ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אירוס הדור Iris lortetii 342134 דוד שחק 15 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 1 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 341974 לוי ניצן 20 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 2 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 342277 סטרז שרגא 4 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 3 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 342404 דוד שחק 1 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 4 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 341984 דוד שחק 20 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 5 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 342426 דוד שחק 1 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 6 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346147 ג'ון דינסמור 17 באפריל 1915 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 7 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת) מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346785 ח. אבידב 4 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 8 רכס נפתלי: קדש מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 342579 שלום שטראוס 27 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 9 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 347671 מיכה לבנה 29 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 10 רכס נפתלי: הרי רמים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346050 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 11 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 347791 דני איתן 4 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 12 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 341973 דוד שחק 15 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 13 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 341668 שיר ורד 11 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 14 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 341916 אבי שמידע 16 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 15 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346419 יואב גרטמן 31 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 16 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 347726 מייק לבנה 1 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 17 רכס נפתלי: הרי רמים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 347512 מרגלית נעמי 4 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 18 רכס נפתלי: הרי רמים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 347384 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 19 גליל עליון מזרחי: רמת יראון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 341679 יובל ספיר 12 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 20 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 341985 דוד שחק 15 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 21 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 342578 לוי ניצן 25 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 22 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 341964 דוד שחק 15 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 23 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 342287 עזריה אלון 10 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 24 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 342576 שבע קרניאל 30 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 25 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 342557 דוד שחק 1 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 26 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 342283 לוי ניצן 18 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 27 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 355891 טליה אורון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 28 גליל עליון מזרחי: רמת יראון 3.0
אירוס הדור Iris lortetii 355887 טליה אורון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 29 גליל עליון מזרחי: רמת יראון
אירוס הדור Iris lortetii 355885 טליה אורון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 30 גליל עליון מזרחי: רמת יראון 8.0
אירוס הדור Iris lortetii 381993 עמיחי גלעדי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 31
אירוס הדור Iris lortetii 381994 עמיחי גלעדי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 32
אירוס הדור Iris lortetii 381934 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 33
אירוס הדור Iris lortetii 382098 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 34
אירוס הדור Iris lortetii 382188 עמוס סבח 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 35 קטן מאוד
אירוס הדור Iris lortetii 382171 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 36 גוש קטן
אירוס הדור Iris lortetii 382172 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 37 גוש קטן
אירוס הדור Iris lortetii 382173 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 38 גוש קטן
אירוס הדור Iris lortetii 382174 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 39 גוש קטן
אירוס הדור Iris lortetii 382175 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 40 גוש בינוני
אירוס הדור Iris lortetii 382176 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 41 גוש קטן
אירוס הדור Iris lortetii 382177 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 42 גוש קטן
אירוס הדור Iris lortetii 382178 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 43 גוש קטן
אירוס הדור Iris lortetii 382179 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 44 גוש קטן
אירוס הדור Iris lortetii 382180 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 45 גוש קטן
אירוס הדור Iris lortetii 382181 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 46 גוש קטן
אירוס הדור Iris lortetii 382182 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 47 גוש קטן
אירוס הדור Iris lortetii 382183 עמוס סבח 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 48 קטן
אירוס הדור Iris lortetii 382010 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 49
אירוס הדור Iris lortetii 382032 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 50
אירוס הדור Iris lortetii 382076 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 51
אירוס הדור Iris lortetii 381924 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 52
אירוס הדור Iris lortetii 381925 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 53
אירוס הדור Iris lortetii 381926 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 54
אירוס הדור Iris lortetii 381927 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 55
אירוס הדור Iris lortetii 381933 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 56
אירוס הדור Iris lortetii 381935 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 57
אירוס הדור Iris lortetii 381940 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 58
אירוס הדור Iris lortetii 381941 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 59
אירוס הדור Iris lortetii 381942 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 60
אירוס הדור Iris lortetii 381943 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 61
אירוס הדור Iris lortetii 381944 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 62
אירוס הדור Iris lortetii 381945 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 63
אירוס הדור Iris lortetii 381952 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 64
אירוס הדור Iris lortetii 381953 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 65
אירוס הדור Iris lortetii 381954 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 66
אירוס הדור Iris lortetii 381955 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 67
אירוס הדור Iris lortetii 381956 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 68
אירוס הדור Iris lortetii 382040 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 69
אירוס הדור Iris lortetii 382041 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 70
אירוס הדור Iris lortetii 382039 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 71
אירוס הדור Iris lortetii 382044 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 72
אירוס הדור Iris lortetii 382046 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 73
אירוס הדור Iris lortetii 382050 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 74
אירוס הדור Iris lortetii 382045 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 75
אירוס הדור Iris lortetii 382051 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 76
אירוס הדור Iris lortetii 382047 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 77
אירוס הדור Iris lortetii 382048 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 78
אירוס הדור Iris lortetii 382052 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 79
אירוס הדור Iris lortetii 382061 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 80
אירוס הדור Iris lortetii 382062 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 81
אירוס הדור Iris lortetii 382063 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 82
אירוס הדור Iris lortetii 382064 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 83
אירוס הדור Iris lortetii 382069 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 84
אירוס הדור Iris lortetii 382070 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 85
אירוס הדור Iris lortetii 382071 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 86
אירוס הדור Iris lortetii 382073 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 87
אירוס הדור Iris lortetii 382074 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 88
אירוס הדור Iris lortetii 382081 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 89
אירוס הדור Iris lortetii 382082 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 90
אירוס הדור Iris lortetii 382083 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 91
אירוס הדור Iris lortetii 382084 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 92
אירוס הדור Iris lortetii 382085 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 93
אירוס הדור Iris lortetii 382086 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 94
אירוס הדור Iris lortetii 382087 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 95
אירוס הדור Iris lortetii 382088 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 96
אירוס הדור Iris lortetii 382089 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 97
אירוס הדור Iris lortetii 382090 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 98
אירוס הדור Iris lortetii 382091 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 99
אירוס הדור Iris lortetii 382092 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 100
אירוס הדור Iris lortetii 382093 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 101
אירוס הדור Iris lortetii 382094 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 102
אירוס הדור Iris lortetii 382095 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 103
אירוס הדור Iris lortetii 382110 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 104
אירוס הדור Iris lortetii 382111 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 105
אירוס הדור Iris lortetii 382112 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 106
אירוס הדור Iris lortetii 382120 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 107
אירוס הדור Iris lortetii 382121 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 108
אירוס הדור Iris lortetii 382122 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 109
אירוס הדור Iris lortetii 382123 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 110
אירוס הדור Iris lortetii 382124 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 111
אירוס הדור Iris lortetii 382138 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 112
אירוס הדור Iris lortetii 382139 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 113
אירוס הדור Iris lortetii 382151 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 114
אירוס הדור Iris lortetii 382152 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 115
אירוס הדור Iris lortetii 382153 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 116
אירוס הדור Iris lortetii 382154 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 117
אירוס הדור Iris lortetii 382160 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 118
אירוס הדור Iris lortetii 382161 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 119
אירוס הדור Iris lortetii 382162 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 120
אירוס הדור Iris lortetii 382163 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 121
אירוס הדור Iris lortetii 382164 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 122
אירוס הדור Iris lortetii 382165 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 123
אירוס הדור Iris lortetii 382186 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 124 גוש קטן ללא פריחה
אירוס הדור Iris lortetii 382187 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 125 גוש קטן
אירוס הדור Iris lortetii 382189 עמוס סבח 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 126
אירוס הדור Iris lortetii 382190 עמוס סבח 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 127
אירוס הדור Iris lortetii 382191 טליה אורון 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 128 עמק החולה: מורדות עיון מעין ברוך, נחל אחו, גדה מערבית
אירוס הדור Iris lortetii 382197 טליה אורון 12 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 129 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 381882 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 130
אירוס הדור Iris lortetii 381883 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 131
