ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מרווה שסועה Salvia ceratophylla 386124 נעם שגב 18 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20ceratophylla/ 1 עתיקות סוסיא
מרווה שסועה Salvia ceratophylla 385876 דר בן נתן 15 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20ceratophylla/ 2 מצפה יאיר
מרווה שסועה Salvia ceratophylla 340425 אבינועם דנין 4 במאי 1967 1 0 0 /taxa/Salvia%20ceratophylla/ 3 מדבר יהודה דרומי: גבעות עדשה מתוך נתוני רת"ם
מרווה שסועה Salvia ceratophylla 340450 אורי פרגמן-ספיר 27 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Salvia%20ceratophylla/ 4 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
מרווה שסועה Salvia ceratophylla 366434 משה מינץ 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Salvia%20ceratophylla/ 5
מרווה שסועה Salvia ceratophylla 340392 אלכסנדר איג 9 באפריל 1922 1 0 0 /taxa/Salvia%20ceratophylla/ 6 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
מרווה שסועה Salvia ceratophylla 340393 רודיגר פרסה 23 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Salvia%20ceratophylla/ 7 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
מרווה שסועה Salvia ceratophylla 327545 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Salvia%20ceratophylla/ 8 מתוך נתוני רת"ם
מרווה שסועה Salvia ceratophylla 340391 אלכסנדר איג 8 באפריל 1922 1 0 0 /taxa/Salvia%20ceratophylla/ 9 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
מרווה שסועה Salvia ceratophylla 358277 משה מינץ 15 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Salvia%20ceratophylla/ 10
מרווה שסועה Salvia ceratophylla 366433 אייל דרעי 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20ceratophylla/ 11