ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 395189 יובל ספיר 15 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 1 צפון הגולן: במת הגולן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367799 ראובן אורטל 30 ביולי 1975 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 2 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 326649 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 3 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 348604 דורית כהן 7 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 4 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 347086 מיכאל זהרי 15 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 5 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 345789 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 6 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 348570 שיר ורד 25 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 7 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 347529 דני זהרי 4 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 8 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 346501 שאולי בקרמן 1 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 9 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 347489 שיר ורד 15 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367797 פבזנר דרור 9 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 11 צפון הגולן: במת הגולן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367793 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 12 עמק החולה: אבל בית מעכה
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 347810 מייק לבנה 17 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 13 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 348412 נעמי גורדון 3 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 14 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367795 אוהד אריה 11 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 15 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 391140 הילה אברהם 24 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 16 תנוריה
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 392324 נאאל דעבוס 2 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 17 עמק החולה: נחלי דן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 392326 טליה אורון 5 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 18 עמק החולה: נחלי דן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 392327 טליה אורון 5 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 19 עמק החולה: נחלי דן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 392325 יפעת ארצי 6 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 20 עמק החולה: נחלי דן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 392323 נאאל דעבוס 8 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 21 עמק החולה: נחלי דן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367796 אוהד אריה 11 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 22 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 348603 כהן דורית 11 בספטמבר 1981 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 23 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 347084 היינריך מנדלסון 1 ביוני 1941 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 24 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 391077 אבי בן-סידי 17 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 25 עינות פחם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 347085 נעמי פינברון 23 ביוני 1952 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 26 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 348605 וייל גיתי 21 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 27 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 346173 שאולי בקרמן 1 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 28 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 355083 יפתח סיני 7 באוגוסט 2011 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 29 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי מיועד להיפגע
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 354276 חוה גולדשטיין 13 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 30 צפון הגולן: תילי געש בגולן תצפיות ששוחזרו . השעה לא נכונה.
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 368289 יאיר אור 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 31 צפון הגולן: תילי געש בגולן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 368017 אסף חיים 16 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 32 צפון הגולן: תילי געש בגולן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 354370 חוה גולדשטיין 18 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 33 צפון הגולן: תילי געש בגולן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367785 חוה גולדשטיין 18 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 34 צפון הגולן: תילי געש בגולן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367794 בקרמן שאול 30 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 35 צפון הגולן: תילי געש בגולן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367784 חוה גולדשטיין 15 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 36 צפון הגולן: תילי געש בגולן כף צפרדע לחכית
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367789 חוה גולדשטיין 13 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 37 צפון הגולן: תילי געש בגולן תצפיות ששוחזרו . השעה לא נכונה.
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 368334 מימי רון 26 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 38 שביל הגולן ממזרח לקשת
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 346032 הגר לשנר 7 ביוני 2000 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 39 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367790 דידי קפלן 13 במרץ 2006 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 40 עמק החולה: נחלי דן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 348411 מרגלית נעמי 8 בספטמבר 1989 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 41 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 355934 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 42 עמק החולה: ימת החולה
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367788 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 43 עמק החולה: ימת החולה
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367787 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 44 עמק החולה: ימת החולה
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 355922 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 45 עמק החולה: ימת החולה
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367798 דה-פיצוטו אלון 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 46 עמק החולה: ארץ פלגי מים
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367791 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 47 עמק החולה: ארץ פלגי מים R
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 348413 אלון דה-פצוטו 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 48 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367792 טליה אורון 23 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 49 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 367786 יפתח סיני 7 באוגוסט 2011 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 50 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי מיועד להיפגע
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 368080 הגר לשנר 20 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 51 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי מחלף
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 374844 טליה אורון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 52 צפון הגולן: תילי געש בגולן
כף-צפרדע לחכית Alisma plantagoaquatica 374845 טליה אורון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Alisma%20plantagoaquatica/ 53 צפון הגולן: תילי געש בגולן