ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 386324 סיקו בכור 4 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 1 רמות הגליל: נחל בצת כתמים קטנים ומפוזרים
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 386323 סיקו בכור 4 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 2 אזורים מוארים קרוב לערוץ הנחל, שולי חורש עשרות פרטים מפוזרים לאורך הערוץ
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 386232 אבי בן-סידי 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 3 מגדל העמק, הגליל התחתון האתר מוכר החל מאפריל 12'. אוכלוסייה יציבה. הפריחה מפוזרת לצד השביל בקטעים מוארים וחצי-מוארים.
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 386230 סיקו בכור 17 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 4 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356340 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 5 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356338 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 6 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335409 תצפיות רת"ם 1 במאי 1980 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 7 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335388 תצפיות רת"ם 2 במאי 1986 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 8 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335386 תצפיות רת"ם 16 באפריל 1994 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 9 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335419 תצפיות רת"ם 15 במאי 1991 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 10 רמות הגליל: נחל בצת מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 368440 סיקו בכור 14 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 11 רמות הגליל: רמת מונפור
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335397 תצפיות רת"ם 10 באפריל 1945 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 12 רכס נפתלי: קדש מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335401 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 13 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335424 תצפיות רת"ם 10 במאי 1945 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 14 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335389 תצפיות רת"ם 27 במאי 1992 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 15 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם, נקודה נערכה ע"י מימי רון ביום טיוב נתונים, 25-08-15
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335405 תצפיות רת"ם 11 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 368499 סיקו בכור 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 17 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335416 תצפיות רת"ם 28 במאי 1957 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 18 רמות הגליל: נחל בצת מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335415 תצפיות רת"ם 15 במאי 1955 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 19 רמות הגליל: נחל בצת מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335429 תצפיות רת"ם 7 ביולי 1989 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 20 רמות הגליל: נחל בצת מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335427 תצפיות רת"ם 26 במאי 1987 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 21 רמות הגליל: נחל בצת מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356345 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 22 רמות הגליל: נחל בצת
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335418 תצפיות רת"ם 27 באפריל 1985 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 23 רמות הגליל: נחל בצת מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335417 תצפיות רת"ם 21 במאי 1962 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 24 רמות הגליל: נחל בצת מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356194 טליה אורון 19 באפריל 2014 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 25 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335390 תצפיות רת"ם 30 במאי 1926 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 26 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 328213 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 27 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335400 תצפיות רת"ם 31 במאי 1977 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 28 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335426 תצפיות רת"ם 11 במאי 1985 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 29 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335421 תצפיות רת"ם 10 במאי 1945 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 30 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335420 תצפיות רת"ם 17 במאי 1980 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 31 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335387 תצפיות רת"ם 2 במאי 1986 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 32 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335391 תצפיות רת"ם 29 במאי 1991 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 33 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335430 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1942 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 34 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356334 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 35 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356333 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 36 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 361361 טליה אורון 15 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 37 רמות הגליל: נחל כזיב RR
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356339 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 38 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335428 תצפיות רת"ם 27 במאי 1988 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 39 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 361362 טליה אורון 20 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 40 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335398 תצפיות רת"ם 13 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 41 רכס נפתלי: קדש מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335395 תצפיות רת"ם 27 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 42 רכס נפתלי: הרי רמים מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335396 תצפיות רת"ם 10 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 43 רכס נפתלי: הרי רמים מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335406 תצפיות רת"ם 22 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 44 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335393 תצפיות רת"ם 4 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 45 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335399 תצפיות רת"ם 22 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 46 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335404 תצפיות רת"ם 4 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 47 רכס הגלבע: גלבוע שלושה גליונות עשביה - שנאספו באותו תאריך. הנקודה היתה שגויה, ותוקנה ע"י הגר לשנר במפגש טיוב תצפיות
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335394 תצפיות רת"ם 27 במאי 1942 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 48 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335402 תצפיות רת"ם 22 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 49 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 368500 סיקו בכור 15 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 50 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 368464 סיקו בכור 8 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 51 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335414 תצפיות רת"ם 5 באפריל 1991 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 52 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335423 תצפיות רת"ם 28 במאי 1942 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 53 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335422 תצפיות רת"ם 30 במאי 1926 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 54 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 361360 לוריא רעות 15 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 55 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335392 תצפיות רת"ם 4 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 56 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335384 תצפיות רת"ם 16 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 57 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335383 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 58 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 349177 אבי בן- סידי 16 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 59 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335411 הגר לשנר 1 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 60 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335407 הגר לשנר 27 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 61 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335410 תצפיות רת"ם 2 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 62 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני צפורי מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335412 הגר לשנר 2 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 63 גבעות אלונים - שפרעם: יערות הסוללים מתוך נתוני רת"ם
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 384917 סיקו בכור 27 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 64 נחל שעל
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356343 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 65 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356342 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 66 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356341 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 67 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356337 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 68 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356346 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 69 רמות הגליל: נחל בצת פרט אלבינו
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356344 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 70 רמות הגליל: נחל בצת נחל בצת. בגלל רעיהלא חוקית הצמחים קטנים מאוד בהשוואה לכזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356336 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 71 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356332 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 72 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 356331 טליה אורון 5 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 73 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 385177 דליה בונס 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 74 מונפורט (נחל כזיב)
פעמונית צידונית Campanula sidoniensis 335425 תצפיות רת"ם 9 באפריל 1976 2 0 0 /taxa/Campanula%20sidoniensis/ 75 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם