ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343547 רוחמה ברלינר 27 בפברואר 1978 1 0 0 1
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342821 שיר ורד 16 בפברואר 1996 1 0 0 2
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 368599 רון פרומקין 27 במרץ 2017 1 0 0 3
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 340687 יובל ספיר-השת' 2 בפברואר 1998 1 0 0 4
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343070 פולק גד 4 במרץ 1981 1 0 0 5
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357515 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 6
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357518 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 7
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357523 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 8
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359771 מימי רון 2 במרץ 2015 1 0 0 9
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342569 עוז גולן 22 בפברואר 1990 1 0 0 10
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357522 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 11
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362354 מימי רון 7 במאי 2002 1 0 0 12
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362355 מימי רון 26 באפריל 2002 1 0 0 13
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362356 מימי רון 19 באפריל 2002 1 0 0 14
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362357 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 15
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362358 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 16
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362359 קולר זאב 23 באפריל 1996 1 0 0 17
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362360 קולר זאב 18 במרץ 1996 1 0 0 18
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362361 רבין פיטר 11 בפברואר 1992 1 0 0 19
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362367 פולק גד 10 באפריל 1983 1 0 0 20
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359394 שיר ורד 21 בפברואר 2014 1 0 0 21
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342105 ארליך נגה 4 בפברואר 1983 1 0 0 22
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 356655 אורי קייזר 18 במרץ 2010 1 0 0 23
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357508 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 24
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357510 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 25
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357511 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 26
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357513 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 27
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357156 אורי שפירא 17 באפריל 2013 1 0 0 28
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357162 אורי שפירא 21 באפריל 2013 1 0 0 29
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357418 דותן רותם 26 באפריל 2011 1 0 0 30
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359518 מימי רון 28 באפריל 2014 1 0 0 31
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357505 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 32
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357509 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 33
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357512 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 34
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357514 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 35
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357524 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 36
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357559 מרגרטה וולצ'ק 24 באפריל 2012 1 0 0 37
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357560 מרגרטה וולצ'ק 24 באפריל 2012 1 0 0 38
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357566 מרגרטה וולצ'ק 24 באפריל 2012 1 0 0 39
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357569 מרגרטה וולצ'ק 24 באפריל 2012 1 0 0 40
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357570 מרגרטה וולצ'ק 24 באפריל 2012 1 0 0 41
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357565 מרגרטה וולצ'ק 24 באפריל 2012 1 0 0 42
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359409 מימי רון 5 במרץ 2014 1 0 0 43
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359413 מימי רון 6 במרץ 2014 1 0 0 44
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359411 מימי רון 5 במרץ 2014 1 0 0 45
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359417 מימי רון 6 במרץ 2014 1 0 0 46
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359422 שיר ורד 9 במרץ 2014 1 0 0 47
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359493 מימי רון 8 באפריל 2014 1 0 0 48
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359499 מימי רון 8 באפריל 2014 1 0 0 49
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357089 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 50
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357155 אורי שפירא 17 באפריל 2013 1 0 0 51
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357088 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 52
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344117 איילת טל 2 באפריל 1988 1 0 0 53
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344059 שויצר רונן 26 באפריל 1981 1 0 0 54
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343207 עוז גולן 20 במרץ 1994 1 0 0 55
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 331836 תצפיות רת״ם 25 בפברואר 2001 1 0 0 56
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341286 עופר כהן 22 בפברואר 1990 1 0 0 57
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341882 עוז גולן 20 בפברואר 1990 1 0 0 58
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344120 איילת טל 18 במאי 1988 1 0 0 59
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342073 מ.זהרי 15 באפריל 1926 1 0 0 60
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342252 השתלמות רת"ם 2 במרץ 1992 1 0 0 61
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342296 פולק גדי 5 במרץ 1982 1 0 0 62
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342429 שיר ורד 19 באפריל 1996 1 0 0 63
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342484 פולק גד 22 במרץ 1982 1 0 0 64
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342478 י. ספיר 9 במרץ 1999 1 0 0 65
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342487 פולק-הרטמן 22 בינואר 1982 1 0 0 66
