ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ימית חד-עורקית Halodule uninervis 368022 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Halodule%20uninervis/ 1 ערבה דרומית: חוף מפרץ אילת
ימית חד-עורקית Halodule uninervis 323306 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Halodule%20uninervis/ 2 ערבה דרומית: חוף מפרץ אילת מתוך נתוני רת"ם
ימית חד-עורקית Halodule uninervis 326647 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Halodule%20uninervis/ 3 מתוך נתוני רת"ם
ימית חד-עורקית Halodule uninervis 336442 תצפיות רת"ם 24 ביולי 1961 1 0 0 /taxa/Halodule%20uninervis/ 4 מתוך נתוני רת"ם
ימית חד-עורקית Halodule uninervis 336444 תצפיות רת"ם 2 באוגוסט 1963 1 0 0 /taxa/Halodule%20uninervis/ 5 מתוך נתוני רת"ם
ימית חד-עורקית Halodule uninervis 336443 תצפיות רת"ם 12 ביוני 1963 1 0 0 /taxa/Halodule%20uninervis/ 6 מתוך נתוני רת"ם
ימית חד-עורקית Halodule uninervis 368021 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Halodule%20uninervis/ 7