ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ליסאה סורית Lisaea strigosa 387044 מרגרטה וולצ'ק 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 1
ליסאה סורית Lisaea strigosa 387045 מרגרטה וולצ'ק 21 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 2 נשתלה השנה
ליסאה סורית Lisaea strigosa 396247 יאיר אור 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 3 צפון למכמש
ליסאה סורית Lisaea strigosa 396248 יאיר אור 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 4 דרום לצומת רימונים
ליסאה סורית Lisaea strigosa 396249 יאיר אור 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 5 כביש גישה לרימונים
ליסאה סורית Lisaea strigosa 396250 יאיר אור 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 6 ואדי קבון
ליסאה סורית Lisaea strigosa 396251 יאיר אור 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 7 מטעי אחיה
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327049 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 8 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327054 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 9 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327048 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 10 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327057 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 11 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327063 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 12 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327052 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 13 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327061 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 14 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 341272 א. ליסטון ומ. שאוואט 17 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 15 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 341242 זהבי מיכאל 21 באפריל 1945 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 16 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327055 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 17 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327051 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 18 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327062 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 19 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327053 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 20 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327050 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 21 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327058 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 22 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 341011 ג'ון דינסמור 10 ביוני 1960 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 23 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327047 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 24 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 358291 אוהד אלט 16 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 25