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342514 בלה ויובל ספיר 3 במרץ 2000 1 0 0 67
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342568 עוז גולן 1 במרץ 1989 1 0 0 68
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342551 פולק גד 15 באפריל 1981 1 0 0 69
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342685 מ.זהרי 4 במרץ 1956 1 0 0 70
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342627 מ.זהרי 4 במרץ 1956 1 0 0 71
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342703 ארליך נגה 7 בדצמבר 1982 1 0 0 72
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343141 אורית פ.ושמידע 20 במרץ 1994 1 0 0 73
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343434 י. ספיר וע. גולן 14 במרץ 1999 1 0 0 74
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341798 א. איג 18 במרץ 1926 1 0 0 75
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342637 יובל ספיר 5 בפברואר 1998 1 0 0 76
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344225 ח. להב 1 במרץ 1996 1 0 0 77
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343069 יונית,עוז,יובל 7 בפברואר 1990 1 0 0 78
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343111 שיר,אורית וריקי 20 במרץ 1994 1 0 0 79
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343195 עוז גולן 20 במרץ 1994 1 0 0 80
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343214 דבורה שיצר 21 במרץ 1994 1 0 0 81
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343190 רותי לבנון וקוב 21 במרץ 1994 1 0 0 82
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343197 יובל ספיר 21 במרץ 1994 1 0 0 83
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343212 שלומית ליפשיץ 20 במרץ 1994 1 0 0 84
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342600 הגר לשנר 2 במרץ 1992 1 0 0 85
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342312 א. רבינוביץ 20 במרץ 1996 1 0 0 86
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342397 שיר ורד 5 במרץ 1996 1 0 0 87
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359382 מימי רון 19 בפברואר 2014 1 0 0 88
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357572 מרגרטה וולצ'ק 24 באפריל 2012 1 0 0 89
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341799 נ.נפתולסקי 5 במרץ 1928 1 0 0 90
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 360625 יעל אורגד 6 באפריל 2016 1 0 0 91
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357127 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 92
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 331920 תצפיות רת״ם 9 במרץ 2002 1 0 0 93
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359383 מימי רון 19 בפברואר 2014 1 0 0 94
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342549 שיר ורד 23 בפברואר 1996 1 0 0 95
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359391 שיר ורד 21 בפברואר 2014 1 0 0 96
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 356702 יוסי בן-ארי 22 בפברואר 2011 1 0 0 97
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357125 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 98
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 356458 אורי קייזר 21 בפברואר 2009 1 0 0 99
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 331827 תצפיות רת״ם 3 בינואר 2002 1 0 0 100
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 331922 תצפיות רת״ם 22 בפברואר 2001 1 0 0 101
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342621 שיר ורד 24 בפברואר 1995 1 0 0 102
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357571 מרגרטה וולצ'ק 24 באפריל 2012 1 0 0 103
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343135 יובל ספיר 21 במרץ 1994 1 0 0 104
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362368 שקולניק יעקב 5 באפריל 1982 1 0 0 105
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362352 דותן רותם 13 במרץ 2006 1 0 0 106
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359419 מימי רון 6 במרץ 2014 1 0 0 107
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362348 מרגרטה וולצ'ק 25 בפברואר 2016 1 0 0 108
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357122 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 109
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343189 יובל מורן 21 במרץ 1994 1 0 0 110
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357085 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 111
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357134 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 112
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359393 שיר ורד 21 בפברואר 2014 1 0 0 113
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 356931 אורי שפירא 18 באפריל 2012 1 0 0 114
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357048 אורי שפירא 24 במרץ 2013 1 0 0 115
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357068 אורי שפירא 9 באפריל 2013 1 0 0 116
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357051 יוסי בן-ארי 27 במרץ 2013 1 0 0 117
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357100 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 118
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357086 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 119
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357091 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 120
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357101 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 121
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357098 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 122
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357142 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 123
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357140 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 124
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357168 אורי שפירא 8 במאי 2013 1 0 0 125
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357165 אורי שפירא 2 במאי 2013 1 0 0 126
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357393 מאור פרנטה 29 באפריל 2015 1 0 0 127
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357481 מרגרטה וולצ'ק 28 במרץ 2012 1 0 0 128
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357506 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 129
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357520 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 130
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357561 מרגרטה וולצ'ק 24 באפריל 2012 1 0 0 131
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357562 מרגרטה וולצ'ק 24 באפריל 2012 1 0 0 132
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357567 מרגרטה וולצ'ק 24 באפריל 2012 1 0 0 133
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357568 מרגרטה וולצ'ק 24 באפריל 2012 1 0 0 134
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357574 מרגרטה וולצ'ק 24 באפריל 2012 1 0 0 135
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359399 מימי רון 3 במרץ 2014 1 0 0 136
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359401 מימי רון 3 במרץ 2014 1 0 0 137
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359410 מימי רון 5 במרץ 2014 1 0 0 138
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359423 שיר ורד 9 במרץ 2014 1 0 0 139
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359424 מימי רון 16 במרץ 2014 1 0 0 140
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359418 מימי רון 6 במרץ 2014 1 0 0 141
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359448 מימי רון 25 במרץ 2014 1 0 0 142
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359416 מימי רון 6 במרץ 2014 1 0 0 143
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359425 מימי רון 16 במרץ 2014 1 0 0 144
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359426 מימי רון 16 במרץ 2014 1 0 0 145
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359415 מימי רון 6 במרץ 2014 1 0 0 146
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359495 מימי רון 8 באפריל 2014 1 0 0 147
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359494 מימי רון 8 באפריל 2014 1 0 0 148
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341182 א. שמידע 7 במרץ 1998 1 0 0 149
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342652 יובל ספיר 28 בפברואר 2000 1 0 0 150
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359527 מימי רון 30 באפריל 2014 1 0 0 151
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359542 מימי רון 9 במאי 2014 1 0 0 152
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344116 איילת טל 11 במרץ 1988 1 0 0 153
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342075 נ. פיינברון 10 במרץ 1952 1 0 0 154
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342074 מ.זהרי 4 במרץ 1927 1 0 0 155
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344058 שויצר רונן 4 באפריל 1981 1 0 0 156
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341175 א. פרגמן 4 במרץ 1998 1 0 0 157
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344121 איילת טל 26 באוקטובר 1988 1 0 0 158
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344124 מורן וגבי 10 במרץ 1992 1 0 0 159
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344056 שויצר רונן 28 בפברואר 1981 1 0 0 160
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344118 איילת טל 12 באפריל 1988 1 0 0 161
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 340619 א. ג'קסון 23 בפברואר 1987 1 0 0 162
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341694 א. איג 17 באפריל 1932 1 0 0 163
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343244 ורד שיר 20 במרץ 1994 1 0 0 164
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344057 שויצר רונן 18 במרץ 1981 1 0 0 165
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341854 עוז גולן 9 במרץ 1990 1 0 0 166
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341943 עוז גולן 24 בפברואר 1989 1 0 0 167
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341945 גולן עוז 9 במרץ 1989 1 0 0 168
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341363 עוז גולן 23 בפברואר 1990 1 0 0 169
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343503 נ. פיינברון 8 במרץ 1951 1 0 0 170
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343504 ש.לינקרם 20 במרץ 1951 1 0 0 171
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341329 עוז גולן יובל 4 במרץ 1989 1 0 0 172
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341230 א. שמידע 7 במרץ 1998 1 0 0 173
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341443 עופר כהן 22 בפברואר 1990 1 0 0 174
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344119 איילת טל 26 באפריל 1988 1 0 0 175
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342297 הרטמן משה 30 באפריל 1982 1 0 0 176
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342490 הרטמן משה 25 בפברואר 1982 1 0 0 177
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342254 א. פרגמן 17 בפברואר 1990 1 0 0 178
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342493 שיר ורד 31 במאי 1996 1 0 0 179
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343479 פולק גד 19 באפריל 1983 1 0 0 180
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342313 פולן גד 8 במרץ 1990 1 0 0 181
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342472 גור רותם 2 במרץ 1992 1 0 0 182
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357097 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 183
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357110 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 184
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359412 מימי רון 6 במרץ 2014 1 0 0 185
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342483 עוז גולן 23 בפברואר 1989 1 0 0 186
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342485 פולק גד 27 בנובמבר 1981 1 0 0 187
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342486 פולק גד 25 בדצמבר 1981 1 0 0 188
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342488 הרטמן משה 19 בפברואר 1982 1 0 0 189
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342489 פולק-הרטמן 19 בפברואר 1982 1 0 0 190
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342491 פולק גד 22 במרץ 1982 1 0 0 191
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342492 הרטמן משה 23 במרץ 1982 1 0 0 192
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343407 פולק גד 19 באפריל 1983 1 0 0 193
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 340686 כ.שינקר 15 במרץ 1954 1 0 0 194
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342541 שיר ורד 8 במרץ 2000 1 0 0 195
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342253 הגר לשנר 2 במרץ 1992 1 0 0 196
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342550 שיר ורד 31 במאי 1996 1 0 0 197
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344115 איילת טל 22 בפברואר 1988 1 0 0 198
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342613 שיר ורד 29 במרץ 1996 1 0 0 199
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342494 שיר ורד 8 במרץ 2000 1 0 0 200
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342628 גינזבורג 22 במרץ 1956 1 0 0 201
