ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אוג מחומש Rhus pentaphylla 389743 לירז כברה 9 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Rhus%20pentaphylla/ 1 רמות הגליל: סלם צור
אוג מחומש Rhus pentaphylla 385803 עמית מנדלסון 18 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Rhus%20pentaphylla/ 2 צוק ראש הנקרה ניתן להגיע רגלית בזהירות מכביש אתר ראש הנקרה, ירידה מתחת לגשר העץ והליכה זהירה לעבר הפרט הקרוב ביותר לגשר.
אוג מחומש Rhus pentaphylla 347352 אבי שמידע 15 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Rhus%20pentaphylla/ 3 רמות הגליל: סלם צור מתוך נתוני רת"ם
אוג מחומש Rhus pentaphylla 347306 ג.לורץ' 1 באפריל 1957 1 0 0 /taxa/Rhus%20pentaphylla/ 4 רמות הגליל: סלם צור מתוך נתוני רת"ם
אוג מחומש Rhus pentaphylla 347353 תצפיות רת"ם 25 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Rhus%20pentaphylla/ 5 רמות הגליל: סלם צור מתוך נתוני רת"ם
אוג מחומש Rhus pentaphylla 347354 גקסון איתן 21 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Rhus%20pentaphylla/ 6 רמות הגליל: סלם צור מתוך נתוני רת"ם
אוג מחומש Rhus pentaphylla 366231 דידי קפלן 30 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Rhus%20pentaphylla/ 7 חולות: רצועת חוף צפוני
אוג מחומש Rhus pentaphylla 366229 שי קורן 30 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Rhus%20pentaphylla/ 8 חולות: רצועת חוף צפוני
אוג מחומש Rhus pentaphylla 357778 דותן רותם 13 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Rhus%20pentaphylla/ 9 רמות הגליל: סלם צור
אוג מחומש Rhus pentaphylla 347307 י.הדר 17 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Rhus%20pentaphylla/ 10 רמות הגליל: סלם צור מתוך נתוני רת"ם