ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 396099 רן לוטן 9 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 1 נחל ערער תיכון
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 396246 יאיר אור 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 2 מטעי אחיה גדלה כעשב רע בין שורות העצים
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 395848 רן לוטן 9 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 3 נחל ערער
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 343041 תצפיות רת"ם 29 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 4 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 341288 אבינועם דנין 12 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 5 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 341466 אבינועם דנין 11 באפריל 1976 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 6 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 326643 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 7 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 340972 טוביה קושניר 21 באפריל 1941 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 8 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348212 א. שמאלי 8 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 9 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348797 א. ג'קסון 6 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 340410 אלכסנדר איג 9 באפריל 1922 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 11 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348110 נעמי פינברון 5 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 344350 פאולה פרנק 1 במאי 1950 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 13 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348617 אבי שמידע 28 ביוני 1975 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 346411 ט.ארזי,ח.בושרי 29 במאי 1957 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 15 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 340935 דני זהרי 24 באפריל 1941 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 16 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 346714 ד.יפה 12 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 17 גליל עליון מזרחי: נחל דישון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348784 אבינועם דנין 1 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 326717 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 19 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 340720 יובל ספיר 29 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 20 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 343385 ניצן לוי 15 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 21 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348812 יאיר אור 6 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 22 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 343464 יאיר אור 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 23 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 341046 גידי נאמן 15 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 24 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348577 יואב גרטמן 8 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 25 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348507 יואב גרטמן 15 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 26 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348884 יואב גרטמן 21 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 27 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348960 יואב גרטמן 18 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 28 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348649 מיכה לבנה 25 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 29 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 343490 יובל ספיר 17 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 30 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348950 יואב גרטמן 26 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 31 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 349041 יואב גרטמן 17 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 32 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348782 נח נפתולסקי 19 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 33 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348803 מיכה לבנה 17 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 34 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348333 יובל ספיר 22 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 35 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 346715 נעמי פינברון 12 במאי 1956 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 36 גליל עליון מזרחי: נחל דישון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 332862 תצפיות רת"ם 12 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 37 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348783 א. ליסטון 15 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 38 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 332834 תצפיות רת"ם 24 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 39 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 349020 יואב גרטמן 14 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 40 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348813 יואב גרטמן 15 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 41 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348657 יואב גרטמן 21 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 42 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348850 יואב גרטמן 11 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 43 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348961 יואב גרטמן 28 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 44 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348963 יואב גרטמן 28 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 45 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 332844 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 46 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 332849 תצפיות רת"ם 24 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 47 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 332857 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 48 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348983 יואב גרטמן 26 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 49 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348935 יואב גרטמן 24 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 50 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348885 יואב גרטמן 14 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 51 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 348962 יואב גרטמן 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 52 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 368638 יאיר אור 7 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 53 דרום הגולן: מבוא חמה
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 343492 יאיר אור 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 54 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 343491 יובל ספיר 13 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 55 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 343516 הגר לשנר 1 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 56 מתוך נתוני רת"ם
טורגניה רחבת-עלים Turgenia latifolia 358290 אוהד אלט 16 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Turgenia%20latifolia/ 57