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342515 פולק גד 15 באפריל 1981 1 0 0 202
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342567 מיכל איקו 17 בפברואר 1983 1 0 0 203
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342686 מ.זהרי באם פלטמ 29 במאי 1964 1 0 0 204
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342778 י. ספיר 2 במרץ 1999 1 0 0 205
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342540 עוז גולן 22 בפברואר 1991 1 0 0 206
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343109 עוז גולן 21 בפברואר 1990 1 0 0 207
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343110 שיר,אורית וריקי 20 במרץ 1994 1 0 0 208
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343505 מ.זהרי 12 באפריל 1964 1 0 0 209
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343827 עופר כהן וגבי 18 בינואר 1990 1 0 0 210
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341340 רותי לבנון 12 במרץ 1994 1 0 0 211
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341362 עופר כהן 22 בפברואר 1990 1 0 0 212
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362349 מרגרטה וולצ'ק 25 בפברואר 2016 1 0 0 213
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342780 פולק - הרטמן 9 במרץ 1982 1 0 0 214
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342433 פולק גד 18 במרץ 1983 1 0 0 215
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343068 פולק גד 8 בינואר 1982 1 0 0 216
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 368404 יובל ספיר 5 במרץ 2017 1 0 0 217
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343171 יובל ספיר 21 במרץ 1994 1 0 0 218
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343198 רותי ל. וקובי 21 במרץ 1994 1 0 0 219
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343142 אורית פלג 20 במרץ 1994 1 0 0 220
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343186 רזי;דבורה 21 במרץ 1994 1 0 0 221
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343191 דבורה שיצר 21 במרץ 1994 1 0 0 222
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343165 רותי ל. וקובי 21 במרץ 1994 1 0 0 223
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343196 שלומית ל.ורינה 20 במרץ 1994 1 0 0 224
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343143 שלומית ליפשיץ 20 במרץ 1994 1 0 0 225
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343164 שלומית ליפשיץ 20 במרץ 1994 1 0 0 226
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343166 דבורה,רז 20 במרץ 1994 1 0 0 227
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343213 רותי ל. וקובי 21 במרץ 1994 1 0 0 228
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343917 שמידע והולנד 18 במרץ 1988 1 0 0 229
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342684 שמיר 21 בפברואר 1996 1 0 0 230
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 368437 סיקו בכור 16 במרץ 2017 1 0 0 231
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342624 עוז גולן 9 במרץ 1990 1 0 0 232
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 342539 עוז גולן 9 במרץ 1990 1 0 0 233
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341596 זהבי עמי 7 במרץ 1981 1 0 0 234
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343802 יובל קררו 5 בפברואר 1990 1 0 0 235
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359392 שיר ורד 21 בפברואר 2014 1 0 0 236
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357519 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 237
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359398 מימי רון 3 במרץ 2014 1 0 0 238
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359400 מימי רון 3 במרץ 2014 1 0 0 239
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359497 מימי רון 8 באפריל 2014 1 0 0 240
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344123 עופר כהן וגבי 18 בינואר 1990 1 0 0 241
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 368541 דותן רותם 10 במאי 2017 1 0 0 242
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 327481 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1900 1 0 0 243
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357161 אורי שפירא 21 באפריל 2013 1 0 0 244
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 368600 רון פרומקין 5 באפריל 2017 1 0 0 245
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357507 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 246
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 360557 יעל אורגד 21 בפברואר 2016 1 0 0 247
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341341 יובל ספיר 4 בפברואר 1998 1 0 0 248
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343230 שיר ורד 20 במרץ 1992 1 0 0 249
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362369 שקולניק יעקב 14 במרץ 1982 1 0 0 250
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357166 אורי שפירא 2 במאי 2013 1 0 0 251
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357521 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2012 1 0 0 252
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357575 מרגרטה וולצ'ק 24 באפריל 2012 1 0 0 253
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359404 מימי רון 5 במרץ 2014 1 0 0 254
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 340670 מנדלסון עמית 5 במרץ 1989 1 0 0 255
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 327525 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1900 1 0 0 256
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341976 פולק גד 15 במרץ 1982 1 0 0 257
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341944 עוז גולן 20 בפברואר 1990 1 0 0 258
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341711 א. איג 25 במרץ 1932 1 0 0 259
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 343208 דבורה 21 במרץ 1994 1 0 0 260
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359512 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 261
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 362370 שקולניק יעקב 29 בדצמבר 1981 1 0 0 262
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359421 מימי רון 6 במרץ 2014 1 0 0 263
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 344122 איילת טל 6 בדצמבר 1988 1 0 0 264
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 341317 יובל ספיר 28 בינואר 1997 1 0 0 265
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359414 מימי רון 6 במרץ 2014 1 0 0 266
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 359772 מימי רון 2 במרץ 2015 1 0 0 267
מקור-חסידה תמים Erodium subintegrifolium 357094 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 268