ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 336455 אלכסנדר אייג 28 במרץ 1930 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 1 ואדי קלט מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 336454 מיכאל זהרי 25 במרץ 1934 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 2 כביש ירושלים יריחו, ק"מ 22 מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 336453 מיכאל זהרי 1 באפריל 1935 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 3 חאן חתרור מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 361191 מימי רון 9 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 4
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 336446 נעמי פיינבורן 11 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 5 כביש ירושלים יריחו, ק"מ 21 מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 336448 מיכאל זהרי 18 בפברואר 1972 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 6 12 ק"מ צפונית לעין גדי מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 336445 מיכאל זהרי 23 במרץ 1935 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 7 מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 328127 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 8 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 328128 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 9 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 361193 ויסבין ירון 9 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 10 ערבה צפונית: גבעות שיזף
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 328124 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 11 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 328125 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 12 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 328129 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 13 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 336449 תצפיות רת"ם 20 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 14 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 336450 תצפיות רת"ם 9 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 15 ערבה צפונית: ערבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 385431 מיכאל זהרי 5 במאי 1949 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 16 רמת עבדת: חמרן מתוך גליון עשבייה- נ.צ משוער
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 328126 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 17 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 336451 אורי פרגמן 21 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 18 נחל רמון מתוך נתוני רת"ם. נצפתה שם שוב ב-2010
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 392072 זהבה סיגל 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 19 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 392073 מימי רון 10 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 20 ערבה צפונית: גבעות שיזף
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 392074 מימי רון 10 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 21 ערבה צפונית: גבעות שיזף
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 389480 מרב לבל 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 22 קמר רמון - מחמל: מצלעות חולית
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 389482 מרב לבל 12 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 23 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 389481 מרב לבל 3 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 24
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 387316 מרב לבל 3 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 25
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 387315 מרב לבל 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 26 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 336452 אלכסנדר אייג 2 באפריל 1936 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 27 50 ק"מ צפונית לכונתילה מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 385442 דודי ריבנר 6 בפברואר 2009 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 28 נחל נימרה
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 385440 אורי פרגמן-ספיר 26 בפברואר 2009 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 29 נחל נימרה
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 390943 מימי רון 5 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 30 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 358473 נדב טאובה 14 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 31 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 358470 נדב טאובה 14 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 32 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 373565 מימי רון 20 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 33 ערבה צפונית: גבעות שיזף
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 360263 גל וין 23 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 34 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 373566 מימי רון 10 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 35 ערבה צפונית: גבעות שיזף
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 361192 ויסבין ירון 10 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 36 ערבה צפונית: גבעות שיזף
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 367981 מימי רון 8 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 37 ערבה צפונית: גבעות שיזף
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 361194 ויסבין ירון 9 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 38 ערבה צפונית: גבעות שיזף
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 361190 מימי רון 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 39 ערבה דרומית: מישור רחם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 336447 תצפיות רת"ם 10 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 40 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 385439 עוז גולן 1 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 41 בקעת מחמל מזרח
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 385438 עוז גולן 1 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 42 בקעת מחמל מערב
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 385437 עוז גולן 1 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 43 נחל חולית מזרח
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 385433 עוז גולן 15 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 44 ניצנה נ.צ משוער
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 385432 אורי פרגמן-ספיר 10 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 45 דרומית לשבטה נ.צ לא מדוייק
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 385441 יאיר אור 8 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 46 נחל נימרה
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 385436 עוז גולן 1 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 47 נחל חולית מערב
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 385435 עוז גולן 1 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 48 נחל חררים
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 385434 עוז גולן 1 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 49 בקעת ארדון
עירית דביקה Asphodelus viscidulus 328120 דודי ריבנר 15 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Asphodelus%20viscidulus/ 50 נחל נימרה מתוך נתוני רת"ם