ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 390569 מימי רון 9 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 1 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 390568 סיון מרדוק 18 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 2 חולות: חולות פלמחים
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 390567 קולר זאב 29 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 3 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 390566 סיון מרדוק 2 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 4 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 390565 יעל אורגד 7 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 5 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 390562 מרגרטה וולצ'ק 10 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 390560 מרגרטה וולצ'ק 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 390559 סיון מרדוק 29 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 8 חולות: חולות פלמחים
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 388326 מימי רון 18 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 388325 מימי רון 2 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 10 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 388324 מימי רון 2 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 11 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 388323 עמי לזר 19 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 12 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 388321 קולר זאב 18 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 388318 סיון מרדוק 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 14 שרון דרומי: חמרה רחובות
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 388317 סיון מרדוק 1 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 15 חולות: חולות פלמחים
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 388316 מימי רון 7 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 16 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 388315 מרגרטה וולצ'ק 10 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 388320 מרגרטה וולצ'ק 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 18 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 387727 סיון מרדוק 2 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 19 חולות: חולות פלמחים
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 387706 יעל אורגד 7 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 20 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 391844 מימי רון 19 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 21 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 391843 מימי רון 19 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 22 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 391842 מימי רון 19 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 23 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342495 עוז גולן 23 בפברואר 1989 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 24 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342969 גדי פולק 12 במרץ 1982 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 25 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343603 אבי שמידע 27 במרץ 1980 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 26 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343875 שיר ורד 24 במרץ 1989 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 27 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343564 לאה פרוזבול 26 בפברואר 1978 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 28 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 344482 יואב גרטמן 18 ביולי 1985 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 29 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343008 גדי פולק 12 בפברואר 1982 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 30 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343534 אביבה רבינוביץ' 18 במרץ 1996 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 31 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 341323 יובל ספיר 22 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 32 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343436 עוז גולן 14 במרץ 1999 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 33 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342271 שיר ורד 5 במאי 1995 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 34 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342019 שיר ורד 24 באפריל 1997 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 35 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342129 אורי פרגמן-ספיר 29 במרץ 1996 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 36 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342704 אביבה רבינוביץ' 29 בפברואר 1996 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 37 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342206 שיר ורד 21 במרץ 1996 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 38 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343064 שיר ורד 22 באפריל 1990 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 39 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343523 אביבה רבינוביץ' 18 במרץ 1996 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 40 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342705 אביבה רבינוביץ' 29 בפברואר 1996 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 41 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361532 אמיר רז 4 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 42 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357426 דותן רותם 20 במאי 2011 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 43 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361551 שרון יאיר 7 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 44 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 390564 מרב לבל 13 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 45 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 388322 מרב לבל 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 46 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 388319 מרב לבל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 47 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 387647 מרב לבל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 48 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343009 גדי פולק 12 במרץ 1982 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 49 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342706 אביבה רבינוביץ' 29 בפברואר 1996 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 50 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 386156 נעם שגב 28 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 51 שמורת אלוני קדימה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 386080 יעל אורגד 5 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 52 שמורת אלוני קדימה השמורה סובלת ***מאד*** מהשתלטות חמציצים - כל החלק הקדמי כבר מחומצץ לחלוטין, ויש פלישה מהצד השני של טיונית החולות שמגיעה מהשדות. לדעתי חשוב לבדוק ולטפל בטיוניות ובחמציצים - אחרת תוך 10 שנים זו תהיה שמורת חמציצי קדימה.
