ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 385770 דר בן נתן 17 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 1 באסה הרצליה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 383841 יפתח סיני 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 2 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה בקעת בטת נטופה סקר סתיו
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 384681 יפתח סיני 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 3 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה בקעת בבית נטופה סקר סתווי
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 384680 יפתח סיני 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 4 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 384679 יפתח סיני 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 5 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה בקעת בבית נטופה סקר סתווי
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 384682 אורי שפירא 7 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 342315 שיר ורד 3 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 327133 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 8 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 342398 שיר ורד 13 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 354722 יפתח סיני 23 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 10 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה נקודה 316 דרך עפר
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 354785 יפתח סיני 4 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 11 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה נקודה 344
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 354783 יפתח סיני 4 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 12 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה נקודה 341
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 355046 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 13 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה379
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 355043 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 14 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה 378
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 356950 אורי שפירא 24 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 15 שרון צפוני: נחל חדרה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 355500 יפתח סיני 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 16 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה בקעת בטת נטופה סקר סתיו
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 343388 עוזי פליטמן 24 ביוני 1954 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 17 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 373594 מאס אוהד 26 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 18 שרון צפוני: חמרה חדרה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 343710 שיר ורד 3 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 19 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 343645 ורד שיר 27 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 20 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 373593 מאס אוהד 26 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 21 שרון צפוני: חמרה חדרה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 373591 מרגרטה וולצ'אק 17 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 22 שרון צפוני: חמרה חדרה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 356947 אורי שפירא 21 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 23 שרון צפוני: חמרה חדרה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 343095 עוזי פליטמן 10 בספטמבר 1940 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 24 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 357445 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 25 שרון צפוני: חמרה חדרה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 327139 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 26 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 343269 אורי,א.אנטר 21 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 27 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 356952 אורי שפירא 30 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 28 שרון צפוני: נחל חדרה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 373595 מאס אוהד 25 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 29 שרון צפוני: חמרה נתניה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 373597 יאיר פרידברג 13 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 30 שרון דרומי: שפך שורק
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 343619 שיר ורד 7 באוגוסט 1992 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 31 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 327140 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 32 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 342314 יובל ספיר 11 באוגוסט 1900 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 33 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 341967 שיר ורד 1 בדצמבר 1995 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 34 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 356954 אורי שפירא 7 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 35 שרון צפוני: חמרה נתניה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 327138 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 36 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 341968 שיר ורד 20 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 37 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 360326 מאור פרנטה 13 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 38 שרון דרומי: שפך שורק
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 327128 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 39 מישור פלשת: גבעת כורכר גברעם מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 327127 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 40 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 327131 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 41 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 341511 לאה פרוזבול 26 ביולי 1965 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 42 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 327135 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 43 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 327130 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 44 חולות: חולות זיקים מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 357172 אורי שפירא 19 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 45 שרון צפוני: חמרה נתניה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 356955 אורי שפירא 7 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 46 שרון צפוני: חמרה נתניה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 360355 מאור פרנטה 28 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 47 שרון דרומי: חמרה רחובות
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 327134 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 48 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 373592 סיון מרדוק 3 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 49 שרון דרומי: גבעת כורכר נס ציונה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 341840 יואב ויזל 17 באוגוסט 1957 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 50 שרון דרומי: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 341657 אלכסנדר איג 15 באוגוסט 1926 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 51 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 361514 בן רוזנברג 31 ביולי 2008 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 52 רמות מנשה: במת מנשה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 361521 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 53 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה עשרות פרטים
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 361516 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 54 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גדלות בשטחים חשופים מצמחייה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 343350 אלכסנדר איג 26 באוגוסט 1926 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 55 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 341570 אלכסנדר איג 15 באוגוסט 1924 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 56 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 341571 נח נפתולסקי 15 ביולי 1926 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 57 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 343680 אלכסנדר איג 12 בספטמבר 1923 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 58 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 327132 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 59 מישור פלשת: גבעת כורכר גברעם מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 355050 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 60 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה 381
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 355498 יפתח סיני 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 61 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 354720 יפתח סיני 23 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 62 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בקעת בית נטופה נקודה 314
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 361515 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 63 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פיזור: 40 פרטים
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 361518 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 64 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 355053 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 65 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה 384
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 355499 יפתח סיני 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 66 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה בקעת בבית נטופה סקר סתווי
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 361522 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 67 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 361520 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 68 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 361513 לוטן רן 18 באוקטובר 2008 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 69 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 361512 לוטן רן 18 באוקטובר 2008 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 70 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 361519 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 71 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 361517 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 72 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 355374 יפתח סיני 25 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 73 גליל תחתון מרכזי: הר תרען סקר בקעת תורען ז 34
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 342076 נח נפתולסקי 4 באוגוסט 1932 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 74 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 341572 נח נפתולסקי 4 באוגוסט 1927 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 75 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 377951 מאס אוהד 9 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 76 שרון צפוני: חמרה חדרה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 357432 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 77 שרון צפוני: חמרה נתניה
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 373596 יאיר פרידברג 28 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 78 שרון דרומי: חמרה רחובות
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 327129 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 79 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 361510 לוטן רן 4 בנובמבר 2009 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 80 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 361511 לוטן רן 18 באוקטובר 2008 1 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 81 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי
לשישית מקומטת Chrozophora plicata 385601 שמואל מזר 23 ביולי 2017 3 0 0 /taxa/Chrozophora%20plicata/ 82 בקעת דיר חנא