ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דום מצרי Hyphaene thebaica 339647 אורי פרגמן-ספיר 15 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 1 ערבה דרומית: ערבת נטוף מתוך נתוני רת"ם
דום מצרי Hyphaene thebaica 380336 פלד יובל 3 בספטמבר 1980 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 2 ערבה דרומית: פשט עמרם
דום מצרי Hyphaene thebaica 359095 בני שלמון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 3 ערבה דרומית: ערבת נטוף
דום מצרי Hyphaene thebaica 359097 בני שלמון 11 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 4 ערבה דרומית: ערבת נטוף
דום מצרי Hyphaene thebaica 357475 דותן רותם 1 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 5 ערבה דרומית: פשט עמרם
דום מצרי Hyphaene thebaica 359111 בני שלמון 28 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 6 ערבה דרומית: פשט עמרם
דום מצרי Hyphaene thebaica 359109 בני שלמון 28 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 7 ערבה דרומית: פשט עמרם
דום מצרי Hyphaene thebaica 359107 בני שלמון 28 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 8 ערבה דרומית: פשט עמרם
דום מצרי Hyphaene thebaica 362623 מימי רון 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 9 ערבה דרומית: פשט עמרם
דום מצרי Hyphaene thebaica 372685 נוגן צברי 28 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 10 ערבה דרומית: פשט עמרם
דום מצרי Hyphaene thebaica 339668 מ.שאוואט 15 בינואר 1973 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 11 ערבה דרומית: פשט עמרם מתוך נתוני רת"ם
דום מצרי Hyphaene thebaica 339666 י. ל.ורנר 15 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 12 ערבה דרומית: פשט עמרם מתוך נתוני רת"ם
דום מצרי Hyphaene thebaica 339667 א. בייליס 10 במאי 1955 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 13 ערבה דרומית: פשט עמרם מתוך נתוני רת"ם
דום מצרי Hyphaene thebaica 359090 בני שלמון 8 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 14 ערבה דרומית: פשט עמרם
דום מצרי Hyphaene thebaica 359113 בני שלמון 28 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 15 ערבה דרומית: פשט עמרם
דום מצרי Hyphaene thebaica 339671 מיכאל ברוידה 1 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 16 ערבה דרומית: פשט עמרם מתוך נתוני רת"ם
דום מצרי Hyphaene thebaica 362622 מימי רון 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 17 ערבה דרומית: פשט עמרם
דום מצרי Hyphaene thebaica 339669 שלמון בני 2 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 18 ערבה דרומית: פשט עמרם מתוך נתוני רת"ם
דום מצרי Hyphaene thebaica 362626 ראובן הפנר 13 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 19 ערבה דרומית: מלחת עברונה
דום מצרי Hyphaene thebaica 362620 מימי רון 8 בדצמבר 2001 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 20 ערבה דרומית: פשט רודד
דום מצרי Hyphaene thebaica 339670 נעמי גורדון 16 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 21 ערבה דרומית: פשט עמרם מתוך נתוני רת"ם
דום מצרי Hyphaene thebaica 339665 דני זהרי 16 בדצמבר 1942 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 22 ערבה דרומית: פשט עמרם מתוך נתוני רת"ם
דום מצרי Hyphaene thebaica 339672 יואב גרטמן 14 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 23 ערבה דרומית: פשט עמרם מתוך נתוני רת"ם
דום מצרי Hyphaene thebaica 357805 מרגרטה וולצ'אק 6 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 24 ערבה דרומית: פשט עמרם
דום מצרי Hyphaene thebaica 339673 יעקב ליפקין 15 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 25 ערבה דרומית: פשט עמרם מתוך נתוני רת"ם
דום מצרי Hyphaene thebaica 359114 בני שלמון 28 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Hyphaene%20thebaica/ 26 ערבה דרומית: ערבת נטוף