ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 386013 יעל אורגד 9 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 1 אזור רקית
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 386012 יעל אורגד 9 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 2 חניון יערות כרמיה האזור עבר גידור שפוגע בסביבה מבחינה נופית וגם מחזק את אפקט השוליים. בעבר היו שיחים נוספים של אכסף, הם מתמעטים.
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 380529 יעל אורגד 4 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 3 הר הכרמל: כרמל תיכון
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 373607 אלי סלייפצביץ 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 4 הר הכרמל: כרמל תיכון
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 362231 דותן רותם 2 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 5 הר הכרמל: כרמל תיכון
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 373602 אמיר פרנדיאן 23 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 6 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 373601 אמיר פרנדיאן 23 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 7 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 362226 טליה אורון 14 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 8 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 362227 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 9 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331370 תצפיות רת"ם 29 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 10 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 362225 טליה אורון 14 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 11 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 362228 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 12 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331369 תצפיות רת"ם 27 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 13 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 362232 טליה אורון 3 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 14 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי 20 פרטים
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331368 תצפיות רת"ם 27 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 15 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331372 תצפיות רת"ם 10 במרץ 1974 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 16 רמות הגליל: רמת אדמית מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331365 תצפיות רת"ם 8 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 17 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331371 תצפיות רת"ם 28 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 18 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331378 תצפיות רת"ם 14 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 19 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331335 תצפיות רת"ם 15 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 20 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331366 תצפיות רת"ם 15 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 21 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331383 תצפיות רת"ם 1 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 22 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 362234 דותן רותם 16 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 23 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331379 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 24 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331375 תצפיות רת"ם 17 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 25 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 362233 דותן רותם 22 בפברואר 2006 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 26 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331382 תצפיות רת"ם 24 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 27 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331384 תצפיות רת"ם 10 במאי 1923 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 28 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331386 תצפיות רת"ם 15 בפברואר 1922 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 29 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331387 תצפיות רת"ם 10 במרץ 1942 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 30 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331381 תצפיות רת"ם 23 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 31 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331374 תצפיות רת"ם 15 בפברואר 1949 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 32 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 362230 אלי סלייפצביץ 23 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 33 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 362229 אלי סלייפצביץ 23 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 34 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331364 תצפיות רת"ם 15 בנובמבר 1943 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 35 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 360558 דותן רותם 23 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 36 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331353 תצפיות רת"ם 11 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 37 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331360 תצפיות רת"ם 2 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 38 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331359 תצפיות רת"ם 9 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 39 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331356 תצפיות רת"ם 11 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 40 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 373604 דותן רותם 27 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 41 הר הכרמל: כרמל תיכון
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 373605 יעל אורגד 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 42 הר הכרמל: כרמל תיכון
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331362 תצפיות רת"ם 5 ביולי 1981 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 43 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331377 תצפיות רת"ם 22 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 44 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331345 תצפיות רת"ם 14 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 45 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 354249 ברק ברכיאל 5 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 46 הר הכרמל: כרמל תיכון
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 368396 דותן רותם 27 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 47 הר הכרמל: כרמל תיכון
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331376 תצפיות רת"ם 1 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 48 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331342 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 49 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331351 תצפיות רת"ם 9 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 50 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331350 תצפיות רת"ם 30 ביוני 1981 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 51 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331346 תצפיות רת"ם 18 במרץ 1957 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 52 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331340 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1971 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 53 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 373608 ברק ברכיאל 5 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 54 הר הכרמל: כרמל תיכון
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 373603 יעל אורגד 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 55 הר הכרמל: במת הכרמל
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331357 תצפיות רת"ם 4 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 56 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331338 תצפיות רת"ם 13 במאי 1952 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 57 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331352 תצפיות רת"ם 1 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 58 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331336 תצפיות רת"ם 26 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 59 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331339 תצפיות רת"ם 10 במרץ 1974 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 60 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331354 תצפיות רת"ם 5 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 61 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331385 תצפיות רת"ם 21 באפריל 1923 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 62 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331367 תצפיות רת"ם 22 בפברואר 1958 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 63 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331343 תצפיות רת"ם 26 במאי 1963 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 64 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331380 תצפיות רת"ם 15 בפברואר 1977 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 65 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331341 תצפיות רת"ם 1 ביוני 1941 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 66 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331337 תצפיות רת"ם 5 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 67 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331349 תצפיות רת"ם 22 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 68 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331361 תצפיות רת"ם 26 בפברואר 1947 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 69 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331347 תצפיות רת"ם 27 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 70 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331344 תצפיות רת"ם 27 ביולי 1981 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 71 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331348 תצפיות רת"ם 7 במרץ 1951 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 72 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331373 תצפיות רת"ם 28 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 73 רמות הגליל: רמת אדמית מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331355 תצפיות רת"ם 6 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 74 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331358 תצפיות רת"ם 11 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 75 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 331363 תצפיות רת"ם 26 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 76 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אכסף מבריק Cytisopsis pseudocytisus 373606 יעל אורגד 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cytisopsis%20pseudocytisus/ 77 הר הכרמל: כרמל תיכון