הערכות הסיכון לטבע בישראל

הערכות סיכון למגוון הביולוגי הן כלי חשוב במאבק לשמירת הטבע, והן משמשות לתעדוף המאמצים - הכרזת שמורות טבע וגנים לאומיים, שינויי חקיקה והכרזת מינים מוגנים ושלל פעולות ממשק אקולוגי שמבוצעות בשטחים הפתוחים. הערכות סיכון מתבססות על מידע גיאוגרפי שנאסף בעבודת שדה מאומצת ורבת שנים.

Threatened Bird Species

Here you can learn which of the Israeli Bird species are declining. The risk assessments include their distribution maps.

to the site

צמחים בסכנת הכחדה

הספר האדום כולל את צמחי הבר של ישראל הנמצאים בסכנת הכחדה וצמחים נדירים נוספים. במערכת מידע על המינים, הערכות סיכון ומידע גיאוגרפי.

to the site

זוחלים ודו-חיים בסכנת הכחדה

לקראת עדכון הספר האדום של הזוחלים והדו-חיים בישראל, מידע אודות המינים וידע גיאוגרפי עדכני מרוכז במערכת מידע שתאפשר את הערכות הסיכון המעודכנות.

to the site

מינים פולשים

רשימת מיני הצמחים הפולשים כוללת מיני צמחים שמצאו את דרכם לארץ בדרכים שונות ו״מרגישים בבית״ תוך איום על בתי הגידול של צמחים מקומיים. המערכת כוללת מידע על המינים, מידע גיאוגרפי, ובעתיד המלצות טיפול וממשק.

to the site