ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332261 תצפיות רת"ם 1 בנובמבר 1941 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 1 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 377038 מימי רון 22 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 2 קמר רמון - מחמל: נחל פרס
אבוטילון הודי Abutilon indicum 377039 מימי רון 14 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 3 קמר רמון - מחמל: אנמר
אבוטילון הודי Abutilon indicum 377037 אריאל קדם 24 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 4 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332284 תצפיות רת"ם 15 ביולי 1973 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 5 קמר רמון - מחמל: רמת מזר מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332276 תצפיות רת"ם 3 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 6 קמר רמון - מחמל: אנמר מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332274 תצפיות רת"ם 19 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 7 קמר רמון - מחמל: אנמר מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332277 תצפיות רת"ם 1 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 8 קמר רמון - מחמל: אנמר מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332275 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 9 קמר רמון - מחמל: אנמר מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332258 תצפיות רת"ם 28 בדצמבר 1924 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 10 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332289 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1976 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 11 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 361056 ג'ורג'י נורקין 19 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 12 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332266 תצפיות רת"ם 2 באוגוסט 1993 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 13 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: שפך זוהר מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332303 תצפיות רת"ם 25 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 14 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332295 תצפיות רת"ם 27 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 15 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332285 תצפיות רת"ם 24 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 16 מדבר יהודה דרומי: נחל צאלים מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332281 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 17 קמר רמון - מחמל: אנמר מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332286 תצפיות רת"ם 30 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 18 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332293 תצפיות רת"ם 29 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 19 הר הנגב הצפוני: מצלעות חצרה מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332290 תצפיות רת"ם 28 בדצמבר 1972 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 20 הר הנגב הצפוני: לוט מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332292 תצפיות רת"ם 9 באפריל 1976 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 21 הר הנגב הצפוני: לוט מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332305 תצפיות רת"ם 9 באפריל 1976 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 22 הר הנגב הצפוני: לוט מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332273 תצפיות רת"ם 30 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 23 הר הנגב הצפוני: מצלעות רכב מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332259 תצפיות רת"ם 13 בפברואר 1912 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 24 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332272 תצפיות רת"ם 10 במאי 1957 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 25 בקעת צין: בקעת צין מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332302 תצפיות רת"ם 21 באפריל 1983 2 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 26 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332287 תצפיות רת"ם 28 באוקטובר 1981 2 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 27 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332294 תצפיות רת"ם 29 באפריל 1973 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 28 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332257 תצפיות רת"ם 10 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 29 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332260 תצפיות רת"ם 6 באוקטובר 1928 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 30 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332288 תצפיות רת"ם 6 בינואר 1988 2 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 31 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332299 תצפיות רת"ם 13 בפברואר 1982 2 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 32 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332269 תצפיות רת"ם 16 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 33 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332265 תצפיות רת"ם 20 בינואר 1972 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 34 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332280 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 35 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332283 תצפיות רת"ם 2 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 36 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332304 תצפיות רת"ם 16 ביוני 1970 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 37 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332264 תצפיות רת"ם 21 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 38 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 329227 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 39 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332279 תצפיות רת"ם 3 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 40 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332270 תצפיות רת"ם 19 בדצמבר 1980 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 41 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332297 תצפיות רת"ם 2 ביוני 1972 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 42 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332301 תצפיות רת"ם 27 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 43 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332268 תצפיות רת"ם 13 במרץ 1942 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 44 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332278 תצפיות רת"ם 31 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 45 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332282 תצפיות רת"ם 6 בינואר 1989 2 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 46 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332271 תצפיות רת"ם 30 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 47 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332262 תצפיות רת"ם 20 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 48 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332296 תצפיות רת"ם 7 בפברואר 1973 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 49 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332300 תצפיות רת"ם 16 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 50 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332263 תצפיות רת"ם 21 בספטמבר 1981 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 51 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332267 תצפיות רת"ם 19 במרץ 1932 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 52 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332298 תצפיות רת"ם 15 באוגוסט 1972 2 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 53 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 332291 תצפיות רת"ם 15 בפברואר 1930 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 54 מתוך נתוני רת"ם
אבוטילון הודי Abutilon indicum 329228 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Abutilon%20indicum/ 55 מתוך נתוני רת"ם