ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דבקת הנחלים Galium rivale 348593 עוז גולן 21 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 1 מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 348101 שיר ורד 5 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 2 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 346027 בר זכאי שרון 25 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 3 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 345771 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 4 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 346730 יאיר אור 5 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 5 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 343238 אלומה 31 במאי 1964 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 6 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 343412 רוחמה ברלינר 14 בדצמבר 1976 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 7 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 346679 נ.מרגלית,ד.כהן 8 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 8 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 347310 עברי יריב 5 באוקטובר 1979 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 9 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 346868 אלכסנדר איג 30 ביוני 1933 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 10 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 347195 אלכסנדר איג 7 ביוני 1926 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 11 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 347969 קורש נירית 2 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 12 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 348306 מיכאל ברויידה 29 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 13 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 348080 נ. מרגלית וד. כהן 9 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 14 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 348133 נעמי פינברון 7 ביולי 1949 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 15 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 348083 דני זהרי 10 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 16 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 348193 שיר ורד 19 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 17 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 347135 מרגלית נעמי 10 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 18 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 346823 יואב גרטמן 15 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 19 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 347196 זהרי דאגליס 29 במאי 1951 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 20 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 362530 טליה אורון 26 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 21 עמק החולה: ימת החולה
דבקת הנחלים Galium rivale 362520 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 22 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 348141 שיר ורד 10 באוגוסט 1993 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 23 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 348281 ח. אבידב 14 בפברואר 1980 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 24 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 345523 יובל ספיר 2 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 25 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 362536 יונתן הררי 26 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 26 עמק החולה: ארץ פלגי מים מעיינות B
דבקת הנחלים Galium rivale 392145 יפעת ארצי 4 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 27 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 392146 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 28 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362534 חוה גולדשטיין 27 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 29 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 347311 עברי יריב 10 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 30 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 347197 גינזבורג 17 ביוני 1954 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 31 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 347922 נעמי פינברון 24 ביולי 1956 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 32 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 346678 נעמי מרגלית 8 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 33 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 381032 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 34 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 381033 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 35 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 348142 שיר ורד 28 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 36 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 347893 עברי יריב 23 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 37 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 381034 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 38 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 381035 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 39 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 381036 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 40 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 381037 חוה גולדשטיין 25 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 41 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 381038 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 42 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 381039 חוה גולדשטיין 30 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 43 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 381040 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 44 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 381041 חוה גולדשטיין 2 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 45 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 348081 שיר ורד 28 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 46 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 360658 יואב רמון 3 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 47 צפון הגולן: מורדות גולן
דבקת הנחלים Galium rivale 347363 עמית מנדלסון 23 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 48 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 348389 נ.מרגלית וד.כהן 9 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 49 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 347312 ליסטון הלר 23 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 50 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 356224 טליה אורון 29 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 51 צפון הגולן: מורדות גולן
דבקת הנחלים Galium rivale 347313 מרגלית נעמי 23 באוקטובר 1985 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 52 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 362518 חוה גולדשטיין 23 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 53 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 348388 חי אלי 15 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 54 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 362524 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 55 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362523 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 56 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362533 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 57 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362532 חוה גולדשטיין 29 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 58 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362522 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 59 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362515 חוה גולדשטיין 25 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 60 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362513 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 61 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362512 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 62 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362510 חוה גולדשטיין 29 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 63 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362509 חוה גולדשטיין 27 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 64 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362504 חוה גולדשטיין 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 65 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362503 חוה גולדשטיין 31 ביולי 2001 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 66 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362501 חוה גולדשטיין 22 באוגוסט 2002 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 67 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362531 חוה גולדשטיין 31 בדצמבר 1996 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 68 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362528 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 69 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362521 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 70 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362519 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 71 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362516 חוה גולדשטיין 28 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 72 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362514 חוה גולדשטיין 28 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 73 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362511 חוה גולדשטיין 24 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 74 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362508 חוה גולדשטיין 30 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 75 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362505 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 2000 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 76 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362507 חוה גולדשטיין 30 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 77 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362506 חוה גולדשטיין 24 ביולי 2000 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 78 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 348282 שיר ורד 19 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 79 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 348387 לאה פרוזבול 3 ביולי 1972 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 80 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 356019 טליה אורון 4 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 81 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362535 חוה גולדשטיין 27 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 82 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362529 חוה גולדשטיין 2 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 83 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362527 חוה גולדשטיין 30 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 84 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362525 חוה גולדשטיין 25 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 85 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362500 חוה גולדשטיין 1 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 86 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362517 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 87 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 360282 טליה אורון 9 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 88 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362526 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 89 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 362502 חוה גולדשטיין 11 ביולי 2002 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 90 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דבקת הנחלים Galium rivale 348304 לב ארי ורד 6 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 91 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 348082 שיר ורד 8 באוגוסט 1991 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 92 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 348305 דני זהרי 26 במאי 1949 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 93 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דבקת הנחלים Galium rivale 347355 תצפיות רת"ם 28 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Galium%20rivale/ 94 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם