ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 398220 בר שמש 9 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 1 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 398219 דר בן-נתן 15 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 2 דרום הגולן: מבוא חמה
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 395655 דותן רותם 28 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 3 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 394821 עופרה פרידמן 24 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 4
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 327769 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 5 מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 327768 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 6 מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 329222 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 7 מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 327767 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 8 מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 329223 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 9 מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 327766 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 10 מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 327774 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 11 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 327755 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 12 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 344609 אלכסנדר איג 10 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 13 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 327764 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 14 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 327752 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 15 שפלת יהודה הצפונית: נחל לכיש מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 343867 אילן זהרוני 1 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 16 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 327760 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 17 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 344437 אלכסנדר איג 11 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 18 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 348907 מיכאל זהרי 30 באפריל 1968 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 19 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 327754 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 20 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 344108 אלכסנדר איג 10 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 21 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 343496 יובל ספיר 17 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 22 מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 343776 יאיר אור 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 23 מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 343862 אילן זהרוני 19 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 24 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 345485 עופר כהן 5 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 25 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 343485 ש.בקרמן וי.אור 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 26 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 344213 יואב גרטמן 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 27 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 344209 אילן זהרוני 29 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 28 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 368511 הגר לשנר 15 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 29 הרי ירושלים: במת ירושלים
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 344247 יואב גרטמן 11 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 30 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 344844 יואב גרטמן 26 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 31 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 344978 אורי פרגמן-ספיר 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 32 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 344436 אלכסנדר איג 7 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 33 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 343466 יאיר אור 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 34 מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 344246 יואב גרטמן 4 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 35 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 390020 מרב לבל 25 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 36 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 386357 יאיר אור 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 37 נוב שורד את הריסוסים
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 386372 עפרה פרידמן 10 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 38 שדות עין עליה
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 355305 יפתח סיני 9 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 39 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשת בלפוריה
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 355600 יפתח סיני 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 40 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 368510 הגר לשנר 18 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 41 הרי ירושלים: שלוחות מערביות
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 354798 יפתח סיני 21 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 42 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל ליד קישון ב23 לאפריל 2008 עם רועי בןיוסף והגר לשנר 14 פרטים בגוש
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 365202 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 43 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל נדיר מאד!
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 343920 מימי רון 20 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 44 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 368007 הגר לשנר 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 45 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 359851 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 46 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 359853 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 47 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 370387 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 48 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען ירוק, עשרות, בתוך כרם זיתים מקולטר, עלה מסולסל לאורך
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 370385 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 49 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 378161 נעם שגב 22 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 50
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 385141 אסף חיים 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 51 דרום הגולן: נחלי גולן
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 385151 דליה בונס 5 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 52 צומת גולני
נץ-חלב חום Ornithogalum fuscescens 370384 עמוס סבח 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20fuscescens/ 53