ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פיגמית פור Haplophyllum poorei 395197 שמשון ולוטקר 8 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 1 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
פיגמית פור Haplophyllum poorei 395198 שמשון ולוטקר 9 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 2 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394918 מימי רון 22 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 3 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394919 זהבה סיגל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 4 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 395052 רון פרומקין 4 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 5 הר הנגב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394156 דר בן נתן 12 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 6 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394363 ידידיה שמואל 15 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 7 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394364 ידידיה שמואל 15 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 8 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394365 ידידיה שמואל 15 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 9 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394530 זהבה סיגל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 10 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394529 זהבה סיגל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 11 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394528 זהבה סיגל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 12 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394527 זהבה סיגל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 13 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394526 ידידיה שמואל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 14 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394525 ידידיה שמואל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 15 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394524 ידידיה שמואל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 16 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394523 ידידיה שמואל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 17 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394122 גל וין 11 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 18 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
פיגמית פור Haplophyllum poorei 394121 גל וין 11 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 19 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
פיגמית פור Haplophyllum poorei 393939 ידידיה שמואל 2 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 20 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 393940 ידידיה שמואל 2 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 21 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 393941 ידידיה שמואל 2 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 22 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 393611 אורי פרגמן-ספיר 16 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 23 צפ' למצוקי אלות
פיגמית פור Haplophyllum poorei 393561 ידידיה שמואל 19 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 24 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 393562 ידידיה שמואל 19 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 25 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 393563 ידידיה שמואל 7 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 26 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פיגמית פור Haplophyllum poorei 393564 מימי רון 29 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 27 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388825 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 28 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388824 ידידיה שמואל 6 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 29 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388823 ידידיה שמואל 22 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 30 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388822 ידידיה שמואל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 31 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388821 ידידיה שמואל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 32 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388820 ידידיה שמואל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 33 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388818 ידידיה שמואל 14 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 34 רמת עבדת: עקרב *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388817 מימי רון 11 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 35 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388816 זהבה סיגל 18 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 36 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388815 ידידיה שמואל 27 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 37 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388814 ידידיה שמואל 27 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 38 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388813 ידידיה שמואל 3 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 39 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388812 ידידיה שמואל 3 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 40 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388811 ידידיה שמואל 18 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 41 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386719 מימי רון 3 באוקטובר 2004 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 42 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386718 ידידיה שמואל 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 43 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386717 ידידיה שמואל 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 44 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386715 ידידיה שמואל 3 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 45 רמת עבדת: עקרב *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386714 ידידיה שמואל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 46 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386713 ידידיה שמואל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 47 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386711 ידידיה שמואל 14 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 48 רמת עבדת: עקרב *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386710 ידידיה שמואל 14 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 49 רמת עבדת: עקרב *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386716 ידידיה שמואל 3 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 50 רמת עבדת: עקרב *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386709 ידידיה שמואל 14 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 51 רמת עבדת: עקרב *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386708 ידידיה שמואל 14 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 52 רמת עבדת: עקרב *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386707 ידידיה שמואל 19 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 53 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386706 ידידיה שמואל 19 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 54 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386705 ידידיה שמואל 20 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 55 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386704 ידידיה שמואל 24 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 56 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386703 זהבה סיגל 18 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 57 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386702 ידידיה שמואל 27 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 58 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386701 ידידיה שמואל 27 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 59 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386700 ידידיה שמואל 18 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 60 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332208 תצפיות רת"ם 27 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 61 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332196 תצפיות רת"ם 4 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 62 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 328193 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 63 רמת עבדת: רמת ברנע מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332198 תצפיות רת"ם 16 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 64 רמת עבדת: רמת ברנע מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332190 תצפיות רת"ם 20 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 65 רמת עבדת: נפחא מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 362568 אבינועם דנין 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 66 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332192 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1965 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 67 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332200 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 68 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332204 תצפיות רת"ם 15 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 69 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332193 תצפיות רת"ם 30 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 70 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332215 תצפיות רת"ם 24 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 71 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332212 תצפיות רת"ם 15 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 72 הר שגיא - כרכם: הר שגיא מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332213 תצפיות רת"ם 9 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 73 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332216 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 74 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332203 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 75 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332206 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 76 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332209 תצפיות רת"ם 20 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 77 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332201 תצפיות רת"ם 12 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 78 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 388819 מרב לבל 14 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 79 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373877 מימי רון 12 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 80 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332205 תצפיות רת"ם 2 באוגוסט 1974 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 81 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332191 תצפיות רת"ם 2 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 82 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332202 תצפיות רת"ם 20 באפריל 1952 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 83 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332211 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 84 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 386712 מרב לבל 14 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 85 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332199 תצפיות רת"ם 27 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 86 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 385840 דר בן נתן 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 87 הר רמון
פיגמית פור Haplophyllum poorei 390889 מארק כץ 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 88 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 385852 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 89 נחל לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 385847 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 90 מעבר ערוד
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373885 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 91 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373880 מימי רון 8 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 92 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות במדרון, רבע תחתון לפני הואדי שממערב לגבעת תליקטרון, הקרובה לחניון בורות לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373881 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 93 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה משטח סלעי, חיבור ערוצים ליד שקד
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373882 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 94 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה סלעים מעל ערוץ ממערב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373883 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 95 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה בראש הגבעה, משוח סלעי
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373884 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 96 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה 2 מטרים צפונית לנחל, על משטח סלעי
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373872 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 97 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373871 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 98 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373869 ידידיה שמואל 7 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 99 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373870 ידידיה שמואל 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 100 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373873 מימי רון 30 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 101 רמת עבדת: עקרב מעט מתחת לפסגה מדרום לה.מעט עלים ירוקים, מעט פירות בשלים
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332210 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 102 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373879 מימי רון 12 בנובמבר 2010 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 103 רמת עבדת: עקרב לבלוב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373874 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 104 רמת עבדת: רמת עבדת דרום
פיגמית פור Haplophyllum poorei 359835 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 105 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332195 תצפיות רת"ם 7 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 106 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332197 תצפיות רת"ם 10 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 107 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332214 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 108 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 359611 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 109 ערוץ עליון של נחל ניצנה, מזרחית לבורות לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 362566 רועי טלבי 13 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 110 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332207 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 111 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 358612 גל וין 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 112 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373876 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 113 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ בסדק קטן במשטחי הסלע, בתחתית משטח הסלע
פיגמית פור Haplophyllum poorei 359838 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 114 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373875 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 115 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ פרט במחצית הגובה, 2 פרטים ב-2/3 גובה
פיגמית פור Haplophyllum poorei 332194 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 116 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
פיגמית פור Haplophyllum poorei 358870 נדב טאובה 13 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 117 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 359610 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 118 ערוץ של נחל לוץ
פיגמית פור Haplophyllum poorei 359839 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 119 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פיגמית פור Haplophyllum poorei 359837 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 120 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פיגמית פור Haplophyllum poorei 359841 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 121 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פיגמית פור Haplophyllum poorei 360628 אסף חיים 2 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 122 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פיגמית פור Haplophyllum poorei 373878 מימי רון 12 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 123 רמת עבדת: עקרב
פיגמית פור Haplophyllum poorei 362567 מימי רון 6 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Haplophyllum%20poorei/ 124 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות