ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פיקוס בת-שקמה Ficus pseudosycomorus 329367 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 2 0 0 /taxa/Ficus%20pseudosycomorus/ 1 הרי אילת: יהורם יואש מתוך נתוני רת"ם
פיקוס בת-שקמה Ficus pseudosycomorus 358003 דני מולכו 24 בינואר 2015 2 0 0 /taxa/Ficus%20pseudosycomorus/ 2 הרי אילת: מעלה תמנע תחילת ליבלוב
פיקוס בת-שקמה Ficus pseudosycomorus 367851 דני מולכו 24 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Ficus%20pseudosycomorus/ 3 הרי אילת: מעלה תמנע תחילת ליבלוב
פיקוס בת-שקמה Ficus pseudosycomorus 359089 בני שלמון 7 בינואר 2011 2 0 0 /taxa/Ficus%20pseudosycomorus/ 4 הרי אילת: מעלה תמנע
פיקוס בת-שקמה Ficus pseudosycomorus 367853 בני שלמון 7 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Ficus%20pseudosycomorus/ 5 הרי אילת: מעלה תמנע
פיקוס בת-שקמה Ficus pseudosycomorus 368033 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Ficus%20pseudosycomorus/ 6 הרי אילת: יהורם יואש