ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 390908 דידי קפלן 16 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 1 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 386503 יובל עברון 14 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 2 בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 380961 טליה אורון 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 3 חולות: רצועת חוף צפוני
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 380960 טליה אורון 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 4 חולות: רצועת חוף צפוני
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 383840 יפתח סיני 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 5 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 383839 יפתח סיני 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 6 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 380964 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 7 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 100 פרטיפ
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 380962 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 8 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 380963 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 9 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 4 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 380965 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 10 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 9 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345379 הגר לשנר 17 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 11 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366493 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 12 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 2 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366523 יפתח סיני 9 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 13 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 354712 שי קורן 5 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 14 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 354723 שי קורן 24 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 15 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 354745 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 16 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה נקודה 327 ליד גדר מוביל
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 354759 שי קורן 20 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 17 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355011 יפתח סיני 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 18 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355005 יפתח סיני 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 19 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר ביתמנטופכ נקודה 369
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355016 שי קורן 14 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 20 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355022 שי קורן 15 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 21 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355020 שי קורן 15 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 22 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355054 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 23 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה 384
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355079 שי קורן 28 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 24 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355201 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 25 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה לבלוב
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355199 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 26 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה לבלוב
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355326 שי קורן 21 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 27 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355348 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 28 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355347 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 29 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355346 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 30 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355345 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 31 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355344 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 32 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355343 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 33 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355342 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 34 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355341 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 35 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355338 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 36 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355337 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 37 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355336 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 38 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355335 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 39 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355472 יפתח סיני 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 40 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355471 יפתח סיני 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 41 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355609 יפתח סיני 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 42 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה תעלת האפס
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355607 יפתח סיני 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 43 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה תעלת המוביל פריחה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345595 מיכאל ברוידה 2 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 44 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344980 יעקוב שהרבני 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 45 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344630 יאיר אור 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 46 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 343866 אילן זהרוני 17 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 47 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344281 יאיר אור 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 48 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344578 מימי רון 9 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 49 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 343800 אורי פרגמן-ספיר 9 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 50 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344537 אבי שמידע 15 במרץ 1966 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 51 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 341233 עוזי פליטמן 6 באפריל 1962 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 52 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345217 אביבה רבינוביץ' 12 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 53 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 378202 יאיר אור 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 54 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345960 א. שמאלי 3 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 55 גליל תחתון מרכזי: מפתן בית הכרם מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345302 אביבה רבינוביץ' 14 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 56 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345136 דבורה וגבי 29 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 57 גליל תחתון מזרחי: בקעת יבנאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345165 יאיר אור 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 58 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344760 חגית הרץ 7 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 59 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345613 יעקוב ש.ואורי פ 18 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 60 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 342091 נח נפתולסקי 16 באפריל 1931 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 61 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 341006 שיר ורד 27 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 62 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 367984 הגר לשנר 1 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 63 שרון דרומי: חמרה רחובות בתוך השטח הבנוי של העיר
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 341292 מיכאל זהרי 1 במאי 1952 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 64 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 367985 הגר לשנר 1 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 65 שרון דרומי: חמרה רחובות בתוך השטח הבנוי של העיר
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344665 מימי רון 9 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 66 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366505 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 67 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה שולי תעלת המים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345360 אורי פרגמן-ספיר 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 68 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345262 אורי פרגמן-ספיר 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 69 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345252 אורי פרגמן-ספיר 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 70 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345339 אורי פרגמן-ספיר 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 71 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355340 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 72 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344397 נח נפתולסקי 31 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 73 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344217 יאיר אור 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 74 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344599 יאיר אור 13 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 75 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344598 מימי רון 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 76 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344374 אורי פרגמן-ספיר 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 77 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344597 מימי רון 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 78 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344208 אביבה רבינוביץ' 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 79 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344206 אביבה רבינוביץ' 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 80 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344244 רוחמה ברלינר 7 באפריל 1970 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 81 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344684 אביבה רבינוביץ' 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 82 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344211 יאיר אור 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 83 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344317 שיר ורד 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 84 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344207 אביבה רבינוביץ' 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 85 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344332 מיכאל זהרי 19 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 86 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344288 אורי פרגמן-ספיר 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 87 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366465 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 88 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל נדיר
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344577 מימי רון 9 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 89 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344614 יואב גרטמן 19 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 90 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 341745 נח נפתולסקי 2 במאי 1930 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 91 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 343308 נח נפתולסקי 29 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 92 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344373 נח נפתולסקי 2 במאי 1930 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 93 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 343309 נח נפתולסקי 6 במאי 1931 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 94 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344544 אבי שמידע 17 במאי 1968 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 95 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345382 הגר לשנר 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 96 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345669 יאיר אור 17 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 97 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344635 אורי פרגמן-ספיר 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 98 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 340745 נח נפתולסקי 9 באפריל 1931 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 99 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 340897 עוזי פליטמן 7 במאי 1962 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 100 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 340744 נח נפתולסקי 3 באפריל 1931 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 101 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 360361 טליה אורון 29 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 102 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 354760 שי קורן 22 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 103 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355355 שי קורן 9 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 104 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366516 מימי רון 7 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 105 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344538 אבי שמידע 17 במאי 1968 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 106 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 341820 דני זהרי 10 באפריל 1941 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 107 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366524 יפתח סיני 9 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 108 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366458 טליה אורון 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 109 חולות: רצועת חוף צפוני
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366459 טליה אורון 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 110 חולות: רצועת חוף צפוני
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366457 טליה אורון 14 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 111 חולות: רצועת חוף צפוני
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 341055 ג.מושייוב 15 במרץ 1935 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 112 הרי ירושלים: כסלון עליון מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 341912 נח נפתולסקי 20 בפברואר 1926 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 113 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345898 אלכסנדר איג 3 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 114 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית הכרם מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344260 יאיר אור 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 115 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345208 יאיר אור 24 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 116 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345312 יאיר אור 24 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 117 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344765 יאיר אור 13 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 118 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344686 יאיר אור 13 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 119 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345225 אביבה רבינוביץ' 12 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 120 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345133 אביבה רבינוביץ' 25 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 121 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344396 יואב גרטמן 6 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 122 גליל תחתון מזרחי: נחל תבור מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345667 יאיר אור 17 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 123 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345625 גבי אברהם 12 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 124 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366483 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 125 גליל תחתון מרכזי: הר סביון 8 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355608 יפתח סיני 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 126 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מוביל פורח
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 354711 שי קורן 5 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 127 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355334 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 128 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345173 יאיר אור 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 129 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345371 איציק ת.ועדינה 10 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 130 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345342 אורי פרגמן-ספיר 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 131 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345261 הגר לשנר 25 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 132 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345265 הגר לשנר 17 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 133 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345401 הגר לשנר 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 134 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345376 הגר לשנר 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 135 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345375 הגר לשנר 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 136 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345231 עדינה דולב 5 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 137 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345347 הגר לשנר 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 138 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345391 הגר לשנר 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 139 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366482 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 140 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט אחד; בתוך שדה תבואה 50 מ' צפונה לתעלה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355051 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 141 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה 382
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355045 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 142 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סק בית נטופה 378
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355015 שי קורן 14 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 143 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366518 יפתח סיני 7 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 144 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 14 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366485 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 145 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 16 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366484 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 146 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 1
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366511 מימי רון 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 147 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כ-50 פריטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366515 יפתח סיני 7 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 148 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 50 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366513 יפתח סיני 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 149 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 30 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366506 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 150 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366510 יפתח סיני 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 151 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 130 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366508 יפתח סיני 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 152 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366503 יפתח סיני 6 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 153 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כ-100 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366502 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 154 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 2 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366498 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 155 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 224 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366496 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 156 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט אחד
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366494 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 157 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט אחד
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366490 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 158 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366489 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 159 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 6 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366487 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 160 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 25 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366481 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 161 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 67 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366480 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 162 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 2 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366479 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 163 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366477 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 164 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט אחד
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366474 יפתח סיני 6 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 165 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 2 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366472 יפתח סיני 27 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 166 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 5 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366475 מימי רון 5 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 167 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 9 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366461 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 168 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366470 יפתח סיני 27 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 169 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366469 יפתח סיני 27 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 170 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 5 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366468 יפתח סיני 27 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 171 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 19 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366463 יפתח סיני 27 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 172 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט 1
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355339 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 173 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה שדה מעובד
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355373 יפתח סיני 25 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 174 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בקעת תורען ז 31
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366497 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 175 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט אחד - שולי שדה לצד הדרך קרוב לחלק הצפון מזרחי 100 מ' מדרום לעץ החרוב. בשדה התבואה הרבה קנה מצוי
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366501 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 176 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מאות
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366499 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 177 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 2 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366495 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 178 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה שושנת עלים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366492 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 179 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מאות פרטים אכולים ע"י עדרים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366491 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 180 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 2 פרטים בשולי השדה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366522 יפתח סיני 9 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 181 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366521 יפתח סיני 9 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 182 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345334 הגר לשנר 25 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 183 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355372 יפתח סיני 25 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 184 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בקעת תורען ז31
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355049 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 185 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה משנה שעברה סקר בית נטופה 381
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366517 יפתח סיני 7 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 186 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366509 מימי רון 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 187 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 4 פריטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366464 מימי רון 18 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 188 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט 1
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366520 יפתח סיני 9 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 189 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366512 יפתח סיני 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 190 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 10 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366504 יפתח סיני 6 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 191 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 39 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366488 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 192 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 220 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366486 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 193 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 11 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366478 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 194 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה אחד בשולי השדה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366462 יפתח סיני 27 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 195 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 4 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366471 יפתח סיני 27 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 196 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט אחד
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366467 יפתח סיני 27 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 197 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט אחד 100 מ' מערבית לפחון בצד הדרומי של התעלה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366476 יפתח סיני 14 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 198 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 10 פריטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366473 יפתח סיני 16 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 199 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345377 יאיר אור 24 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 200 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355077 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 201 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355076 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 202 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355351 יפתח סיני 4 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 203 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בקעתתורען ד16
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355350 יפתח סיני 4 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 204 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען סקר בקעת תורען ד15 שניים יבשים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345171 אביבה רבינוביץ' 23 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 205 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355021 שי קורן 15 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 206 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355075 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 207 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355074 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 208 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355072 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 209 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355073 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 210 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 354758 יפתח סיני 16 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 211 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור ליד ברכת בית קשת בגדה בפריחה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345389 הגר לשנר 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 212 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345154 אביבה רבינוביץ' 23 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 213 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344777 אורי פרגמן-ספיר 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 214 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345477 הגר לשנר 16 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 215 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344586 מימי רון 9 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 216 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 384878 אסף חיים 23 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 217 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344432 ז.עובדיהו 6 במאי 1963 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 218 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 343557 שיר ורד 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 219 מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355324 שי קורן 21 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 220 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366500 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 221 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 545 פרטים
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366514 יפתח סיני 7 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 222 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366519 יפתח סיני 9 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 223 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366507 יפתח סיני 3 בספטמבר 2004 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 224 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 354736 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 225 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה צמחים נדירים ליד גדר מוביל
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344557 הגר לשנר 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 226 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345264 אורי פרגמן-ספיר 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 227 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344569 הגר לשנר 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 228 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366466 יפתח סיני 9 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 229 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 344943 נעמי פינברון 18 באפריל 1950 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 230 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 366525 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 231 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 345394 הגר לשנר 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 232 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
לוענית יריחו Scrophularia hierochuntina 355019 שי קורן 15 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20hierochuntina/ 233 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה