ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מדד הביצות Ludwigia palustris 332528 תצפיות רת"ם 29 במאי 1951 1 0 0 /taxa/Ludwigia%20palustris/ 1 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
מדד הביצות Ludwigia palustris 359245 אורי פרגמן-ספיר 1 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Ludwigia%20palustris/ 2 עמק החולה: ימת החולה