ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 371776 מימי רון 25 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 1 ערבה צפונית: גבעות שיזף
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331965 תצפיות רת"ם 25 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 2 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 371777 מימי רון 25 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 3 ערבה צפונית: גבעות שיזף
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331966 תצפיות רת"ם 22 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 4 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331967 תצפיות רת"ם 1 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 5 ערבה דרומית: ערבת נטוף מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331963 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 6 ערבה דרומית: מישור עמרם מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331956 תצפיות רת"ם 29 במרץ 1951 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 7 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331955 תצפיות רת"ם 1 במרץ 1951 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 8 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331958 תצפיות רת"ם 27 באוקטובר 1951 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 9 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331957 תצפיות רת"ם 20 באוקטובר 1951 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 10 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331959 תצפיות רת"ם 19 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 11 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331964 תצפיות רת"ם 25 במרץ 1966 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 12 ערבה דרומית: פשט עמרם מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 371778 מימי רון 19 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 13 הרי אילת: אילת
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331962 תצפיות רת"ם 6 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 14 הרי אילת: הר תמנע מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 357808 מרגרטה וולצ'אק 6 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 15 הרי אילת: מעלה תמנע
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 357886 מרגרטה וולצ'אק 20 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 16 הרי אילת: מעלה תמנע
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331961 תצפיות רת"ם 19 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 17 הרי אילת: שחמון מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331953 תצפיות רת"ם 31 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 18 הרי אילת: שחמון מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331952 תצפיות רת"ם 7 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 19 הרי אילת: הר שלמה מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331960 תצפיות רת"ם 1 בפברואר 1980 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 20 הרי אילת: בקעת תמנע מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331951 תצפיות רת"ם 4 בפברואר 1962 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 21 הרי אילת: בקעת תמנע מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331954 תצפיות רת"ם 15 בפברואר 1962 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 22 הרי אילת: אילת מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 383649 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 23 הרי אילת: גשרון ערוצים קטנים במדרון לערוץ יותר גדול
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331968 תצפיות רת"ם 12 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 24 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם