ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 392295 מימי רון 29 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 1 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 390926 מימי רון 9 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 2 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 339858 אבינועם דנין 2 במרץ 1979 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 3 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 359932 בר שמש 16 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 4 רמת עבדת: עקרב
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 349143 שיר ורד 24 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 5 בורות לוץ
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 339845 ליסטון 6 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 6 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 339863 ליסטון 24 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 7 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 339862 אבינועם דנין 17 במאי 1967 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 8 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 339796 דני זהרי 25 באפריל 1946 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 9 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 367463 אבינועם דנין 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 10 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 360627 אסף חיים 2 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 11 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 339834 יאיר אור 7 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 12 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 367462 מימי רון 6 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 13 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 339895 הגר לשנר 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 14 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 372055 מימי רון 17 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 15 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 372052 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 16 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 372053 מימי רון 8 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 17 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 372054 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 18 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 339790 אילנה אדר 9 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 19 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 339791 הגר לשנר 23 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 20 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 339768 דני זהרי 25 באפריל 1946 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 21 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 339809 יואב גרטמן 3 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 22 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 385244 אילנה אדר 1 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 23 מישור הרוחות
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 384977 יואב רמון 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 24 עלייה להר רמון פרט בודד
זקן-תיש מדברי Tragopogon colinum 339846 הגר לשנר 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Tragopogon%20colinum/ 25 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם