ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327062 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 1 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327055 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 2 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327053 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 3 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327050 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 4 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327058 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 5 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327051 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 6 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 341011 ג'ון דינסמור 10 ביוני 1960 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 7 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327047 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 8 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327049 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 9 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327054 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 10 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327048 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 11 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327057 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 12 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327061 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 13 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327063 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 14 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 327052 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 15 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 341272 א. ליסטון ומ. שאוואט 17 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 16 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 341242 זהבי מיכאל 21 באפריל 1945 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 17 מתוך נתוני רת"ם
ליסאה סורית Lisaea strigosa 358291 אוהד אלט 16 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lisaea%20strigosa/ 18