ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 386422 סיקו בכור 27 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 1 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מאות פרטים, חלקם מגיעים לגובה של מטר +
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 386421 סיקו בכור 27 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 2 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 386420 סיקו בכור 27 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 3 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 343263 שיר ורד 16 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 4 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 347742 דני זהרי 3 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 5 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 348072 דני זהרי 10 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 6 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 354815 יפתח סיני 27 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 7 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 356184 שי קורן 5 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 8 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 343620 יגאל גמליאלי 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 9 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 362427 זאב קולר 20 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 10 שרון צפוני: בקעת הנדיב
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 343607 שיר ורד 30 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 11 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 347458 מיכאל זהרי 15 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 12 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 340904 יואב גרטמן 16 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 13 חולות: רכסי כורכר אשדוד מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 343992 שיר ורד 22 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 14 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 368467 סיקו בכור 18 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 15 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 343979 אלכסנדר איג 27 ביוני 1926 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 16 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 332167 תצפיות רת"ם 6 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 17 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 347536 יואב גרטמן 7 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 18 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 347259 דני זהרי 7 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 19 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 347365 זהרי ד. 6 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 20 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 347456 אלכסנדר איג 8 ביוני 1926 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 21 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 347457 מיכאל זהרי 19 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 22 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 347673 שינקר כ. 8 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 23 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 362423 טליה אורון 27 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 24 עמק החולה: עמק החולה
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 362426 חוה גולדשטיין 29 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 25 עמק החולה: אבל בית מעכה
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 354811 יפתח סיני 27 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 26 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 355032 יפתח סיני 26 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 27 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום התחדש
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 354792 יפתח סיני 21 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 28 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 354796 יפתח סיני 21 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 29 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 360278 שי קורן 5 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 30 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 362424 מרגרטה וולצ'אק 25 ביוני 2003 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 31 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 355404 יפתח סיני 21 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 32 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 344503 מיכאל זהרי 29 ביוני 1945 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 33 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב קטן-פרי Euphorbia microsphaera 343654 שיר ורד 12 בספטמבר 1997 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20microsphaera/ 34 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם