ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 327800 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 1 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: הר סדום מתוך נתוני רת"ם
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 389368 עודד סהר 14 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 2 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380527 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 3 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 378382 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 4 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 378375 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 5 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 378380 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 6 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 378381 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 7 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 378378 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 8 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359099 בני שלמון 29 במרץ 2012 2 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 9 ערבה דרומית: מלחת יוטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359098 בני שלמון 29 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 10 ערבה דרומית: מלחת יוטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359102 בני שלמון 1 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 11 ערבה דרומית: מלחת יוטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359101 בני שלמון 1 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 12 ערבה דרומית: מלחת יוטבתה 100 מטר מהגבול
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359122 בני שלמון 31 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 13 ערבה דרומית: מישורי יטבתה קצה מלחת יטבתה. פינת גדר חי-בר מז
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 360068 בני שלמון 31 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 14 ערבה דרומית: מישורי יטבתה לבלוב, לא פורח. קצה מלחת יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359120 בני שלמון 31 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 15 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359119 בני שלמון 31 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 16 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359131 בני שלמון 9 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 17 ערבה דרומית: מישורי יטבתה לבלוב בעקבות שטפון- 21.10.12
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359129 בני שלמון 9 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 18 ערבה דרומית: מישורי יטבתה התחלת פריחה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380506 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 19 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380507 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 20 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380508 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 21 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380509 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 22 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380510 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 23 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380511 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 24 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380512 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 25 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380513 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 26 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380514 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 27 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380515 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 28 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380516 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 29 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380517 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 30 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380518 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 31 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380519 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 32 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380520 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 33 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380521 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 34 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380522 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 35 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380523 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 36 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380524 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 37 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380526 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 38 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380499 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 39 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380500 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 40 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380501 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 41 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380502 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 42 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380503 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 43 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380504 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 44 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380505 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 45 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 378377 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 46 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 378376 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 47 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 378379 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 48 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359210 אורי פרגמן-ספיר 15 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 49 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: הר סדום
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359179 אורי פרגמן-ספיר 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 50 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: הר סדום
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359103 מורי חן 14 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 51 ערבה דרומית: מלחת יוטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 360079 בני שלמון 9 בנובמבר 2012 2 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 52 ערבה דרומית: מישורי יטבתה התחלת פריחה, שטפון- 21.10.12
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359128 בני שלמון 9 בנובמבר 2012 2 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 53 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359130 בני שלמון 9 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 54 ערבה דרומית: מישורי יטבתה התחלת פריחה; שטפון- 21.10.12
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359121 בני שלמון 31 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 55 ערבה דרומית: מישורי יטבתה לבלוב; לא פורח. קצה מלחת יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 359847 דודי ריבנר 20 בינואר 2015 2 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 56 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 362565 רועי טלבי 24 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 57 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380525 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 58 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 378374 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 59 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
סווד אצטרובלי Halocnemum strobilaceum 380528 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Halocnemum%20strobilaceum/ 60 ערבה דרומית: מישורי יטבתה