ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335008 תצפיות רת"ם 2 בספטמבר 1979 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 1 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335031 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1923 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 2 הכנרת וחופיה: חוף מעגן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366790 דידי קפלן 10 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 3 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335087 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1926 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 4 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335086 תצפיות רת"ם 29 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 5 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335009 תצפיות רת"ם 9 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 6 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335064 תצפיות רת"ם 3 ביולי 1958 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 7 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366748 גלילי משה 28 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 8 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335076 תצפיות רת"ם 27 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 9 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334992 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 10 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334971 תצפיות רת"ם 26 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 11 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366782 דידי קפלן 24 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 12 דרום הגולן: נחלי גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335052 תצפיות רת"ם 9 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 13 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335081 תצפיות רת"ם 5 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 14 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334985 תצפיות רת"ם 21 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 15 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335027 תצפיות רת"ם 21 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 16 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335066 תצפיות רת"ם 22 בספטמבר 1968 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 17 מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335003 תצפיות רת"ם 26 במרץ 1912 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 18 מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335077 תצפיות רת"ם 19 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 19 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335074 תצפיות רת"ם 10 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 20 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335016 תצפיות רת"ם 5 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 21 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334989 תצפיות רת"ם 8 בספטמבר 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 22 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366747 גלילי משה 2 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 23 רמת כורזים: רמת כורזים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366738 פבזנר דרור 16 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 24 צפון הגולן: במת הגולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335073 תצפיות רת"ם 17 ביוני 1954 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 25 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335088 תצפיות רת"ם 30 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 26 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335047 תצפיות רת"ם 22 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 27 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335065 תצפיות רת"ם 23 בדצמבר 1975 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 28 דרום הגולן: מורדות ירמוך מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335041 תצפיות רת"ם 14 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 29 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334976 תצפיות רת"ם 17 ביוני 1954 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 30 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335045 תצפיות רת"ם 19 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 31 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335043 תצפיות רת"ם 5 בספטמבר 1985 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 32 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335071 תצפיות רת"ם 12 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 33 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335062 תצפיות רת"ם 30 ביוני 1933 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 34 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334994 תצפיות רת"ם 22 ביולי 1968 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 35 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366787 דידי קפלן 25 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 36 דרום הגולן: נחלי גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335011 תצפיות רת"ם 15 באוגוסט 1987 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 37 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335040 תצפיות רת"ם 14 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 38 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335004 תצפיות רת"ם 19 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 39 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334996 תצפיות רת"ם 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 40 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335032 תצפיות רת"ם 27 באוגוסט 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 41 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335056 תצפיות רת"ם 15 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 42 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366788 דידי קפלן 11 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 43 דרום הגולן: נחלי גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366687 טליה אורון 13 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 44 עמק החולה: ימת החולה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335037 תצפיות רת"ם 11 באוקטובר 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 45 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335058 תצפיות רת"ם 4 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 46 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366743 גלילי משה 21 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 47 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335078 תצפיות רת"ם 14 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 48 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335082 תצפיות רת"ם 2 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 49 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334993 תצפיות רת"ם 19 באוקטובר 1940 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 50 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335017 תצפיות רת"ם 20 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 51 גליל תחתון מרכזי: חוקוק לבנים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335013 תצפיות רת"ם 15 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 52 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335055 תצפיות רת"ם 15 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 53 גליל תחתון מזרחי: כינרת מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335072 תצפיות רת"ם 24 ביולי 1956 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 54 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 326960 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 55 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335030 תצפיות רת"ם 7 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 56 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335084 תצפיות רת"ם 19 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 57 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335057 תצפיות רת"ם 4 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 58 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335044 תצפיות רת"ם 19 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 59 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334991 תצפיות רת"ם 22 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 60 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 392065 מימי רון 23 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 61 עמק החולה: עמק החולה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 392066 מימי רון 23 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 62 עמק החולה: נחלי דן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380368 טליה אורון 14 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 63 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380369 חוה גולדשטיין 31 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 64 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380370 חוה גולדשטיין 31 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 65 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380371 חוה גולדשטיין 26 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 66 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380372 חוה גולדשטיין 26 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 67 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380373 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 68 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380374 חוה גולדשטיין 27 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 69 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380375 חוה גולדשטיין 29 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 70 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380376 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 71 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380377 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 72 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380378 חוה גולדשטיין 21 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 73 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380379 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 74 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380380 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 75 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380381 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 76 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380382 חוה גולדשטיין 26 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 77 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380383 חוה גולדשטיין 25 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 78 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380384 חוה גולדשטיין 25 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 79 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380386 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 80 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380387 חוה גולדשטיין 30 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 81 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380388 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 82 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380389 חוה גולדשטיין 2 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 83 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380390 חוה גולדשטיין 29 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 84 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380392 דה-פיצוטו אלון 27 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 85 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380393 דידי קפלן 19 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 86 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380391 דידי קפלן 17 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 87 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 387340 יפעת גרנט 3 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 88 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 387341 טליה אורון 30 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 89 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 387342 מימי רון 7 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 90 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 387343 יפעת גרנט 12 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 91 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 389513 יפעת גרנט 3 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 92 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 389514 יפעת גרנט 26 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 93 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 389515 טליה אורון 10 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 94 עמק החולה: דרום עמק החולה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 389516 טליה אורון 7 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 95 עמק החולה: ימת החולה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 389517 מימי רון 7 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 96 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 389518 יפעת גרנט 12 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 97 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334995 תצפיות רת"ם 8 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 98 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335015 תצפיות רת"ם 7 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 99 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334982 תצפיות רת"ם 24 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 100 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366779 דידי קפלן 18 בספטמבר 1986 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 101 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335028 תצפיות רת"ם 25 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 102 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335083 תצפיות רת"ם 17 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 103 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335039 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 104 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 386530 Hila Abraham 26 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 105 עין ברכה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 385783 דר בן נתן 23 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 106 עין תאו
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 385734 דר בן נתן 23 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 107 עין דרדרה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366562 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 108 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366746 ראובן אבי 9 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 109 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 371739 חוה גולדשטיין 26 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 110 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335022 תצפיות רת"ם 29 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 111 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366531 חוה גולדשטיין+ איתי לחמי 13 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 112 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366549 חוה גולדשטיין 10 באוגוסט 2003 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 113 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366736 ראובן אבי 26 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 114 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 354280 חוה גולדשטיין 4 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 115 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 354288 יעל חורש 11 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 116 צפון הגולן: במת הגולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 356226 טליה אורון 29 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 117 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 372799 דר בן נתן 16 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 118 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366596 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 119 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366732 ראובן אבי 27 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 120 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335038 תצפיות רת"ם 16 באוגוסט 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 121 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335035 תצפיות רת"ם 15 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 122 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366665 חוה גולדשטיין 31 בדצמבר 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 123 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366577 חוה גולדשטיין 31 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 124 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335060 תצפיות רת"ם 5 בספטמבר 1985 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 125 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335046 תצפיות רת"ם 22 ביולי 1968 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 126 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366698 ראובן אבי 9 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 127 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366647 חוה גולדשטיין 23 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 128 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366767 ראובן אבי 19 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 129 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366765 ראובן אבי 15 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 130 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366762 ראובן אבי 10 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 131 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366643 חוה גולדשטיין 13 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 132 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366570 חוה גולדשטיין 29 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 133 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366752 ראובן אבי 9 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 134 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366658 חוה גולדשטיין 25 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 135 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366638 חוה גולדשטיין 28 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 136 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366630 חוה גולדשטיין 23 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 137 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366625 חוה גולדשטיין 25 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 138 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366622 חוה גולדשטיין 25 בנובמבר 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 139 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366621 חוה גולדשטיין 27 בדצמבר 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 140 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366619 חוה גולדשטיין 1 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 141 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366618 חוה גולדשטיין 21 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 142 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366617 חוה גולדשטיין 25 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 143 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366615 חוה גולדשטיין 26 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 144 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366612 חוה גולדשטיין 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 145 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366611 חוה גולדשטיין 27 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 146 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366595 חוה גולדשטיין 26 בדצמבר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 147 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366593 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 148 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366590 חוה גולדשטיין 30 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 149 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366585 חוה גולדשטיין 25 ביולי 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 150 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366564 חוה גולדשטיין 29 ביולי 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 151 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366558 חוה גולדשטיין 6 בינואר 2002 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 152 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366557 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 153 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366555 חוה גולדשטיין 9 ביולי 2002 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 154 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366552 חוה גולדשטיין 2 בדצמבר 2002 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 155 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366551 חוה גולדשטיין 13 בינואר 2003 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 156 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366533 חוה גולדשטיין 5 ביולי 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 157 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366650 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 158 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366648 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 159 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366645 חוה גולדשטיין 28 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 160 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366644 חוה גולדשטיין 22 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 161 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366604 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 162 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366602 חוה גולדשטיין 26 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 163 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366566 חוה גולדשטיין 26 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 164 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366573 חוה גולדשטיין 22 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 165 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366695 ראובן אבי 18 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 166 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366642 חוה גולדשטיין 26 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 167 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366640 חוה גולדשטיין 24 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 168 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366546 חוה גולדשטיין 15 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 169 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366543 חוה גולדשטיין 5 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 170 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366541 חוה גולדשטיין 15 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 171 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366540 חוה גולדשטיין 17 באפריל 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 172 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366537 לוי שרון 11 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 173 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366534 טליה אורון 14 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 174 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334973 תצפיות רת"ם 7 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 175 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335034 תצפיות רת"ם 15 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 176 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334978 תצפיות רת"ם 14 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 177 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335059 תצפיות רת"ם 15 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 178 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335007 תצפיות רת"ם 26 באוקטובר 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 179 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366721 ראובן אבי 12 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 180 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366758 ראובן אבי 14 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 181 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366744 ראובן אבי 12 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 182 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366742 ראובן אבי 14 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 183 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366741 ראובן אבי 18 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 184 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366739 ראובן אבי 18 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 185 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366724 ראובן אבי 18 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 186 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366711 ראובן אבי 13 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 187 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366709 ראובן אבי 11 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 188 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366708 ראובן אבי 15 באוקטובר 1991 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 189 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366706 ראובן אבי 21 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 190 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366703 ראובן אבי 8 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 191 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366702 ראובן אבי 9 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 192 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366701 ראובן אבי 30 בנובמבר 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 193 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366700 ראובן אבי 28 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 194 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366699 ראובן אבי 26 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 195 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366696 ראובן אבי 18 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 196 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366646 וולושן יואל 19 בדצמבר 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 197 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366663 חוה גולדשטיין 2 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 198 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366662 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 199 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366661 חוה גולדשטיין 30 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 200 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366659 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 201 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366692 ראובן אבי 14 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 202 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366785 כספי סיגל 4 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 203 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366786 כספי סיגל 13 בספטמבר 1983 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 204 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366773 ראובן אבי 14 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 205 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366757 ראובן אבי 14 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 206 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366754 גלילי משה 1 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 207 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366749 ראובן אבי 25 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 208 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366722 ראובן אבי 12 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 209 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366720 ראובן אבי 24 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 210 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366717 ראובן אבי 13 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 211 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366668 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 212 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366667 חוה גולדשטיין 29 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 213 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366690 ראובן אבי 1 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 214 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366689 דידי קפלן 7 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 215 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366688 ראובן אבי 12 בינואר 1994 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 216 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366686 ראובן אבי 17 