ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 385308 מימי רון 18 במרץ 2018 1 0 0 1 טירת שלום, למרגלות ״גבעת האהבה״
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 385271 מימי רון 1 באפריל 2018 1 0 0 2 ברכת דורה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 385069 סיקו בכור 16 באפריל 2018 1 0 0 3 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 385017 סמדר זורע-ברמק 7 באפריל 2018 1 0 0 4 מישור חוף הנגב: בתרונות בארי
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 384946 אראלה הרי 1 באפריל 2018 1 0 0 5 חוף כפר גלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 383982 אבנר רינות 15 בפברואר 2018 1 0 0 6 מחלף הסירה, הרצליה אבנר טיפס וצפה בחוחן, שהיה בראש גבעת הכורכר הקשה לטיפוס.
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 383983 יעל אורגד 6 בפברואר 2018 1 0 0 7 דרום הרצליה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 383959 מימי רון 1 באפריל 2015 1 0 0 8 אחו בנימינה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336001 תצפיות רת"ם 26 בנובמבר 1982 1 0 0 9 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335997 תצפיות רת"ם 18 בינואר 1990 1 0 0 10 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335984 תצפיות רת"ם 21 במרץ 1994 1 0 0 11 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336005 תצפיות רת"ם 18 במאי 1990 1 0 0 12 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335973 תצפיות רת"ם 20 במרץ 1994 1 0 0 13 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335976 תצפיות רת"ם 21 במרץ 1994 1 0 0 14 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335975 תצפיות רת"ם 21 ביולי 1998 1 0 0 15 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335987 תצפיות רת"ם 14 בנובמבר 1981 1 0 0 16 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336023 תצפיות רת"ם 25 באוגוסט 1979 1 0 0 17 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336027 תצפיות רת"ם 26 בספטמבר 1998 1 0 0 18 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336026 תצפיות רת"ם 9 במרץ 1990 1 0 0 19 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336020 תצפיות רת"ם 27 באוקטובר 1989 1 0 0 20 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357794 מרגרטה וולצ'אק 26 באוגוסט 2014 1 0 0 21 שרון צפוני: חמרה נתניה חוחן קרדני חוף השרון 2
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365011 אביבה רבינוביץ' 7 באפריל 1997 1 0 0 22 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336021 תצפיות רת"ם 13 באוגוסט 1962 1 0 0 23 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336029 תצפיות רת"ם 9 במרץ 1990 1 0 0 24 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336000 תצפיות רת"ם 12 במרץ 1982 1 0 0 25 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335988 תצפיות רת"ם 19 בנובמבר 1982 2 0 0 26 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336003 תצפיות רת"ם 19 במרץ 1982 1 0 0 27 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335977 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1962 1 0 0 28 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335980 תצפיות רת"ם 8 בינואר 1982 1 0 0 29 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336002 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1982 1 0 0 30 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335981 תצפיות רת"ם 20 ביוני 1976 1 0 0 31 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336004 תצפיות רת"ם 9 באוקטובר 1999 1 0 0 32 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335978 תצפיות רת"ם 16 בספטמבר 1995 1 0 0 33 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357564 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2012 1 0 0 34 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357516 מרגרטה וולצ'אק 18 באפריל 2012 1 0 0 35 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335991 תצפיות רת"ם 9 במרץ 1990 1 0 0 36 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335983 תצפיות רת"ם 24 בדצמבר 1982 1 0 0 37 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335989 תצפיות רת"ם 12 בפברואר 1982 1 0 0 38 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335986 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1990 1 0 0 39 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336033 תצפיות רת"ם 27 באפריל 1977 1 0 0 40 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335994 תצפיות רת"ם 4 במרץ 1992 1 0 0 41 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336025 תצפיות רת"ם 3 במאי 1997 1 0 0 42 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335996 תצפיות רת"ם 29 ביוני 1998 1 0 0 43 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336034 תצפיות רת"ם 2 במרץ 1998 1 0 0 44 שרון דרומי: גבעת כורכר נס ציונה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336035 תצפיות רת"ם 11 במאי 1955 1 0 0 45 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336037 תצפיות רת"ם 4 במרץ 1998 1 0 0 46 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336031 תצפיות רת"ם 6 במרץ 1999 1 0 0 47 שרון דרומי: חמרה עשרת מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336032 תצפיות רת"ם 4 במרץ 1998 1 0 0 48 שרון דרומי: חמרה עשרת מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336030 תצפיות רת"ם 5 בנובמבר 1981 1 0 0 49 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336036 תצפיות רת"ם 23 באוגוסט 1981 1 0 0 50 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335995 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1990 1 0 0 51 מישור פלשת: רכס נירעם מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335985 תצפיות רת"ם 21 בדצמבר 1996 1 0 0 52 מישור פלשת: רכס נירעם מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336011 תצפיות רת"ם 28 ביוני 1981 1 0 0 53 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336015 תצפיות רת"ם 4 במרץ 1995 1 0 0 54 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336013 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1994 1 0 0 55 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336010 תצפיות רת"ם 2 בספטמבר 1980 1 0 0 56 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336007 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1994 1 0 0 57 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336012 תצפיות רת"ם 1 ביוני 1986 1 0 0 58 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336008 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1994 1 0 0 59 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335974 תצפיות רת"ם 29 ביוני 1981 1 0 0 60 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335979 תצפיות רת"ם 18 ביולי 1994 1 0 0 61 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335998 תצפיות רת"ם 7 במאי 1980 1 0 0 62 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335982 תצפיות רת"ם 7 בדצמבר 1982 1 0 0 63 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357789 מרגרטה וולצ'אק 26 באוגוסט 2014 1 0 0 64 חולות: חולות נתניה אתר של חוחן קרדני 4
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335990 תצפיות רת"ם 17 במאי 1963 1 0 0 65 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357792 מרגרטה וולצ'אק 26 באוגוסט 2014 1 0 0 66 חולות: חולות נתניה חוחן קרדני חוף השרון 1 צל שמש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336022 תצפיות רת"ם 20 באפריל 1989 1 0 0 67 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336028 תצפיות רת"ם 22 באוגוסט 1991 1 0 0 68 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335999 תצפיות רת"ם 9 באפריל 1996 1 0 0 69 חולות: רכס כורכר קיסריה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336009 תצפיות רת"ם 4 ביוני 1993 1 0 0 70 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336014 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1995 1 0 0 71 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357573 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2012 2 0 0 72 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357563 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2012 1 0 0 73 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 377457 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 74 חולות: רצועת חוף צפוני
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359498 מימי רון 8 באפריל 2014 1 0 0 75 פארק השרון
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359895 מימי רון 19 במאי 2015 1 0 0 76 שמורת אודים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359538 מימי רון 8 במאי 2014 1 0 0 77 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359514 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 78 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365005 מימי רון 26 באפריל 2002 1 0 0 79 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 370064 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 80 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359521 מימי רון 29 באפריל 2014 1 0 0 81 שמורת חרוצים צפון
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365006 מימי רון 31 במרץ 2002 1 0 0 82 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359530 מימי רון 30 באפריל 2014 1 0 0 83 גן יבנה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359388 מימי רון 20 בפברואר 2014 1 0 0 84 גבעת הכלניות טירת שלום
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359379 מימי רון 11 בפברואר 2014 1 0 0 85 גבעות חבצלת (רחובות)
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359526 מימי רון 30 באפריל 2014 1 0 0 86 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359380 מימי רון 11 בפברואר 2014 1 0 0 87 צפון גבעות מער
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359881 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 88 בתרונות רוחמה (כחצי ק"מ מזרחית ליישוב)
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359879 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 89 בתרונות רוחמה (כחצי ק"מ מזרחית ליישוב)
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359876 מימי רון 2 במרץ 2015 1 0 0 90 מישור פלשת: בתרונות רוחמה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 372480 מימי רון 22 במאי 2017 1 0 0 91 חולות: מישור חוף כרמלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359587 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 92 חולות: רצועת חוף צפוני
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 370063 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 93 חולות: רצועת חוף צפוני ?
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359519 מימי רון 29 באפריל 2014 1 0 0 94 שמורת חרוצים צפון
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 372665 רון פרומקין 5 ביולי 2017 1 0 0 95 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357067 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 96 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים; לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 368613 רון פרומקין 20 באפריל 2015 1 0 0 97 שמורת האירוסים, נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357050 יוסי בן-ארי 27 במרץ 2013 1 0 0 98 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357049 יוסי בן-ארי 27 במרץ 2013 1 0 0 99 שרון דרומי: חמרה עשרת
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 368526 סיקו בכור 23 באפריל 2017 1 0 0 100 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 372466 בר שמש 21 במאי 2017 1 0 0 101 חולות: מישור חוף כרמלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359904 בר שמש 20 במאי 2015 1 0 0 102 חוף נחשולים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 368498 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 103 חולות: מישור חוף כרמלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 372569 בר שמש 4 ביוני 2017 1 0 0 104 חולות: חולות הרצליה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 372536 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 105 חוף בוסתן הגליל
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 356656 אורי קייזר 18 במרץ 2010 1 0 0 106 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357417 דותן רותם 26 באפריל 2011 1 0 0 107 חולות: מישור חוף כרמלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357416 דותן רותם 26 באפריל 2011 1 0 0 108 חולות: מישור חוף כרמלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 354230 אייל כהן 27 בפברואר 2012 1 0 0 109 חולות: מישור חוף כרמלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 360155 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 110 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים, לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357057 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 111 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-קיים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357056 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 112 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-קיים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357055 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 113 חולות: חולות חדרה סקר אדומים - לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357069 אורי שפירא 9 באפריל 2013 2 0 0 114 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים - לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357113 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 115 שרון צפוני: חמרה חדרה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357112 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 116 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357111 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 117 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357104 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 118 חולות: חולות חדרה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357103 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 119 חולות: חולות חדרה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357102 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 120 חולות: חולות חדרה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357099 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 121 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357096 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 122 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357095 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 123 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357093 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 124 שרון צפוני: חמרה חדרה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357092 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 125 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357090 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 126 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357087 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 127 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357084 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 128 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357147 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 129 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357145 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 130 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357143 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 131 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357139 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 132 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357138 אורי שפירא 15 באפריל 2013 2 0 0 133 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357137 אורי שפירא 15 באפריל 2013 2 0 0 134 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357135 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 135 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357132 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 136 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357130 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 137 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357129 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 138 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357124 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 139 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357123 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 140 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357121 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 141 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357116 אסף קפלן 15 באפריל 2013 1 0 0 142 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים נמצא לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357149 אורי נוה 17 באפריל 2013 1 0 0 143 חולות: חולות הרצליה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357163 אורי שפירא 21 באפריל 2013 1 0 0 144 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357160 אורי שפירא 21 באפריל 2013 1 0 0 145 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357159 אורי שפירא 21 באפריל 2013 1 0 0 146 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357164 אורי שפירא 29 באפריל 2013 1 0 0 147 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357225 אורי שפירא 6 במרץ 2014 1 0 0 148 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357272 אורי שפירא 16 באפריל 2014 1 0 0 149 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357271 אורי שפירא 16 באפריל 2014 1 0 0 150 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 355617 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 151 חולות: רצועת חוף צפוני
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357331 אורי שפירא 26 באוגוסט 2014 1 0 0 152 שרון צפוני: חמרה נתניה חוחן + תלתן 2
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357330 אורי שפירא 26 באוגוסט 2014 1 0 0 153 שרון צפוני: חמרה נתניה חוחן קרדני 1
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357386 אורי שפירא 13 באפריל 2015 1 0 0 154 שרון צפוני: חמרה חדרה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365004 אורי קייזר 14 בפברואר 2007 1 0 0 155 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 370066 יוסי בן ארי 27 במרץ 2013 1 0 0 156 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 370065 יוסי בן ארי 27 במרץ 2013 1 0 0 157 שרון דרומי: חמרה עשרת
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365021 פלג יואל 30 במאי 1986 1 0 0 158 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365020 פלג יואל 18 ביולי 1986 1 0 0 159 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365022 שקדי יונתן 9 במאי 1986 1 0 0 160 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 370062 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 161 חולות: מישור חוף כרמלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365003 טליה אורון 14 באפריל 2016 1 0 0 162 חולות: רצועת חוף צפוני