אירוס הדור Iris lortetii 381884 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 132
אירוס הדור Iris lortetii 381885 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 133
אירוס הדור Iris lortetii 381886 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 134
אירוס הדור Iris lortetii 381890 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 135
אירוס הדור Iris lortetii 381909 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 136 ענק
אירוס הדור Iris lortetii 381910 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 137
אירוס הדור Iris lortetii 381911 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 138
אירוס הדור Iris lortetii 381912 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 139
אירוס הדור Iris lortetii 381913 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 140
אירוס הדור Iris lortetii 381928 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 141
אירוס הדור Iris lortetii 381929 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 142
אירוס הדור Iris lortetii 381930 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 143
אירוס הדור Iris lortetii 381931 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 144
אירוס הדור Iris lortetii 381932 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 145
אירוס הדור Iris lortetii 381936 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 146
אירוס הדור Iris lortetii 381937 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 147
אירוס הדור Iris lortetii 381938 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 148
אירוס הדור Iris lortetii 381939 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 149
אירוס הדור Iris lortetii 381946 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 150
אירוס הדור Iris lortetii 381947 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 151
אירוס הדור Iris lortetii 381948 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 152
אירוס הדור Iris lortetii 381949 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 153
אירוס הדור Iris lortetii 381950 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 154
אירוס הדור Iris lortetii 381951 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 155
אירוס הדור Iris lortetii 381958 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 156
אירוס הדור Iris lortetii 381959 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 157
אירוס הדור Iris lortetii 381965 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 158
אירוס הדור Iris lortetii 381966 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 159
אירוס הדור Iris lortetii 381967 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 160
אירוס הדור Iris lortetii 381968 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 161
אירוס הדור Iris lortetii 381969 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 162
אירוס הדור Iris lortetii 381976 רמי יוספי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 163
אירוס הדור Iris lortetii 381977 רמי יוספי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 164
אירוס הדור Iris lortetii 381978 רמי יוספי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 165
אירוס הדור Iris lortetii 381979 רמי יוספי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 166
אירוס הדור Iris lortetii 381980 רמי יוספי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 167
אירוס הדור Iris lortetii 381981 רמי יוספי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 168
אירוס הדור Iris lortetii 381986 עמיחי גלעדי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 169
אירוס הדור Iris lortetii 381987 עמיחי גלעדי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 170
אירוס הדור Iris lortetii 381988 עמיחי גלעדי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 171
אירוס הדור Iris lortetii 381989 עמיחי גלעדי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 172
אירוס הדור Iris lortetii 381990 עמיחי גלעדי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 173
אירוס הדור Iris lortetii 381991 עמיחי גלעדי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 174
אירוס הדור Iris lortetii 381992 רמי יוספי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 175
אירוס הדור Iris lortetii 381998 עמיחי גלעדי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 176
אירוס הדור Iris lortetii 381999 רמי יוספי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 177
אירוס הדור Iris lortetii 382000 רמי יוספי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 178
אירוס הדור Iris lortetii 382001 עמיחי גלעדי 28 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 179
אירוס הדור Iris lortetii 382002 עמיחי גלעדי 28 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 180
אירוס הדור Iris lortetii 382003 עמיחי גלעדי 28 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 181
אירוס הדור Iris lortetii 381811 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 182
אירוס הדור Iris lortetii 381830 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 183
אירוס הדור Iris lortetii 381849 אמנון פאעור 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 184
אירוס הדור Iris lortetii 382004 עמיחי גלעדי 28 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 185
אירוס הדור Iris lortetii 382012 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 186
אירוס הדור Iris lortetii 382013 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 187
אירוס הדור Iris lortetii 382014 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 188
אירוס הדור Iris lortetii 382015 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 189
אירוס הדור Iris lortetii 382016 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 190
אירוס הדור Iris lortetii 382017 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 191
אירוס הדור Iris lortetii 382018 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 192
אירוס הדור Iris lortetii 382022 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 193
אירוס הדור Iris lortetii 382023 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 194
אירוס הדור Iris lortetii 382024 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 195
אירוס הדור Iris lortetii 382025 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 196
אירוס הדור Iris lortetii 382026 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 197
אירוס הדור Iris lortetii 382027 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 198
אירוס הדור Iris lortetii 382028 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 199
אירוס הדור Iris lortetii 382029 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 200
אירוס הדור Iris lortetii 382042 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 201
אירוס הדור Iris lortetii 382049 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 202