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 217 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366680 גלילי משה 28 באוגוסט 1995 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 218 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366676 חוה גולדשטיין 27 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 219 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366671 חוה גולדשטיין 27 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 220 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366607 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 221 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366580 חוה גולדשטיין 22 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 222 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366578 חוה גולדשטיין 27 בנובמבר 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 223 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366576 חוה גולדשטיין 25 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 224 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366574 חוה גולדשטיין 22 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 225 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366532 חוה גולדשטיין + שרון לוי 12 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 226 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366759 ראובן אבי 19 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 227 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366691 ראובן אבי 1 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 228 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366735 ראובן אבי 26 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 229 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366634 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 230 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366599 חוה גולדשטיין 31 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 231 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366588 חוה גולדשטיין 22 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 232 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366693 ראובן אבי 14 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 233 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366716 ראובן אבי 11 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 234 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366761 ראובן אבי 19 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 235 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366683 ראובן אבי 29 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 236 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366682 ראובן אבי 29 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 237 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366583 חוה גולדשטיין 27 באוגוסט 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 238 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366679 ראובן אבי 16 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 239 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366771 ראובן אבי 14 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 240 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335006 תצפיות רת"ם 8 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 241 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335085 תצפיות רת"ם 26 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 242 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335091 תצפיות רת"ם 7 בספטמבר 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 243 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334979 תצפיות רת"ם 24 ביוני 1952 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 244 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334981 תצפיות רת"ם 11 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 245 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366753 גלילי משה 1 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 246 עמק החולה: עמק החולה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366750 גלילי משה 23 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 247 עמק החולה: עמק החולה צמחים מפותחים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 371735 יפתח סיני 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 248 עמק החולה: עמק החולה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 371734 יפעת ארצי 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 249 עמק החולה: עמק החולה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 372694 נוגן צברי 2 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 250 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 371741 דה-פיצוטו אלון 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 251 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366731 ראובן אבי 27 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 252 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366587 חוה גולדשטיין 22 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 253 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366697 ראובן אבי 9 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 254 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335049 תצפיות רת"ם 28 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 255 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335079 תצפיות רת"ם 23 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 256 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335026 תצפיות רת"ם 4 בספטמבר 1960 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 257 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334997 תצפיות רת"ם 23 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 258 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335018 תצפיות רת"ם 6 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 259 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335021 תצפיות רת"ם 30 ביוני 1921 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 260 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335024 תצפיות רת"ם 1 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 261 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335025 תצפיות רת"ם 15 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 262 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335000 תצפיות רת"ם 2 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 263 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335069 תצפיות רת"ם 18 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 264 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334990 תצפיות רת"ם 15 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 265 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335005 תצפיות רת"ם 31 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 266 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366526 טליה אורון 21 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 267 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366652 חוה גולדשטיין 21 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 268 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366651 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 269 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366649 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 270 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366568 חוה גולדשטיין 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 271 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366529 לוטן רן 27 בספטמבר 2010 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 272 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366685 ראובן אבי 17 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 273 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366639 חוה גולדשטיין 25 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 274 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366637 חוה גולדשטיין 28 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 275 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366635 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 276 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366633 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 277 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366632 חוה גולדשטיין 28 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 278 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366631 חוה גולדשטיין 23 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 279 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366629 חוה גולדשטיין 25 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 280 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366628 חוה גולדשטיין 27 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 281 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366626 חוה גולדשטיין 25 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 282 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366624 חוה גולדשטיין 27 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 283 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366623 חוה גולדשטיין 25 בנובמבר 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 284 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366616 חוה גולדשטיין 29 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 285 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366620 חוה גולדשטיין 27 בדצמבר 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 286 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366614 חוה גולדשטיין 27 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 287 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366613 חוה גולדשטיין 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 288 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366610 חוה גולדשטיין 27 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 289 