ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כשות בבלי Cuscuta babylonica 324516 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cuscuta%20babylonica/ 1 רמת עבדת: רמת עבדת צפון מתוך נתוני רת"ם
כשות בבלי Cuscuta babylonica 326656 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cuscuta%20babylonica/ 2 מתוך נתוני רת"ם
כשות בבלי Cuscuta babylonica 326657 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cuscuta%20babylonica/ 3 מתוך נתוני רת"ם
כשות בבלי Cuscuta babylonica 326653 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cuscuta%20babylonica/ 4 מתוך נתוני רת"ם
כשות בבלי Cuscuta babylonica 326655 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cuscuta%20babylonica/ 5 מתוך נתוני רת"ם
כשות בבלי Cuscuta babylonica 326654 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cuscuta%20babylonica/ 6 מתוך נתוני רת"ם
כשות בבלי Cuscuta babylonica 326658 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cuscuta%20babylonica/ 7 מתוך נתוני רת"ם