ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 392487 שמשון ולוטקר 6 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 1 בקעת הירדן: עמק בית שאן
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 333453 תצפיות רת"ם 8 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 2 מתוך נתוני רת"ם
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 333452 תצפיות רת"ם 9 באפריל 1935 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 3 מתוך נתוני רת"ם
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 333451 תצפיות רת"ם 15 ביוני 1942 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 4 מתוך נתוני רת"ם
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 333450 תצפיות רת"ם 8 באפריל 1942 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 5 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 374066 מרב לבל 18 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 6 בקעת הירדן: עמק בית שאן
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 368597 רן לוטן 23 ביוני 2017 2 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 7 בקעת הירדן: עמק בית שאן
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 368540 אבנר רינות 5 במאי 2017 2 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 8 בקעת הירדן: עמק בית שאן
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 374077 רועי פדרמן 18 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 9 בקעת הירדן: עמק בית שאן
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 374076 רועי פדרמן 18 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 10 בקעת הירדן: עמק בית שאן
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 374075 רועי פדרמן 18 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 11 בקעת הירדן: עמק בית שאן
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 374073 רועי פדרמן 18 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 12 בקעת הירדן: עמק בית שאן
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 374072 רועי פדרמן 18 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 13 בקעת הירדן: עמק בית שאן כנראה מרוסס
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 374071 מרב לבל 18 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 14 בקעת הירדן: עמק בית שאן
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 374070 רועי פדרמן 18 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 15 בקעת הירדן: עמק בית שאן
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 374069 רועי פדרמן 18 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 16 בקעת הירדן: עמק בית שאן
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 374068 רועי פדרמן 18 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 17 בקעת הירדן: עמק בית שאן
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 374067 רועי פדרמן 18 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 18 בקעת הירדן: עמק בית שאן
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 377964 רועי פדרמן 5 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 19 בקעת הירדן: עמק בית שאן השטח הופר על ידי כלים כבדים, למרות תיאום עם מנהל האתר וסימון החבלבל ושילוט. הסימונים והשילוט כנראה הוסרו ולא נמצאו בשטח.
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 368107 בר שמש 21 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 20
חבלבל מדברי Convolvulus pilosellifolius 374074 רועי פדרמן 18 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20pilosellifolius/ 21 בקעת הירדן: עמק בית שאן