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366600 חוה גולדשטיין 27 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 290 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366598 חוה גולדשטיין 31 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 291 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366597 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 292 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366594 חוה גולדשטיין 2 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 293 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366592 חוה גולדשטיין 26 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 294 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366591 חוה גולדשטיין 30 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 295 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366586 חוה גולדשטיין 24 ביולי 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 296 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366563 חוה גולדשטיין 31 ביולי 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 297 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366561 חוה גולדשטיין 23 בספטמבר 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 298 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366559 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 299 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366556 חוה גולדשטיין 13 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 300 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366554 חוה גולדשטיין 11 ביולי 2002 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 301 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366553 חוה גולדשטיין 22 באוגוסט 2002 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 302 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366548 חוה גולדשטיין 14 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 303 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366527 טליה אורון 21 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 304 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366530 לוטן רן 6 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 305 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366589 חוה גולדשטיין 30 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 306 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366606 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 307 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366605 חוה גולדשטיין 24 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 308 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366601 חוה גולדשטיין 29 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 309 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366569 חוה גולדשטיין 29 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 310 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366567 חוה גולדשטיין 26 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 311 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366641 חוה גולדשטיין 24 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 312 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366536 חוה גולדשטיין 2 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 313 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366565 חוה גולדשטיין 29 ביולי 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 314 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366547 חוה גולדשטיין 14 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 315 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366544 חוה גולדשטיין 1 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 316 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366545 חוה גולדשטיין 1 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 317 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366542 חוה גולדשטיין 5 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 318 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366539 לבנה מיכה 20 באפריל 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 319 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335050 תצפיות רת"ם 20 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 320 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335020 תצפיות רת"ם 9 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 321 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335023 תצפיות רת"ם 31 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 322 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334986 תצפיות רת"ם 14 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 323 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334984 תצפיות רת"ם 18 בספטמבר 1986 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 324 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335019 תצפיות רת"ם 24 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 325 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366783 דידי קפלן 14 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 326 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366780 דידי קפלן 19 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 327 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335068 תצפיות רת"ם 22 ביולי 1986 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 328 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366777 דה-פיצוטו אלון 11 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 329 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366775 מלול אלי 30 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 330 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366737 ראובן אבי 18 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 331 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366727 ראובן אבי 21 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 332 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366694 ראובן אבי 18 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 333 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366714 ראובן אבי 11 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 334 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366713 ראובן אבי 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 335 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366707 ראובן אבי 15 באוקטובר 1991 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 336 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366705 ראובן אבי 15 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 337 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366704 ראובן אבי 8 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 338 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366664 חוה גולדשטיין 29 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 339 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366672 חוה גולדשטיין 25 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 340 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334998 תצפיות רת"ם 8 באוגוסט 1991 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 341 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334970 תצפיות רת"ם 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 342 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335002 תצפיות רת"ם 14 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 343 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366781 דידי קפלן 17 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 344 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366778 דה-פיצוטו אלון 27 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 345 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366712 ראובן אבי 13 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 346 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366728 ראובן אבי 12 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 347 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366725 ראובן אבי 24 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 348 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366710 ראובן אבי 11 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 349 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366669 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 350 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366684 ראובן אבי 11 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 351 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366681 ראובן אבי 30 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 352 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366678 חוה גולדשטיין 14 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 353 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366677 חוה גולדשטיין 25 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 354 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366675 חוה גולדשטיין 28 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 355 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366674 חוה גולדשטיין 28 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 356 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366673 חוה גולדשטיין 28 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 357 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366670 חוה גולדשטיין 27 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 358 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366660 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 359 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366609 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 360 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366608 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 361 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366582 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 362 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366581 חוה גולדשטיין 22 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 363 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366579 חוה גולדשטיין 29 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 364 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366575 חוה גולדשטיין 22 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 365 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366572 חוה גולדשטיין 22 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 366 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366571 חוה גולדשטיין 29 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 367 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366627 חוה גולדשטיין 28 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 368 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366603 חוה גולדשטיין 26 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 369 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366666 חוה גולדשטיין 29 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 370 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366657 חוה גולדשטיין 25 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 371 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366656 חוה גולדשטיין 26 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 372 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366584 חוה גולדשטיין 27 באוגוסט 2000 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 373 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335067 תצפיות רת"ם 9 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 374 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335029 תצפיות רת"ם 25 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 375 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 371740 ראובן אבי 14 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 376 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366772 ראובן אבי 10 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 377 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335033 תצפיות רת"ם 15 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 378 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334975 תצפיות רת"ם 6 באוקטובר 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 379 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334999 תצפיות רת"ם 10 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 380 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335063 תצפיות רת"ם 23 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 381 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334972 תצפיות רת"ם 14 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 382 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366774 ראובן אבי 14 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 383 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366769 ראובן אבי 12 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 384 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366768 ראובן אבי 12 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 385 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366763 ראובן אבי 10 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 386 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366550 חוה גולדשטיין 10 באוגוסט 2003 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 387 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366760 ראובן אבי 19 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 388 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366756 ראובן אבי 14 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 389 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366751 ראובן אבי 9 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 390 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366729 ראובן אבי 12 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 391 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366726 ראובן אבי 21 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 392 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366766 ראובן אבי 15 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 393 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366764 ראובן אבי 18 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 394 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366730 ראובן אבי 27 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 395 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366740 ראובן אבי 18 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 396 כתף החרמון: חרמון
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335001 תצפיות רת"ם 20 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 397 ימים: כנרת מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335010 תצפיות רת"ם 5 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 398 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366723 דידי קפלן 17 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 399 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335012 תצפיות רת"ם 15 באוקטובר 1982 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 400 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335014 תצפיות רת"ם 19 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 401 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366791 דידי קפלן 28 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 402 דרום הגולן: נחלי גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366789 דידי קפלן 11 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 403 דרום הגולן: נחלי גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366528 דידי קפלן 13 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 404 דרום הגולן: דרום רמת הגולן שמאל
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 396504 מרגרטה וולצ'ק 15 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 405 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 396505 מרגרטה וולצ'ק 6 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 406 עמק החולה: עמק החולה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 396506 הדס כהנר 29 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 407 עמק החולה: עמק החולה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 396343 יהודה כהן 11 באוגוסט 2020 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 408 עין מימון הצמח היה נפוץ יחסית באזור, בפריחה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 396163 בר שמש 1 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 409 עין נון תאריך לא מדוייק
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 396100 לביא קורן 1 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 410 נחל משושים תחנת דרדרה מופע קטן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366784 יקואל איל 30 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 411 דרום הגולן: נחלי גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366776 קניגשטיין דני 17 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 412 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335042 תצפיות רת"ם 11 בספטמבר 1985 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 413 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335061 תצפיות רת"ם 30 ביולי 1922 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 414 גליל תחתון מרכזי: חוקוק לבנים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366734 דידי קפלן 7 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 415 רמת כורזים: ירדן הררי
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335048 תצפיות רת"ם 8 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 416 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334988 תצפיות רת"ם 8 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 417 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335080 תצפיות רת"ם 15 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 418 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 378389 אוריה ואזנה 6 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 419 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 378390 טליה אורון 19 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 420 עמק החולה: ימת החולה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 380385 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 421 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 389519 דידי קפלן 24 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 422 צפון הגולן: מורדות גולן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 392064 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 423 עמק החולה: ארץ פלגי מים
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335053 תצפיות רת"ם 15 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 424 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335036 תצפיות רת"ם 27 באוגוסט 1995 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 425 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334987 תצפיות רת"ם 11 בספטמבר 1981 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 426 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334983 תצפיות רת"ם 7 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 427 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366538 דידי קפלן 13 במרץ 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 428 עמק החולה: נחלי דן
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 334977 תצפיות רת"ם 15 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 429 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 371738 טליה אורון 9 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 430 עמק החולה: ימת החולה
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 335070 תצפיות רת"ם 13 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20macrophylla/ 431 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
לוענית גדולת-עלים Scrophularia macrophylla 366755