ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 386251 לביא קורן 23 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 1 טירה סמוך לבריכת חורף
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330371 תצפיות רת"ם 2 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 2 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330374 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 3 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364759 יפתח סיני 9 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 4 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364731 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 5 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364732 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 6 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364724 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 7 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330377 תצפיות רת"ם 13 במרץ 1941 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 8 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330369 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 9 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 327260 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 10 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית הכרם מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330383 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 11 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330382 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 12 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330373 תצפיות רת"ם 13 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 13 גליל תחתון מרכזי: בקעת סכנין מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330362 תצפיות רת"ם 24 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 14 גליל תחתון מרכזי: בקעת אחיהוד מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330389 תצפיות רת"ם 10 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 15 גליל תחתון מרכזי: בקעת אחיהוד מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 374633 יפתח סיני 18 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 16 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה השבה גן מקלט בקעה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364745 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 17 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 5 פרטיםשולי הדרך ובשדה תבואה; מדרום לדרך ומצפון לדרך חפורה למי תהום עם מים לכלוך; מגודרת ויש בה ..
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 355048 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 18 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה 381
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330387 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 19 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330385 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 20 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330388 תצפיות רת"ם 17 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 21 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330365 תצפיות רת"ם 18 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 22 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330368 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 23 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330375 תצפיות רת"ם 16 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 24 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330376 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 25 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330381 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 26 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330364 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 27 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 355611 יפתח סיני 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 28 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה תעלת האפס
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364757 יפתח סיני 9 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 29 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364755 יפתח סיני 9 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 30 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364754 יפתח סיני 7 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 31 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה בודדים
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364753 יפתח סיני 7 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 32 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 20 פרטים
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364751 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 33 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 2 פרטים
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364750 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 34 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה בודדים
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364748 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 35 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 11 פרטים
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364746 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 36 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364743 יפתח סיני 14 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 37 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 7-10 פרטים
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364742 יפתח סיני 14 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 38 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364741 יפתח סיני 14 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 39 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364740 יפתח סיני 14 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 40 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 3 פריטים לאורך 10 מ'
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364733 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 41 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364739 יפתח סיני 14 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 42 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 7 פריטים לאורך 10 מ'
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364738 יפתח סיני 14 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 43 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פריחה של 30 פריטים לאורך 100 מ'
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364737 יפתח סיני 16 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 44 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364736 יפתח סיני 27 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 45 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 100
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364735 יפתח סיני 9 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 46 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כ-10 פרטים בשדה חומוס
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364744 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 47 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט אחד - שולי השדה ודרך עפר
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364734 יפתח סיני 9 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 48 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 2
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 355610 יפתח סיני 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 49 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה תעלת האפס
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330386 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 50 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330367 תצפיות רת"ם 17 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 51 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330370 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 52 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330380 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 53 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330363 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 54 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330379 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 55 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364727 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 56 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כ-10 פרטים
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364726 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 57 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364725 מימי רון 23 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 58 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה בפס ללא חיטה באמצה השדה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364728 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 59 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה עשרות פרטים
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364758 יפתח סיני 9 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 60 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364756 יפתח סיני 9 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 61 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364752 יפתח סיני 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 62 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 2 פרטים
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364749 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 63 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה צמח יבש
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364747 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 64 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 2 פרטים
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330366 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 65 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330384 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 66 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330378 תצפיות רת"ם 26 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 67 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 330372 תצפיות רת"ם 11 במרץ 1941 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 68 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 368005 גדי פולק 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 69 שרון דרומי: חמרה רחובות
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 385063 אלי ליבנה 14 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 70 נס ציונה עיינות חלקה 20
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364729 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 71 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364730 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 72 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
מיאגרון אזון Myagrum perfoliatum 364760 יפתח סיני 9 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Myagrum%20perfoliatum/ 73 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה