ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מרווה מרושתת Salvia sclarea 390778 טליה אורון 1 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 1 גליל עליון מזרחי: רמת יראון
מרווה מרושתת Salvia sclarea 390777 טליה אורון 30 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 2 גליל עליון מזרחי: רמת יראון נשתלו קטנים בסתיו 2016
מרווה מרושתת Salvia sclarea 390776 טליה אורון 14 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 3 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתילה בטור, 10 מ בין שתיל לשתיל, נ"צ של השתיל המזרחי בטור
מרווה מרושתת Salvia sclarea 390775 טליה אורון 22 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 4 גליל עליון מזרחי: רמת יראון כל 4 השתילים באתר זה בפריחה
מרווה מרושתת Salvia sclarea 390774 טליה אורון 22 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 5 גליל עליון מזרחי: רמת יראון באתר זה זוהו לפני שנה 5 צמחים ששרדו. קשה לאתר השנה בגלל עשב גבוה
מרווה מרושתת Salvia sclarea 390773 טליה אורון 22 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 6 גליל עליון מזרחי: רמת יראון
מרווה מרושתת Salvia sclarea 388276 יפתח סיני 20 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 7 גליל עליון מזרחי: רמת יראון
מרווה מרושתת Salvia sclarea 388275 יפתח סיני 20 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 8 גליל עליון מזרחי: רמת יראון
מרווה מרושתת Salvia sclarea 388274 טליה אורון 30 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 9 גליל עליון מזרחי: רמת יראון נשתל קטן בסתיו 2016
מרווה מרושתת Salvia sclarea 388273 טליה אורון 30 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 10 גליל עליון מזרחי: רמת יראון נשתלו בני שנה בסתיו 2017
מרווה מרושתת Salvia sclarea 388272 יפתח סיני 18 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 11 גליל עליון מזרחי: רמת יראון תחנה 1 השבה טליה
מרווה מרושתת Salvia sclarea 388271 יפתח סיני 18 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 12 גליל עליון מזרחי: רמת יראון תחנה 4. פרט קטן מרווה מרושתת
מרווה מרושתת Salvia sclarea 388270 טליה אורון 10 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 13 גליל עליון מזרחי: רמת יראון
מרווה מרושתת Salvia sclarea 388269 טליה אורון 27 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 14 גליל עליון מזרחי: רמת יראון נביטה ספונטנית של זרעים מהשתיל המושב
מרווה מרושתת Salvia sclarea 388268 טליה אורון 27 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 15 גליל עליון מזרחי: רמת יראון
מרווה מרושתת Salvia sclarea 388267 טליה אורון 22 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 16 גליל עליון מזרחי: רמת יראון 2 שתילים נשתלו קטנים בסתיו 2016 וזו עונת פריחה שנייה שלהם
מרווה מרושתת Salvia sclarea 327532 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 17 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
מרווה מרושתת Salvia sclarea 347766 אבי שמידע 19 באפריל 1968 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 18 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
מרווה מרושתת Salvia sclarea 348460 יואב גרטמן 15 במאי 1979 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 19 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
מרווה מרושתת Salvia sclarea 348637 אלכסנדר איג 17 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 20 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
מרווה מרושתת Salvia sclarea 384471 טליה אורון 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 21 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתיל 5 מתוך 10
מרווה מרושתת Salvia sclarea 384472 טליה אורון 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 22 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתיל 4 מתוך 10
מרווה מרושתת Salvia sclarea 384473 טליה אורון 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 23 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתיל 3 מתוך 10
מרווה מרושתת Salvia sclarea 384474 טליה אורון 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 24 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתיל 2 מתוך 10
מרווה מרושתת Salvia sclarea 384475 טליה אורון 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 25 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתיל 1 מעשרה מסתיו 2016
מרווה מרושתת Salvia sclarea 384476 טליה אורון 7 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 26 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתילים גדולים בסתיו 2017. שניהם נקלטו יפה
מרווה מרושתת Salvia sclarea 384477 טליה אורון 7 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 27 גליל עליון מזרחי: רמת יראון השתילים הקטנים של סתיו 2016. אתרתי 5 מ 10 שלטים במיקום זה. 1 הצליח.
מרווה מרושתת Salvia sclarea 380445 טליה אורון 1 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 28 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתיל קטן לפני שנה שרד וצמח יפה
מרווה מרושתת Salvia sclarea 380446 טליה אורון 1 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 29 גליל עליון מזרחי: רמת יראון נשתל קטן נובמבר 2016. שרד וצמח יפה. סקר מפורט לקליטה/אי קליטה של 40 השתילים יערך בעונת הפריחה
מרווה מרושתת Salvia sclarea 380447 טליה אורון 1 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 30 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתילים קטנים שנשתלו לא שרדו
מרווה מרושתת Salvia sclarea 380448 טליה אורון 8 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 31 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
מרווה מרושתת Salvia sclarea 378386 טליה אורון 20 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 32 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתילים גדולים. ריבוי מזרעים שנאספו באוכלוסיית נחל השומר-משגב עם
מרווה מרושתת Salvia sclarea 345387 אורי פרגמן-ספיר 20 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 33 גליל תחתון מרכזי: רכס ממלח מתוך נתוני רת"ם
מרווה מרושתת Salvia sclarea 378385 יפתח סיני 3 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 34 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שני פרטים שנשתלו בנובמבר על ידי טליה אורון במצב טוב
מרווה מרושתת Salvia sclarea 373559 טליה אורון 8 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 35 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
מרווה מרושתת Salvia sclarea 366448 טליה אורון 12 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 36 רכס נפתלי: מורדות נפתלי ראש נחל משגב. מצב גרוע של האוכלוסיה. נדחקת על ידי גריגת קידה שהתפרצה כנראה בעקבות שריפות 2006
מרווה מרושתת Salvia sclarea 356401 טליה אורון 12 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 37 רכס נפתלי: מורדות נפתלי ראש נחל משגב. מצב גרוע של האוכלוסיה. נדחקת על ידי גריגת קידה שהתפרצה כנראה בעקבות שריפות 2006
מרווה מרושתת Salvia sclarea 371648 טליה אורון 19 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 38 רכס נפתלי: מורדות נפתלי פיזור זרעים יזום
מרווה מרושתת Salvia sclarea 347429 אבי שמידע 1 במאי 1969 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 39 גליל עליון מזרחי: רמת יראון מתוך נתוני רת"ם
מרווה מרושתת Salvia sclarea 347430 יואב גרטמן 22 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 40 גליל עליון מזרחי: רמת יראון מתוך נתוני רת"ם
מרווה מרושתת Salvia sclarea 347420 יואב גרטמן 31 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 41 גליל עליון מזרחי: רמת יראון מתוך נתוני רת"ם
מרווה מרושתת Salvia sclarea 371645 טליה אורון 19 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 42 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתילה
מרווה מרושתת Salvia sclarea 371642 גל וין 1 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 43 גליל עליון מזרחי: רמת יראון
מרווה מרושתת Salvia sclarea 371643 טליה אורון 19 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 44 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתילה. שתילים שהוכנו בבנק הגנים מזרעים שמקורם באזור משגב עם
מרווה מרושתת Salvia sclarea 371644 טליה אורון 19 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 45 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתילה
מרווה מרושתת Salvia sclarea 347428 דן פרי 10 ביוני 1966 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 46 גליל עליון מזרחי: רמת יראון מתוך נתוני רת"ם
מרווה מרושתת Salvia sclarea 371647 טליה אורון 19 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 47 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתילה
מרווה מרושתת Salvia sclarea 371646 טליה אורון 19 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 48 גליל עליון מזרחי: רמת יראון שתילה
מרווה מרושתת Salvia sclarea 345022 תצפיות רת"ם 20 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Salvia%20sclarea/ 49 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם