ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 395621 טליה אורון 24 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 1 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון בריכת דלתון
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 391941 טליה אורון 24 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 2 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון בריכת דלתון - מושב
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 371128 יפעת ארצי 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 3 עמק החולה: עמק החולה
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 371127 יפעת ארצי 8 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 4 עמק החולה: עמק החולה
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 371126 יפעת ארצי 28 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 5 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 395620 יפעת ארצי 27 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 6 עמק החולה: ארץ פלגי מים בבריכה 506 דן מנסורה
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 394241 יורם מלכה 14 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 7 עמק החולה: ימת החולה ברכת מקלט צמחים .
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 343363 אשנר 15 ביולי 1926 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 8 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 327603 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 9 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 348116 אמוץ דפני 27 בספטמבר 1968 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 345496 יואל מלמד 16 באוקטובר 1991 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 11 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 348114 קושניר טוביה 10 ביוני 1944 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 348115 אבינועם דנין 2 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 365978 טליה אורון 13 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 14 עמק החולה: ימת החולה
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 365979 טליה אורון 14 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 15 עמק החולה: ימת החולה
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 365981 טליה אורון 14 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 16 עמק החולה: ימת החולה
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 360066 טליה אורון 12 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 17 עמק החולה: עמק החולה בריכת דגים, כ 100 מר
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 356013 טליה אורון 12 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 18 עמק החולה: עמק החולה בריכת דגים; כ 100 מר
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 355917 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 19 עמק החולה: ימת החולה כיסוי 6 מר
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 355946 טליה אורון 20 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 20 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון בריכת דלתון
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 356010 טליה אורון 29 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 21 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון רמת דלתון
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 356101 טליה אורון 5 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 22 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון בריכת דלתון
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 356109 טליה אורון 29 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 23 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון בריכת דלתון-מושב
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 365980 בקרמן שאול 26 ביולי 2001 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 24 דרום הגולן: דרום רמת הגולן בודדים
נהרונית מסולסלת Potamogeton crispus 356003 טליה אורון 21 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20crispus/ 25 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון בריכת דלתון