אירוס הדור Iris lortetii 382053 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 203
אירוס הדור Iris lortetii 382056 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 204
אירוס הדור Iris lortetii 382055 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 205
אירוס הדור Iris lortetii 382059 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 206
אירוס הדור Iris lortetii 382057 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 207
אירוס הדור Iris lortetii 382060 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 208
אירוס הדור Iris lortetii 382065 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 209
אירוס הדור Iris lortetii 382067 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 210
אירוס הדור Iris lortetii 381808 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 211
אירוס הדור Iris lortetii 381809 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 212
אירוס הדור Iris lortetii 381810 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 213
אירוס הדור Iris lortetii 381812 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 214
אירוס הדור Iris lortetii 381813 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 215
אירוס הדור Iris lortetii 381814 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 216
אירוס הדור Iris lortetii 381815 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 217
אירוס הדור Iris lortetii 381816 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 218
אירוס הדור Iris lortetii 381817 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 219
אירוס הדור Iris lortetii 381818 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 220
אירוס הדור Iris lortetii 381819 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 221
אירוס הדור Iris lortetii 381820 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 222
אירוס הדור Iris lortetii 381821 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 223
אירוס הדור Iris lortetii 381822 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 224
אירוס הדור Iris lortetii 381823 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 225
אירוס הדור Iris lortetii 381824 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 226
אירוס הדור Iris lortetii 381825 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 227
אירוס הדור Iris lortetii 381826 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 228
אירוס הדור Iris lortetii 381827 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 229
אירוס הדור Iris lortetii 381828 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 230
אירוס הדור Iris lortetii 381829 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 231
אירוס הדור Iris lortetii 381831 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 232
אירוס הדור Iris lortetii 381832 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 233
אירוס הדור Iris lortetii 381833 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 234
אירוס הדור Iris lortetii 381834 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 235
אירוס הדור Iris lortetii 381835 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 236
אירוס הדור Iris lortetii 381836 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 237
אירוס הדור Iris lortetii 381837 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 238
אירוס הדור Iris lortetii 381838 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 239
אירוס הדור Iris lortetii 381839 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 240
אירוס הדור Iris lortetii 381840 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 241
אירוס הדור Iris lortetii 381841 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 242
אירוס הדור Iris lortetii 381842 אורית כץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 243
אירוס הדור Iris lortetii 381843 אמנון פאעור 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 244
אירוס הדור Iris lortetii 381844 אמנון פאעור 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 245
אירוס הדור Iris lortetii 381845 אמנון פאעור 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 246
אירוס הדור Iris lortetii 381846 אמנון פאעור 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 247
אירוס הדור Iris lortetii 381847 אמנון פאעור 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 248
אירוס הדור Iris lortetii 381848 אמנון פאעור 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 249
אירוס הדור Iris lortetii 381850 אמנון פאעור 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 250
אירוס הדור Iris lortetii 381851 אמנון פאעור 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 251
אירוס הדור Iris lortetii 381852 אמנון פאעור 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 252
אירוס הדור Iris lortetii 381853 אמנון פאעור 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 253
אירוס הדור Iris lortetii 381854 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 254
אירוס הדור Iris lortetii 381855 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 255
אירוס הדור Iris lortetii 381856 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 256
אירוס הדור Iris lortetii 381857 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 257 ענק
אירוס הדור Iris lortetii 381858 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 258
אירוס הדור Iris lortetii 381859 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 259
אירוס הדור Iris lortetii 381860 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 260
אירוס הדור Iris lortetii 381861 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 261
אירוס הדור Iris lortetii 381862 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 262
אירוס הדור Iris lortetii 381863 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 263
אירוס הדור Iris lortetii 381864 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 264
אירוס הדור Iris lortetii 381865 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 265
אירוס הדור Iris lortetii 381866 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 266
אירוס הדור Iris lortetii 381867 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 267
אירוס הדור Iris lortetii 381868 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 268
אירוס הדור Iris lortetii 381869 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 269
אירוס הדור Iris lortetii 381870 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 270
אירוס הדור Iris lortetii 381871 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 271
אירוס הדור Iris lortetii 381872 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 272
אירוס הדור Iris lortetii 381873 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 273
אירוס הדור Iris lortetii 381874 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 274
אירוס הדור Iris lortetii 381875 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 275
