ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זכריני זקוף-עוקצים Myosotis stricta 333710 תצפיות רת"ם 16 באפריל 1987 2 0 0 /taxa/Myosotis%20stricta/ 1 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זכריני זקוף-עוקצים Myosotis stricta 385425 שמואל מזר 20 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Myosotis%20stricta/ 2 יער אלון-הבשן