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 386151 רון פרומקין 28 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 53 חורשת הסרג'נטים
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 386094 נעם שגב 11 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 54 שמורת נחל פולג
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 381197 גיל רן 9 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 55 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 381187 יעל אורגד 3 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 56 חולות: מישור חוף כרמלים
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 381190 מרגרטה וולצ'אק 9 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 57 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 381189 צופה בלתי ידוע 9 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 58 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 381188 צופה בלתי ידוע 9 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 59 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 384489 אורי שפירא 6 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 60 חולות: חולות הרצליה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 384488 אורי שפירא 6 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 61 חולות: חולות הרצליה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 381195 מרגרטה וולצ'אק 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 62 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 381194 מרגרטה וולצ'אק 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 63 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 381193 מרגרטה וולצ'אק 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 64 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 381192 מרגרטה וולצ'אק 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 65 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 381191 מרגרטה וולצ'אק 9 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 66 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357022 אורי שפירא 3 במרץ 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 67 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357027 אורי שפירא 7 במרץ 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 68 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357083 יריב מליחי 12 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 69 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 335817 תצפיות רת"ם 9 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 70 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342211 גדי פולק 19 בנובמבר 1982 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 71 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361549 צופה בלתי ידוע 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 72 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361545 מרגרטה וולצ'אק 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 73 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361535 צופה בלתי ידוע 9 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 74 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 356873 יריב מליחי 6 במרץ 2012 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 75 שרון צפוני: חמרה חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357021 עמי לזר 25 בפברואר 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 76 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357108 אורי שפירא 14 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 77 שרון צפוני: חמרה חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357228 אורי שפירא 16 במרץ 2014 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 78 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357232 אורי שפירא 18 במרץ 2014 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 79 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357320 אורי שפירא 8 במאי 2014 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 80 חולות: חולות הרצליה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357380 אורי שפירא 6 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 81 חולות: חולות הרצליה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357378 אורי שפירא 6 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 82 חולות: חולות הרצליה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343221 אביבה רבינוביץ' 5 בינואר 1996 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 83 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343157 אבי שמידע 20 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 84 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343175 לאה פרוזבול 15 במאי 1980 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 85 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343158 שלומית ליפשיץ 20 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 86 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343206 יובל ספיר 21 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 87 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343167 שלומית ליפשיץ 20 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 88 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 335770 תצפיות רת"ם 19 במרץ 2001 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 89 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342783 גדי פולק 14 באוקטובר 1981 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 90 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342432 אורי פרגמן-ספיר 5 במאי 1996 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 91 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343245 יובל ספיר 21 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 92 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343194 רותי לבנון וקוב 21 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 93 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342389 גדי פולק 1 באפריל 1991 3 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 94 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342025 מימי רון 2 באפריל 1996 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 95 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342207 שיר ורד 21 במרץ 1996 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 96 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342012 שיר ורד 3 במאי 1995 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 97 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342284 שיר ורד 2 במאי 1997 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 98 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342807 גדי פולק 9 במרץ 1982 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 99 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342205 משה הרטמן 5 בפברואר 1982 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 100 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342388 גדי פולק 22 בפברואר 1990 3 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 101 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 356665 יוסי בן-ארי 12 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 102 חולות: חולות פלמחים
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373921 מרגרטה וולצ'אק 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 103 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373911 בן רוזנברג 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 104 שרון צפוני: בקעת הנדיב
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343130 שלומית ליפשיץ 20 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 105 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343222 שלומית ליפשיץ 20 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 106 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343155 אבי שמידע 20 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 107 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343168 דבורה,רז 20 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 108 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 368502 מרים מילוא 31 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 109 שרון צפוני: חמרה חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357158 אורי שפירא 21 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 110 שרון צפוני: חמרה חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357109 אורי שפירא 14 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 111 שרון צפוני: חמרה חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343188 רזי,דבורה 21 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 112 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 360590 יעל אורגד 15 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 113 שרון צפוני: חמרה חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361526 אורי שפירא 10 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 114 שרון צפוני: חמרה חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343137 שלומית ליפשיץ 20 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 115 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343156 אורית פלג 20 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 116 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373907 יעל אורגד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 117 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373909 אורי שפירא 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 118 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373919 מרגרטה וולצ'אק 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 119 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373914 מרגרטה וולצ'אק 9 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 120 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373913 צופה בלתי ידוע 9 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 121 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373915 צופה בלתי ידוע 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 122 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373916 צופה בלתי ידוע 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 123 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357477 מרגרטה וולצ'אק 28 במרץ 2012 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 124 שרון צפוני: חמרה נתניה אולי משוננת
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357410 דותן רותם 17 באפריל 2011 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 125 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 360162 אסף קפלן 15 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 126 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים, נמצא
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342786 גדי פולק 14 בינואר 1983 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 127 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342209 גדי פולק 26 במרץ 1982 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 128 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357375 אורי שפירא 5 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 129 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357374 אורי שפירא 5 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 130 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357553 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2012 3 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 131 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357550 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2012 3 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 132 שרון צפוני: חמרה נתניה כ 10 מ מרובע
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357527 מרגרטה וולצ'אק 18 באפריל 2012 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 133 שרון צפוני: חמרה נתניה 3 מ
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357117 אסף קפלן 15 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 134 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים; נמצא
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342785 שיר ורד 7 במרץ 1997 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 135 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361538 צופה בלתי ידוע 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 136 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361552 גיל רן 9 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 137 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357373 אורי שפירא 5 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 138 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357224 אורי שפירא 6 במרץ 2014 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 139 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357355 אורי שפירא 24 בפברואר 2015 3 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 140 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357545 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2012 3 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 141 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357551 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2012 3 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 142 שרון צפוני: חמרה נתניה כ 20 מ רבועים
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357231 אורי שפירא 18 במרץ 2014 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 143 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 359457 שיר ורד 25 במרץ 2014 3 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 144 שמורת וינגייט (פולג מערב)
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361537 צופה בלתי ידוע 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 145 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357372 אורי שפירא 5 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 146 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342210 גדי פולק 4 ביוני 1982 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 147 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342784 מימי רון 26 בפברואר 1996 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 148 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361531 אמיר רז 12 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 149 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342208 גדי פולק 5 במרץ 1982 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 150 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361550 צופה בלתי ידוע 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 151 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361530 מימי רון 26 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 152 שרון צפוני: חמרה נתניה נדיר!!!