אירוס הדור Iris lortetii 381876 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 276
אירוס הדור Iris lortetii 381877 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 277
אירוס הדור Iris lortetii 381878 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 278
אירוס הדור Iris lortetii 381879 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 279
אירוס הדור Iris lortetii 381880 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 280
אירוס הדור Iris lortetii 381881 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 281
אירוס הדור Iris lortetii 381887 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 282
אירוס הדור Iris lortetii 381888 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 283
אירוס הדור Iris lortetii 381889 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 284
אירוס הדור Iris lortetii 381922 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 285
אירוס הדור Iris lortetii 381923 עמוס סבח 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 286
אירוס הדור Iris lortetii 382068 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 287
אירוס הדור Iris lortetii 382077 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 288
אירוס הדור Iris lortetii 382079 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 289
אירוס הדור Iris lortetii 382080 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 290
אירוס הדור Iris lortetii 382096 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 291
אירוס הדור Iris lortetii 382097 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 292
אירוס הדור Iris lortetii 382099 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 293
אירוס הדור Iris lortetii 382100 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 294
אירוס הדור Iris lortetii 382101 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 295
אירוס הדור Iris lortetii 382102 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 296
אירוס הדור Iris lortetii 382103 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 297
אירוס הדור Iris lortetii 382104 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 298
אירוס הדור Iris lortetii 382105 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 299
אירוס הדור Iris lortetii 382106 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 300
אירוס הדור Iris lortetii 382107 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 301
אירוס הדור Iris lortetii 382108 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 302
אירוס הדור Iris lortetii 382109 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 303
אירוס הדור Iris lortetii 382113 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 304
אירוס הדור Iris lortetii 382114 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 305
אירוס הדור Iris lortetii 382115 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 306
אירוס הדור Iris lortetii 382116 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 307
אירוס הדור Iris lortetii 382117 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 308
אירוס הדור Iris lortetii 382118 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 309
אירוס הדור Iris lortetii 382119 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 310
אירוס הדור Iris lortetii 382125 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 311
אירוס הדור Iris lortetii 382126 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 312
אירוס הדור Iris lortetii 382127 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 313
אירוס הדור Iris lortetii 382128 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 314
אירוס הדור Iris lortetii 382129 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 315
אירוס הדור Iris lortetii 382130 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 316
אירוס הדור Iris lortetii 382131 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 317
אירוס הדור Iris lortetii 382132 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 318
אירוס הדור Iris lortetii 382133 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 319
אירוס הדור Iris lortetii 382134 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 320
אירוס הדור Iris lortetii 382135 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 321
אירוס הדור Iris lortetii 382136 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 322
אירוס הדור Iris lortetii 382137 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 323
אירוס הדור Iris lortetii 382140 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 324
אירוס הדור Iris lortetii 382141 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 325
אירוס הדור Iris lortetii 382142 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 326
אירוס הדור Iris lortetii 382143 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 327
אירוס הדור Iris lortetii 382144 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 328
אירוס הדור Iris lortetii 382145 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 329
אירוס הדור Iris lortetii 382146 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 330
אירוס הדור Iris lortetii 382147 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 331
אירוס הדור Iris lortetii 382148 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 332
אירוס הדור Iris lortetii 382149 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 333
אירוס הדור Iris lortetii 382150 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 334
אירוס הדור Iris lortetii 382155 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 335
אירוס הדור Iris lortetii 382156 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 336
אירוס הדור Iris lortetii 382157 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 337
אירוס הדור Iris lortetii 382158 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 338
אירוס הדור Iris lortetii 382159 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 339
אירוס הדור Iris lortetii 382166 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 340
אירוס הדור Iris lortetii 382167 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 341
אירוס הדור Iris lortetii 382168 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 342
אירוס הדור Iris lortetii 382169 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 343
אירוס הדור Iris lortetii 382170 עמוס סבח 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 344
אירוס הדור Iris lortetii 382184 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 345 גוש בינוני
אירוס הדור Iris lortetii 382185 אביחי ניזרי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 346 גוש גדול
אירוס הדור Iris lortetii 382192 טליה אורון 4 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 347 גליל עליון מזרחי: רמת יראון
אירוס הדור Iris lortetii 382193 זיידוש אייל 23 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 348 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
אירוס הדור Iris lortetii 382194 זיידוש אייל 23 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 349 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
אירוס הדור Iris lortetii 382195 זיידוש אייל 23 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 350 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
אירוס הדור Iris lortetii 382196 טליה אורון 12 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 351 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 382009 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 352
אירוס הדור Iris lortetii 382019 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 353
אירוס הדור Iris lortetii 382030 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 354
אירוס הדור Iris lortetii 382031 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 355
אירוס הדור Iris lortetii 382043 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 356
אירוס הדור Iris lortetii 382054 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 357
אירוס הדור Iris lortetii 382075 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 358
אירוס הדור Iris lortetii 382021 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 359
אירוס הדור Iris lortetii 382036 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 360
אירוס הדור Iris lortetii 382058 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 361
אירוס הדור Iris lortetii 382066 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 362
אירוס הדור Iris lortetii 382072 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 363
אירוס הדור Iris lortetii 382078 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 364
אירוס הדור Iris lortetii 384670 טליה אורון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 365 גליל עליון מזרחי: רמת יראון 8
אירוס הדור Iris lortetii 384671 טליה אורון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 366 גליל עליון מזרחי: רמת יראון
אירוס הדור Iris lortetii 384672 טליה אורון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 367 גליל עליון מזרחי: רמת יראון 2
אירוס הדור Iris lortetii 384673 טליה אורון 23 בדצמבר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 368 גליל עליון מזרחי: רמת יראון הצצת עלים
אירוס הדור Iris lortetii 384674 טליה אורון 23 בדצמבר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 369 גליל עליון מזרחי: רמת יראון הצצת עלים
אירוס הדור Iris lortetii 381791 יפתח סיני 28 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 370 גליל עליון מזרחי: נחל דישון חלקה ניסוי אירוס הדור
אירוס הדור Iris lortetii 381792 יפתח סיני 28 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 371 גליל עליון מזרחי: נחל דישון חלקה ניסוי אירוס הדור
אירוס הדור Iris lortetii 381793 יפתח סיני 28 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 372 גליל עליון מזרחי: נחל דישון חלקת ניסוי אירוס הדור פועה
אירוס הדור Iris lortetii 381794 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 373
אירוס הדור Iris lortetii 381795 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 374
אירוס הדור Iris lortetii 381796 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 375
אירוס הדור Iris lortetii 381797 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 376
אירוס הדור Iris lortetii 381798 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 377
אירוס הדור Iris lortetii 381799 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 378
אירוס הדור Iris lortetii 381800 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 379
אירוס הדור Iris lortetii 381801 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 380
אירוס הדור Iris lortetii 381802 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 381
אירוס הדור Iris lortetii 381803 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 382
אירוס הדור Iris lortetii 381804 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 383
אירוס הדור Iris lortetii 381805 עמיחי גלעדי 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 384
אירוס הדור Iris lortetii 374842 דידי קפלן 23 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 385 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 374840 טליה אורון 12 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 386 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 374839 טליה אורון 12 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 387 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 374817 עמיחי גלעדי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 388
אירוס הדור Iris lortetii 374754 עמוס סבח 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 389
אירוס הדור Iris lortetii 374736 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 390
אירוס הדור Iris lortetii 374326 אוהד אלט 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 391
אירוס הדור Iris lortetii 374325 אוהד אלט 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 392
אירוס הדור Iris lortetii 374324 אוהד אלט 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 393
אירוס הדור Iris lortetii 374323 אוהד אלט 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 394
אירוס הדור Iris lortetii 374322 אוהד אלט 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 395
אירוס הדור Iris lortetii 374321 אוהד אלט 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 396
אירוס הדור Iris lortetii 374320 אוהד אלט 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 397
אירוס הדור Iris lortetii 374319 אוהד אלט 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 398
אירוס הדור Iris lortetii 374318 אוהד אלט 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 399
אירוס הדור Iris lortetii 346553 מרגלית נעמי 10 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 400 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346534 ראובן אבי 23 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 401 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346531 מוטי רובה 4 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 402 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346528 גברי שיאון 27 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 403 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 368282 יובל ספיר 19 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 404 רכס נפתלי: הרי רמים
אירוס הדור Iris lortetii 347776 בר-שי נעם 4 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 405 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 347780 מיכה לבנה 17 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 406 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 347781 יאיר,עופר,אורי 15 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 407 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 347485 יובל ספיר 13 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 408 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 348183 אבי שמידע 1 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 409 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 355915 טליה אורון 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 410 עמק החולה: מורדות עיון פרי 1
