ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קדד דליל Astragalus sparsus 373396 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 1 הרי אילת: יהורם יואש פרח
קדד דליל Astragalus sparsus 328523 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 2 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 331309 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1965 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 3 הרי אילת: שחמון מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 328525 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 4 ערבה דרומית: מישור עמרם מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 373395 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 5 ערבה דרומית: פשט רודד פרח
קדד דליל Astragalus sparsus 328524 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 6 ערבה דרומית: מישור עמרם מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 328521 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 7 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 331304 תצפיות רת"ם 8 במרץ 1951 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 8 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 361230 מימי רון 29 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 9 עומר: גבים-צבירה
קדד דליל Astragalus sparsus 331311 תצפיות רת"ם 10 באפריל 1955 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 10 הרי אילת: הר שלמה מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 328530 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 11 הרי אילת: שחמון מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 331310 תצפיות רת"ם 19 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 12 הרי אילת: אילת מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 328526 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 13 הרי אילת: הרי חכליל מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 331313 תצפיות רת"ם 18 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 14 הרי אילת: הר שלמה מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 328531 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 15 הרי אילת: שחמון מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 328527 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 16 הרי אילת: צפחות מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 328522 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 17 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 328529 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 18 הרי אילת: רמת יותם מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 331305 תצפיות רת"ם 18 בינואר 1995 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 19 ערבה צפונית: רמת רחש דרום מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 331306 תצפיות רת"ם 1 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 20 עומר: גבים-צבירה מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 331312 תצפיות רת"ם 26 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 21 הרי אילת: הר שלמה מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 331308 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1965 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 22 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 373394 מימי רון 25 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 23 עומר: גבים-צבירה
קדד דליל Astragalus sparsus 390948 מימי רון 18 בינואר 1995 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 24 עומר: גבים-צבירה
קדד דליל Astragalus sparsus 359094 בני שלמון 17 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 25 ערבה דרומית: פשט רודד
קדד דליל Astragalus sparsus 373393 מימי רון 30 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 26 ערבה דרומית: פשט רודד
קדד דליל Astragalus sparsus 361228 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 27 הרי אילת: רמת יותם
קדד דליל Astragalus sparsus 361229 מימי רון 7 בדצמבר 2001 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 28 ערבה דרומית: פשט רודד
קדד דליל Astragalus sparsus 331314 תצפיות רת"ם 30 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 29 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 331307 תצפיות רת"ם 25 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 30 עומר: גבים-צבירה מתוך נתוני רת"ם
קדד דליל Astragalus sparsus 368218 אורי פרגמן-ספיר 16 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Astragalus%20sparsus/ 31 הרי אילת: יהורם יואש