ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גמדונית מזרחית Rhizocephalus orientalis 339879 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Rhizocephalus%20orientalis/ 1 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
גמדונית מזרחית Rhizocephalus orientalis 339840 אבינועם דנין 10 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Rhizocephalus%20orientalis/ 2 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
גמדונית מזרחית Rhizocephalus orientalis 326580 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Rhizocephalus%20orientalis/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
גמדונית מזרחית Rhizocephalus orientalis 339859 אבינועם דנין 6 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Rhizocephalus%20orientalis/ 4 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם