ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כרוב כרתי Brassica cretica 344606 יואב גרטמן 27 בינואר 1996 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 1 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
כרוב כרתי Brassica cretica 381031 אבו רוכן סלמאן 9 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 2 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 361318 אבו רוכן סלמאן 9 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 3 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 344616 יואב גרטמן 5 בדצמבר 1986 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 4 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
כרוב כרתי Brassica cretica 361319 אבו רוכן סלמאן 2 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 5 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 384484 מרגרטה וולצ'ק 3 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 6 כרמל: חטם הכרמל שתילים עם שני פסיגים בלבד בסדקים
כרוב כרתי Brassica cretica 386069 דותן רותם 5 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 7 מצוק דרומי נחל מערות ספירה עם משקפת מתחתית המצוק של פרטים פורחים ושושנות עלים
כרוב כרתי Brassica cretica 381029 זאב קולר 16 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 8 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 384485 מרגרטה וולצ'ק 3 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 9 כרמל: חטם הכרמל זרעים זריעה בסדקים. השקיה סימון סגול
כרוב כרתי Brassica cretica 381030 ויינר יגאל 22 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 10 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 344619 אבי שמידע 4 באוקטובר 1979 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 11 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
כרוב כרתי Brassica cretica 344618 אבי שמידע 2 באוקטובר 1979 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 12 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
כרוב כרתי Brassica cretica 354214 בן רוזנברג 7 במרץ 2011 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 13 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 354235 בן רוזנברג 5 במרץ 2012 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 14 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 354234 בן רוזנברג 5 במרץ 2012 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 15 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 354232 בן רוזנברג 5 במרץ 2012 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 16 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 354247 בן רוזנברג 27 בינואר 2013 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 17 כרמל: חטם הכרמל שתילה של כרוב כרתי נזרעי נחל מערות שנבטו ברמת הנדיב
כרוב כרתי Brassica cretica 344617 חוה 10 ביוני 1976 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 18 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
כרוב כרתי Brassica cretica 360575 דותן רותם 3 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 19 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 344622 מימי רון 19 במרץ 1993 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 20 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
כרוב כרתי Brassica cretica 357733 מרגרטה וולצ'אק 3 בדצמבר 2012 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 21 כרמל: חטם הכרמל מקום נוסף לאכלוס
כרוב כרתי Brassica cretica 360576 דותן רותם 3 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 22 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים
כרוב כרתי Brassica cretica 361309 דותן רותם 6 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 23 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים
כרוב כרתי Brassica cretica 354236 בן רוזנברג 5 במרץ 2012 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 24 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים
כרוב כרתי Brassica cretica 357732 מרגרטה וולצ'אק 3 בדצמבר 2012 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 25 כרמל: חטם הכרמל זרעים זריעה בסדקים. השקיה סימון סגול
כרוב כרתי Brassica cretica 357731 מרגרטה וולצ'אק 3 בדצמבר 2012 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 26 כרמל: חטם הכרמל שתילים עם שני פסיגים בלבד בסדקים
כרוב כרתי Brassica cretica 373779 ניר הרשקוביץ 2 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 27 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 373780 דותן רותם 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 28 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 373781 דותן רותם 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 29 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 373782 דותן רותם 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 30 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 354231 בן רוזנברג 5 במרץ 2012 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 31 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 361311 דותן רותם 3 ביולי 2007 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 32 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 368414 דותן רותם 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 33 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 361315 דותן רותם 8 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 34 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 361310 דותן רותם 3 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 35 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 344621 ליסטון א. 19 בפברואר 1984 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 36 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
כרוב כרתי Brassica cretica 354233 בן רוזנברג 5 במרץ 2012 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 37 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 361316 זאב קולר 16 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 38 הר הכרמל: הכרמל הנמוך לרגלי המצוק; על המצוק.( 6
כרוב כרתי Brassica cretica 361307 דותן רותם 27 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 39 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
כרוב כרתי Brassica cretica 344620 חווה להב 8 במרץ 1981 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 40 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
כרוב כרתי Brassica cretica 357408 דותן רותם 6 במרץ 2011 2 0 0 /taxa/Brassica%20cretica/ 41 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים פורחים