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342658 יובל ספיר 9 במרץ 1999 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 153 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 341121 אורי פרגמן-ספיר 19 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 154 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357480 מרגרטה וולצ'אק 28 במרץ 2012 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 155 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357536 מרגרטה וולצ'אק 18 באפריל 2012 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 156 שרון צפוני: חמרה נתניה 10 מ
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357554 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2012 3 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 157 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342413 שיר ורד 23 במרץ 1997 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 158 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342270 שיר ורד 9 במאי 1997 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 159 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 335810 תצפיות רת"ם 3 במרץ 2001 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 160 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 360586 יעל אורגד 10 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 161 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361525 עמי לזר 13 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 162 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343563 ב. באום 21 במאי 1962 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 163 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 359420 מימי רון 6 במרץ 2014 3 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 164 צומת פל"ים צפון
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357412 דותן רותם 21 באפריל 2011 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 165 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357029 אורי שפירא 7 במרץ 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 166 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357105 אורי שפירא 14 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 167 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343114 אבי שמידע 20 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 168 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343138 יובל ספיר 21 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 169 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357041 אורי שפירא 11 במרץ 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 170 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357170 אורי שפירא 8 במאי 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 171 חולות: חולות חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373908 עמי לזר 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 172 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373918 צופה בלתי ידוע 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 173 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 360617 עמית מנדלסון 3 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 174 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357059 אורי שפירא 8 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 175 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 359651 מימי רון 9 ביולי 2014 3 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 176 שמורת חוף השרון (געש)
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361543 צופה בלתי ידוע 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 177 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361548 צופה בלתי ידוע 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 178 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361546 צופה בלתי ידוע 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 179 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361536 מרגרטה וולצ'אק 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 180 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342669 שיר ורד 16 בינואר 1998 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 181 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 356899 אורי שפירא 1 באפריל 2012 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 182 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 360587 יעל אורגד 5 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 183 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361539 מרגרטה וולצ'אק 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 184 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361540 מרגרטה וולצ'אק 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 185 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361544 צופה בלתי ידוע 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 186 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361534 מרגרטה וולצ'אק 9 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 187 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373910 מימי רון 5 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 188 חולות: חולות פלמחים
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357275 מאור פרנטה 17 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 189 חולות: חולות פלמחים
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357274 מאור פרנטה 17 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 190 חולות: חולות פלמחים
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373912 יוסי בן ארי 12 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 191 חולות: חולות פלמחים
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373906 יעל אורגד 31 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 192 חולות: חולות הרצליה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361533 זאב קולר 30 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 193 חולות: חולות הרצליה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357381 אורי שפירא 6 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 194 חולות: חולות הרצליה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357382 אורי שפירא 6 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 195 חולות: חולות הרצליה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361547 מרגרטה וולצ'אק 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 196 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361553 זאב קולר 27 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 197 חולות: חולות פלמחים
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342147 אביבה רבינוביץ' 25 באפריל 1996 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 198 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361542 מרגרטה וולצ'אק 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 199 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357479 מרגרטה וולצ'אק 28 במרץ 2012 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 200 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357535 מרגרטה וולצ'אק 18 באפריל 2012 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 201 שרון צפוני: חמרה נתניה 50 מטר רבוע
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357557 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2012 3 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 202 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357542 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2012 3 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 203 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373920 מרגרטה וולצ'אק 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 204 חולות: חולות נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357106 אורי שפירא 14 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 205 שרון צפוני: חמרה חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357362 אורי שפירא 8 במרץ 2015 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 206 שרון צפוני: חמרה חדרה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343174 לאה פרוזבול 28 במרץ 1978 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 207 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 343193 יובל מורן 21 במרץ 1994 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 208 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357391 אורי שפירא 23 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 209 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 357534 מרגרטה וולצ'אק 18 באפריל 2012 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 210 שרון צפוני: חמרה נתניה 10 מ2
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 361529 זאב קולר 9 במרץ 2006 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 211 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 384967 רון פרומקין 4 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 212 שמורת פולג
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 385036 דר בן נתן 22 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 213 שמורת שיטה מלבינה אשדוד
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342422 שיר ורד 23 במאי 1997 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 214 מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 342657 שיר ורד 23 באפריל 1997 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 215 מתוך נתוני רת"ם
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 356760 אורי שפירא 5 במאי 2011 2 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 216 שרון צפוני: חמרה נתניה
חרצית דביקה Chrysanthemum viscosum 373917 צופה בלתי ידוע 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Chrysanthemum%20viscosum/ 217 חולות: חולות נתניה