ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זהבית שעירה Gagea villosa 343076 הגר לשנר 22 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 1 מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 341494 תצפיות רת"ם 27 באוקטובר 1980 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 2 מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 347396 אבינועם דנין 14 במרץ 1968 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 346510 דן פרי 14 במרץ 1968 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 4 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 340964 ג'ון דינסמור 1 באפריל 1906 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 5 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 340985 דני זהרי 28 בפברואר 1942 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 6 ירושלים, בין בית הכרם לדיר יאסין מתוך נתוני רת"ם. גליון עשבייה, נ.צ משוער
זהבית שעירה Gagea villosa 346392 שטינברג חיים 19 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 7 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 344840 הגר לשנר 13 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 8 גליל תחתון מרכזי: אלוני בית קשת מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 347762 יואב גרטמן 11 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 348317 אור יאיר 21 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 347676 אבינועם דנין 14 במרץ 1968 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 348688 שיר ורד 30 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 341018 מיכאל זהרי 24 במרץ 1938 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 13 הר הצופים מתוך נתוני רת"ם. גליון עשבייה, נ.צ משוער
זהבית שעירה Gagea villosa 349043 אבי שמידע 15 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 385490 אבי שמידע 14 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 15 אדם (שדה ליד שער הכניסה ליישוב) גליון עשבייה, נ.צ משוער
זהבית שעירה Gagea villosa 336636 תצפיות רת"ם 1 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 340984 טוביה קושניר 18 בפברואר 1941 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 17 ירושלים, בית הכרם (שדות) מתוך נתוני רת"ם. גליון עשבייה, נ.צ משוער
זהבית שעירה Gagea villosa 357710 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 18 כתף החרמון: חרמון
זהבית שעירה Gagea villosa 384768 אוהד בנימיני 3 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 19 שדות רכס עלייה
זהבית שעירה Gagea villosa 385487 יאיר אור 18 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 20 צורימן (בקעת קוניטרה) מתוך גליון עשבייה