ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 329339 תצפיות רת"ם 14 בספטמבר 1942 1 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 1 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 329338 תצפיות רת"ם 11 בספטמבר 1941 2 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 2 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 369754 יפעת ארצי 5 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 3 עמק החולה: ימת החולה
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 377077 יפעת ארצי 12 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 4 עמק החולה: ימת החולה
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 377078 יפעת ארצי 12 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 5 עמק החולה: ימת החולה
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 377076 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 6 עמק החולה: ימת החולה
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 355924 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 7 עמק החולה: ימת החולה כיסוי 10 מר
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 364389 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 8 עמק החולה: ימת החולה כיסוי 10 מר
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 364392 טליה אורון 1 באוגוסט 2001 1 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 9 עמק החולה: ימת החולה
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 329336 תצפיות רת"ם 8 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 10 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 359246 אורי פרגמן-ספיר 1 ביולי 1995 1 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 11 עמק החולה: ביצת החולה
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 329337 תצפיות רת"ם 5 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 12 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 359247 אורי פרגמן-ספיר 1 ביולי 1995 2 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 13 עמק החולה: ביצת החולה
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 364390 טליה אורון 27 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 14 עמק החולה: עמק החולה
מרסיליה זעירה Marsilea minuta 364391 טליה אורון 11 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Marsilea%20minuta/ 15 עמק החולה: ארץ פלגי מים השבה