ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
רוריפה טובענית Rorippa amphibia 330439 תצפיות רת"ם 9 ביוני 1956 1 0 0 /taxa/Rorippa%20amphibia/ 1 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
רוריפה טובענית Rorippa amphibia 368001 הגר לשנר 14 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Rorippa%20amphibia/ 2 עמק החולה: ימת החולה
רוריפה טובענית Rorippa amphibia 359236 יובל ספיר 25 באוגוסט 1960 1 0 0 /taxa/Rorippa%20amphibia/ 3 עמק החולה: ימת החולה