אירוס הדור Iris lortetii 355914 טליה אורון 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 411 עמק החולה: מורדות עיון מעין ברוך; נחל אחו; גדה מערבית
אירוס הדור Iris lortetii 360635 יעל אורגד 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 412 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
אירוס הדור Iris lortetii 359948 יובל ספיר 17 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 413 ניסוי אירוס הדור - אתרי פועה ברושים
אירוס הדור Iris lortetii 359949 יובל ספיר 17 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 414 ניסוי אירוס הדור - אתרי פועה קבר
אירוס הדור Iris lortetii 346853 יואב גרטמן 11 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 415 גליל עליון מזרחי: נחל דישון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346887 יואב גרטמן 21 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 416 גליל עליון מזרחי: נחל דישון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 347285 יואב גרטמן 15 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 417 גליל עליון מזרחי: רמת יראון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 347282 מרגלית נעמי 24 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 418 גליל עליון מזרחי: רמת יראון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 347405 אבי שמידע 3 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 419 גליל עליון מזרחי: רמת יראון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 347333 הגר לשנר 17 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 420 גליל עליון מזרחי: רמת יראון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 347404 אבי שמידע 17 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 421 גליל עליון מזרחי: רמת יראון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 363885 אשכנזי שוש 20 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 422 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור
אירוס הדור Iris lortetii 374756 נתן באינוסוביץ 10 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 423 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 363880 טליה אורון 12 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 424 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 346533 הופמן מתתיהו 3 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 425 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346532 נעם בר-שי 6 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 426 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346530 בר-שי נועם 6 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 427 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 363862 אביעד בלסקי 28 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 428 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 363922 גלילי משה 10 בדצמבר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 429 רמת כורזים: רמת כורזים דים; ספירת מלאי
אירוס הדור Iris lortetii 363919 גלילי משה 15 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 430 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 363916 גלילי משה 23 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 431 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 363914 גלילי משה 26 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 432 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 363912 גלילי משה 27 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 433 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 363911 גלילי משה 16 באוקטובר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 434 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 363908 גלילי משה 10 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 435 רמת כורזים: רמת כורזים % חניטה נמוך.הבשלה מוקדמת
אירוס הדור Iris lortetii 363867 גלילי משה 24 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 436 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 363906 גלילי משה 10 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 437 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 346535 יובל ספיר 12 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 438 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346538 עוז גולן 17 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 439 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346529 עברי יריב 24 בדצמבר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 440 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346554 מרגלית נעמי 30 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 441 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346552 מרגלית נעמי 30 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 442 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346556 שקדי יונתן 13 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 443 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346513 יואב גרטמן 15 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 444 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346565 יובל ספיר 12 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 445 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 346519 אבי שמידע 1 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 446 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הדור Iris lortetii 363881 גלילי משה 8 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 447 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 363892 גלילי משה 28 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 448 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 363923 גלילי משה 1 בדצמבר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 449 רמת כורזים: רמת כורזים 55 עמודי פריחה
אירוס הדור Iris lortetii 363921 גלילי משה 1 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 450 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 363913 גלילי משה 27 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 451 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 363910 גלילי משה 21 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 452 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 363907 גלילי משה 14 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 453 רמת כורזים: רמת כורזים
אירוס הדור Iris lortetii 355981 טליה אורון 9 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 454 רכס נפתלי: קדש נחל קדש מפנה דרומי של הערוצון הדרומי
אירוס הדור Iris lortetii 374836 דידי קפלן 25 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 455 רכס נפתלי: הרי רמים
אירוס הדור Iris lortetii 363893 דידי קפלן 15 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20lortetii/ 456 רכס נפתלי: הרי רמים