ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 393425 מרב לבל 5 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 1 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 346478 נח נפתולסקי 15 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 2 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 392078 מימי רון 13 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 3 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 385817 אלון זינגר 13 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 4 חורשת האיקליפטוסים עפולה עלית נמצא רק ענף אחד
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 380449 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 5 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 368128 מימי רון 18 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 6 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 331330 תצפיות רת"ם 1 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 7 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 368047 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 8 רמת כורזים: ירדן הררי
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 368046 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 9 רמת כורזים: רמת כורזים
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 368040 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 10 רמת כורזים: רמת כורזים
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 368045 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 11 רמת כורזים: רמת כורזים
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 361221 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 12 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 344444 אבי שמידע 9 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 13 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 344442 טוביה קושניר 9 במאי 1942 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 14 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 368127 מימי רון 18 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 15 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 368043 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 16 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 368042 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 17 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 368044 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 18 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 361223 צופה בלתי ידוע 26 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 19 עמק החולה: דרום עמק החולה פרט בודד
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 368041 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 20 עמק החולה: דרום עמק החולה
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 361222 תור עמוס 15 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 21 עמק החולה: דרום עמק החולה
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 344453 יואב גרטמן 29 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 22 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 331329 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 23 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 344443 אורי פרגמן-ספיר 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 24 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
קדד הקרקפות Astragalus oocephalus 344454 יואב גרטמן 30 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Astragalus%20oocephalus/ 25 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם