ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ולריינית קוטשי Valerianella kotschyi 326811 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Valerianella%20kotschyi/ 1 מתוך נתוני רת"ם
ולריינית קוטשי Valerianella kotschyi 326808 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Valerianella%20kotschyi/ 2 מתוך נתוני רת"ם
ולריינית קוטשי Valerianella kotschyi 326812 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Valerianella%20kotschyi/ 3 מתוך נתוני רת"ם
ולריינית קוטשי Valerianella kotschyi 326813 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Valerianella%20kotschyi/ 4 מתוך נתוני רת"ם
ולריינית קוטשי Valerianella kotschyi 326807 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Valerianella%20kotschyi/ 5 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
ולריינית קוטשי Valerianella kotschyi 326810 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Valerianella%20kotschyi/ 6 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
ולריינית קוטשי Valerianella kotschyi 326809 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Valerianella%20kotschyi/ 7 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם