ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 385805 יעל אורגד 29 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 1 גבעת המערות, חדרה הנרקיסים - אוכלוסיה קטנה, כ-8 מקבצים, בכל אחד 10-2 פרטים. החוחן - בודדים פזורים פה ושם.
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 385721 יעל אורגד 21 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 2 דרומית לשכונת עין הים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 383054 יפתח סיני 2 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 3 חולות: רצועת חוף צפוני צמח מועתק בשנה שעברה לחלקת מקלט אכזיב עליונה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 383055 טליה אורון 2 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 4 חולות: רצועת חוף צפוני
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 383056 עומרי בוכניק 31 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 5 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 383058 אביבה רבינוביץ' 7 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357386 אורי שפירא 13 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 7 שרון צפוני: חמרה חדרה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335973 תצפיות רת"ם 20 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 8 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357084 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 9 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357093 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 10 שרון צפוני: חמרה חדרה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335975 תצפיות רת"ם 21 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 11 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359498 מימי רון 8 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 12 פארק השרון
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335977 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1962 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357516 מרגרטה וולצ'אק 18 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 14 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357271 אורי שפירא 16 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 15 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357057 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 16 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-קיים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336033 תצפיות רת"ם 27 באפריל 1977 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359388 מימי רון 20 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 18 גבעת הכלניות טירת שלום
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359380 מימי רון 11 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 19 צפון גבעות מער
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357102 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 20 חולות: חולות חדרה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336013 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 21 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357149 אורי נוה 17 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 22 חולות: חולות הרצליה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336028 תצפיות רת"ם 22 באוגוסט 1991 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 23 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335997 תצפיות רת"ם 18 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 24 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335984 תצפיות רת"ם 21 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 25 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357090 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 26 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357095 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 27 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357112 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 28 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357111 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 29 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357099 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 30 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357096 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 31 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357163 אורי שפירא 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 32 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357160 אורי שפירא 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 33 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335976 תצפיות רת"ם 21 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 34 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357159 אורי שפירא 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 35 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 372665 רון פרומקין 5 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 36 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335987 תצפיות רת"ם 14 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 37 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357331 אורי שפירא 26 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 38 שרון צפוני: חמרה נתניה חוחן + תלתן 2
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357123 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 39 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336023 תצפיות רת"ם 25 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 40 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336027 תצפיות רת"ם 26 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 41 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336026 תצפיות רת"ם 9 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 42 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357794 מרגרטה וולצ'אק 26 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 43 שרון צפוני: חמרה נתניה חוחן קרדני חוף השרון 2
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357135 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 44 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357130 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 45 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357129 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 46 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357121 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 47 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357116 אסף קפלן 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 48 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים נמצא לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357067 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 49 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים; לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365011 אביבה רבינוביץ' 7 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 50 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336021 תצפיות רת"ם 13 באוגוסט 1962 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 51 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336029 תצפיות רת"ם 9 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 52 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336000 תצפיות רת"ם 12 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 53 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357137 אורי שפירא 15 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 54 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 368613 רון פרומקין 20 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 55 שמורת האירוסים, נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 360155 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 56 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים, לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359895 מימי רון 19 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 57 שמורת אודים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335988 תצפיות רת"ם 19 בנובמבר 1982 2 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 58 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357330 אורי שפירא 26 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 59 שרון צפוני: חמרה נתניה חוחן קרדני 1
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335981 תצפיות רת"ם 20 ביוני 1976 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 60 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336004 תצפיות רת"ם 9 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 61 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335978 תצפיות רת"ם 16 בספטמבר 1995 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 62 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359538 מימי רון 8 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 63 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359514 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 64 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357124 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 65 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357139 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 66 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357225 אורי שפירא 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 67 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 356656 אורי קייזר 18 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 68 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357164 אורי שפירא 29 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 69 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335991 תצפיות רת"ם 9 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 70 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357138 אורי שפירא 15 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 71 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357132 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 72 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335989 תצפיות רת"ם 12 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 73 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335986 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 74 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365005 מימי רון 26 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 75 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 370064 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 76 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365004 אורי קייזר 14 בפברואר 2007 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 77 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365006 מימי רון 31 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 78 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335994 תצפיות רת"ם 4 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 79 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336025 תצפיות רת"ם 3 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 80 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359530 מימי רון 30 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 81 גן יבנה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335996 תצפיות רת"ם 29 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 82 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336034 תצפיות רת"ם 2 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 83 שרון דרומי: גבעת כורכר נס ציונה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336035 תצפיות רת"ם 11 במאי 1955 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 84 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336037 תצפיות רת"ם 4 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 85 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359379 מימי רון 11 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 86 גבעות חבצלת (רחובות)
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359526 מימי רון 30 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 87 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357050 יוסי בן-ארי 27 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 88 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 370066 יוסי בן ארי 27 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 89 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357049 יוסי בן-ארי 27 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 90 שרון דרומי: חמרה עשרת
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 370065 יוסי בן ארי 27 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 91 שרון דרומי: חמרה עשרת
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336030 תצפיות רת"ם 5 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 92 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336036 תצפיות רת"ם 23 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 93 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 377457 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 94 חולות: רצועת חוף צפוני
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336003 תצפיות רת"ם 19 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 95 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335980 תצפיות רת"ם 8 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 96 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336002 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 97 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336032 תצפיות רת"ם 4 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 98 שרון דרומי: חמרה עשרת מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335995 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 99 מישור פלשת: רכס נירעם מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335985 תצפיות רת"ם 21 בדצמבר 1996 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 100 מישור פלשת: רכס נירעם מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359881 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 101 בתרונות רוחמה (כחצי ק"מ מזרחית ליישוב)
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359879 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 102 בתרונות רוחמה (כחצי ק"מ מזרחית ליישוב)
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359876 מימי רון 2 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 103 מישור פלשת: בתרונות רוחמה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336011 תצפיות רת"ם 28 ביוני 1981 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 104 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 368526 סיקו בכור 23 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 105 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336015 תצפיות רת"ם 4 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 106 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365021 פלג יואל 30 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 107 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365020 פלג יואל 18 ביולי 1986 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 108 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365022 שקדי יונתן 9 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 109 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336008 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 110 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335979 תצפיות רת"ם 18 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 111 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 370062 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 112 חולות: מישור חוף כרמלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 372466 בר שמש 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 113 חולות: מישור חוף כרמלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 372480 מימי רון 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 114 חולות: מישור חוף כרמלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336010 תצפיות רת"ם 2 בספטמבר 1980 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 115 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336012 תצפיות רת"ם 1 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 116 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359904 בר שמש 20 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 117 חוף נחשולים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 368498 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 118 חולות: מישור חוף כרמלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336022 תצפיות רת"ם 20 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 119 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336014 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 120 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357417 דותן רותם 26 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 121 חולות: מישור חוף כרמלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335974 תצפיות רת"ם 29 ביוני 1981 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 122 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357055 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 123 חולות: חולות חדרה סקר אדומים - לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335998 תצפיות רת"ם 7 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 124 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357103 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 125 חולות: חולות חדרה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357789 מרגרטה וולצ'אק 26 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 126 חולות: חולות נתניה אתר של חוחן קרדני 4
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335990 תצפיות רת"ם 17 במאי 1963 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 127 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 372569 בר שמש 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 128 חולות: חולות הרצליה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336007 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 129 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335999 תצפיות רת"ם 9 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 130 חולות: רכס כורכר קיסריה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336009 תצפיות רת"ם 4 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 131 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 372536 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 132 חוף בוסתן הגליל
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 355617 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 133 חולות: רצועת חוף צפוני
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 365003 טליה אורון 14 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 134 חולות: רצועת חוף צפוני
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359587 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 135 חולות: רצועת חוף צפוני
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 370063 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 136 חולות: רצועת חוף צפוני ?
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335982 תצפיות רת"ם 7 בדצמבר 1982 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 137 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357792 מרגרטה וולצ'אק 26 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 138 חולות: חולות נתניה חוחן קרדני חוף השרון 1 צל שמש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 383982 אבנר רינות 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 139 מחלף הסירה, הרצליה אבנר טיפס וצפה בחוחן, שהיה בראש גבעת הכורכר הקשה לטיפוס.
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 383983 יעל אורגד 6 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 140 דרום הרצליה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357563 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 141 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357056 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 142 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-קיים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357069 אורי שפירא 9 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 143 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים - לא נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357104 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 144 חולות: חולות חדרה סקר אדומים-איתור חדש
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357092 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 145 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357147 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 146 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357145 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 147 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357143 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 148 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357272 אורי שפירא 16 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 149 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359519 מימי רון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 150 שמורת חרוצים צפון
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336005 תצפיות רת"ם 18 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 151 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336020 תצפיות רת"ם 27 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 152 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357573 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2012 2 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 153 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 383959 מימי רון 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 154 אחו בנימינה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 384946 אראלה הרי 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 155 חוף כפר גלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 385069 סיקו בכור 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 156 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 385271 מימי רון 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 157 ברכת דורה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357087 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 158 שרון צפוני: חמרה חדרה סקר אדומים נמצא
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357564 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 159 שרון צפוני: חמרה נתניה
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 335983 תצפיות רת"ם 24 בדצמבר 1982 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 160 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 359521 מימי רון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 161 שמורת חרוצים צפון
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336031 תצפיות רת"ם 6 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 162 שרון דרומי: חמרה עשרת מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 385308 מימי רון 18 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 163 טירת שלום, למרגלות ״גבעת האהבה״
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 385017 סמדר זורע-ברמק 7 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 164 מישור חוף הנגב: בתרונות בארי
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 336001 תצפיות רת"ם 26 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 165 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357416 דותן רותם 26 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 166 חולות: מישור חוף כרמלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 354230 אייל כהן 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 167 חולות: מישור חוף כרמלים
חוחן קרדני Onopordum carduiforme 357113 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onopordum%20carduiforme/ 168 שרון צפוני: חמרה חדרה