ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 397062 אור יאיר 6 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 175. יער אודם ליד מסעדה 06.03.18
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 395092 רון פרומקין 7 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 2 הר קטע
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 394983 מימי רון 3 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 3 כתף החרמון: חרמון
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 393019 דר בן נתן 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 4 הר קטע
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 393017 דר בן נתן 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 5 הר קטע מאות ואלפי פרטים פזורים על אבן החול סביב נמרוד
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 348733 יואב גרטמן 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 6 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 347801 יואב גרטמן 9 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 347908 יואב גרטמן 28 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 348504 יואב גרטמן 23 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 348260 מיכה לבנה 19 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 348329 מיכאל ברוידה 1 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 348476 יואב גרטמן 14 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 348204 יאיר אור 5 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 347953 יואב גרטמן 23 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 347818 אורי פרגמן-ספיר 8 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 367059 אבינועם דנין 4 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 348367 רני ואורי 22 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 367057 ועדיה יוסי 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 18 כתף החרמון: חרמון
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 367058 דידי קפלן 8 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 19 כתף החרמון: חרמון A+ B+
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 348205 יאיר אור 29 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 20 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טיסדליה שסועה Teesdalia coronopifolia 348453 יואב גרטמן 22 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Teesdalia%20coronopifolia/ 21 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם