ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 344714 פרידברג יאיר 31 במאי 1950 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 1 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345923 אלכסנדר איג 29 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 2 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 344312 עוזי פליטמן 8 במאי 1962 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 3 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345922 אלכסנדר איג 29 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 4 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345345 דני זהרי 22 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 5 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 344055 גבי אברהם 9 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 6 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345269 אלכסנדר איג 12 במאי 1923 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 7 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345270 אלכסנדר איג 13 במאי 1923 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 8 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 344766 שיר ורד 7 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 9 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345921 נח נפתולסקי 18 במאי 1924 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 10 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345356 יעל) השת' רת"ם) 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 11 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 386516 יובל ספיר 20 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 12 שפך הנעמן
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 386427 סיקו בכור 27 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 13 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום בכל שלבי הצימוח, מלפני פריחה ועד פיזור זרעים
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 385780 דר בן נתן 17 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 14 מלחת הנעמן
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345828 דני זהרי 6 ביולי 1949 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 15 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345272 נח נפתולסקי 18 במאי 1924 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 16 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 368562 סיקו בכור 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 17 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345845 תצפיות רת"ם 7 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 18 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345831 רבקה דולברגר 15 במאי 1956 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 19 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345834 שיר ורד 3 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 20 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345833 רחל עינב 12 במאי 1979 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 21 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345830 רבקה דולברגר 15 במאי 1956 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 22 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345815 איתי רפאלוביץ 27 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 23 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345266 מאירס ודינסמור 24 במאי 1920 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 24 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345259 הגר לשנר 16 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 25 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345271 נח נפתולסקי 13 במאי 1924 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 26 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345832 קלרה חן 8 במאי 1962 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 27 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345829 דני זהרי 28 במאי 1949 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 28 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345273 א. שמאלי 17 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 29 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345253 הגר לשנר 16 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 30 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345807 קלרה חן 2 במאי 1972 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 31 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 365308 דותן רותם 31 ביולי 2008 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 32 חולות: מישור חוף כרמלים
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 344826 אלכסנדר איג 21 במאי 1935 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 33 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 344829 שיר ורד 1 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 34 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 344828 אלכסנדר איג 14 ביולי 1937 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 35 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 344827 אלכסנדר איג 22 במאי 1935 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 36 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 365309 דותן רותם 18 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 37 חולות: מישור חוף כרמלים
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 368571 סיקו בכור 1 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 38 חולות: חולות מפרץ חיפה
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345267 אלכסנדר איג 18 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 39 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דק-זנב נימי Parapholis filiformis 345268 אלכסנדר איג 14 באפריל 1923 1 0 0 /taxa/Parapholis%20filiformis/ 40 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם