ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 345733 בר-זכאי שרון 20 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 1 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 341718 מיכאל זהרי 12 באוגוסט 1924 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 2 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 348227 נח נפתולסקי 21 ביוני 1931 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 3 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 343764 נח נפתולסקי 22 ביוני 1931 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 4 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 346828 א. שמאלי 1 בנובמבר 1924 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 5 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 362575 דידי קפלן 19 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 6 צפון הגולן: במת הגולן
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 343337 נח נפתולסקי 24 באוגוסט 1927 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 7 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 346940 דני זהרי 3 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 8 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 347339 עברי יריב 5 באוקטובר 1979 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 9 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 347092 ל.פרוזבול,י.סגל 18 בספטמבר 1957 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 10 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 347570 עברי יריב 14 בספטמבר 1979 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 11 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 341792 אלכסנדר איג 21 באוגוסט 1924 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 12 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 347402 דני זהרי 8 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 13 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 347759 מיכאל זהרי 13 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 14 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 347738 עברי יריב 30 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 15 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 348155 היימן רויטל 2 בספטמבר 1979 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 16 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 344023 מיכאל זהרי 24 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 17 חולות: רכס כורכר מעגן מיכאל מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 345783 אבינועם דנין 29 בספטמבר 1981 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 18 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 345750 אבינועם דנין 22 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 19 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 345089 י.הלוי 15 ביולי 1942 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 20 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 343448 נעמי פינברון 19 באוגוסט 1941 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 21 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 347474 דני זהרי 16 בספטמבר 1951 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 22 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 344798 נח נפתולסקי 14 בינואר 1925 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 23 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 345698 דידי קפלן 19 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 24 ימים: כנרת מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 345749 אבינועם דנין 29 בספטמבר 1981 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 25 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 344025 אלכסנדר איג 24 באוגוסט 1925 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 26 חולות: רכס כורכר מעגן מיכאל מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 346829 א. שמאלי 3 בנובמבר 1927 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 27 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 362570 טליה אורון 21 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 28 עמק החולה: ימת החולה
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 360069 טליה אורון 4 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 29 עמק החולה: ארץ פלגי מים מאגר טפליין, 3 מר רבוע
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 362571 דידי קפלן 19 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 30 ימים: כנרת
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 344797 אלכסנדר איג 15 בדצמבר 1923 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 31 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 345784 אבינועם דנין 22 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 32 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 344796 אלכסנדר איג 15 באוקטובר 1923 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 33 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 356191 חגי שלמה 16 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 34 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 356222 חגי שלמה 21 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 35 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 345748 יוסי ועדיה 21 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 36 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 341717 נח נפתולסקי 7 בדצמבר 1923 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 37 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 341793 נח נפתולסקי 14 באפריל 1931 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 38 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 367999 יאיר אור 10 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 39 רמת כורזים: ירדן הררי
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 347386 דני זהרי 7 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 40 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 362572 עברי מריקה;יריב 15 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 41 עמק החולה: עמק החולה
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 360070 טליה אורון 4 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 42 עמק החולה: ארץ פלגי מים מאגר טפליין, 5 מר שטח
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 344024 נח נפתולסקי 17 באוגוסט 1925 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 43 חולות: רכס כורכר מעגן מיכאל מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 356192 חגי שלמה 16 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 44 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 362569 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 45 עמק החולה: ארץ פלגי מים R
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 356023 טליה אורון 4 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 46 עמק החולה: ארץ פלגי מים מאגר טפליין; 5 מר שטח
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 356193 חגי שלמה 16 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 47 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 356022 טליה אורון 4 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 48 עמק החולה: ארץ פלגי מים מאגר טפליין; 3 מר רבוע
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 344026 נח נפתולסקי 27 בספטמבר 1925 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 49 חולות: רכס כורכר מעגן מיכאל מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 344799 נח נפתולסקי 15 בינואר 1925 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 50 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 344800 נח נפתולסקי 18 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 51 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
ישרוע מאוגד Hemarthria altissima 360352 טליה אורון 26 ביולי 2015 2 0 0 /taxa/Hemarthria%20altissima/ 52 עמק החולה: ארץ פלגי מים מאגר טפליין. רצועה בגדה המערבית. 30 מ אורך