ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דו-פרית מכרבלת Aethionema carneum 340919 אלכסנדר איג 18 באפריל 1929 1 0 0 /taxa/Aethionema%20carneum/ 1 שפלת יהודה הצפונית: עמק שורק מתוך נתוני רת"ם
דו-פרית מכרבלת Aethionema carneum 326024 תצפיות רת"ם 13 בפברואר 1941 1 0 0 /taxa/Aethionema%20carneum/ 2 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
דו-פרית מכרבלת Aethionema carneum 326023 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Aethionema%20carneum/ 3 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
דו-פרית מכרבלת Aethionema carneum 326588 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Aethionema%20carneum/ 4 מתוך נתוני רת"ם
דו-פרית מכרבלת Aethionema carneum 340721 אבי שמידע 3 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Aethionema%20carneum/ 5 מתוך נתוני רת"ם
דו-פרית מכרבלת Aethionema carneum 326694 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Aethionema%20carneum/ 6 מתוך נתוני רת"ם