ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שברק ססגוני Ononis variegata 331453 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 1 חוף פלמחים
שברק ססגוני Ononis variegata 395999 יובל ספיר 12 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 2 חוף פלמחים
שברק ססגוני Ononis variegata 395646 דותן רותם 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 3 חולות: מישור חוף כרמלים
שברק ססגוני Ononis variegata 395261 דותן רותם 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 4 חוף דור יפה
שברק ססגוני Ononis variegata 395095 יעל אורגד 9 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 5 חוף קיסריה
שברק ססגוני Ononis variegata 370061 מימי רון 15 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 6 חולות: רכסי כורכר אשדוד
שברק ססגוני Ononis variegata 383053 שקולניק יעקב 15 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 7 חולות: רכסי כורכר אשדוד
שברק ססגוני Ononis variegata 387690 יעל אורגד 23 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 8 חולות: חולות חדרה
שברק ססגוני Ononis variegata 394667 בר שמש 2 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 9 חוף הקשתות קיסריה
שברק ססגוני Ononis variegata 328761 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 10 מתוך נתוני רת"ם
שברק ססגוני Ononis variegata 328760 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 11 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
שברק ססגוני Ononis variegata 328757 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 12 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
שברק ססגוני Ononis variegata 328762 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 13 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
שברק ססגוני Ononis variegata 328763 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 14 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
שברק ססגוני Ononis variegata 328758 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 15 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
שברק ססגוני Ononis variegata 328756 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 16 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
שברק ססגוני Ononis variegata 328755 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 17 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
שברק ססגוני Ononis variegata 328759 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 18 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
שברק ססגוני Ononis variegata 331454 תצפיות רת"ם 16 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 19 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
שברק ססגוני Ononis variegata 390999 יובל ספיר 9 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 20 חוף פלמחים כתם אחד של כמה עשרות פרטים
שברק ססגוני Ononis variegata 390954 מימי רון 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 21 חולות: מישור חוף כרמלים
שברק ססגוני Ononis variegata 386074 דר בן נתן 7 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 22 חוף קיסריה שכבת החול העליונה עשירה בשברי צדפים קטנטנים
שברק ססגוני Ononis variegata 372550 מימי רון 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 23 דור נחשולים
שברק ססגוני Ononis variegata 370060 בן רוזנברג 18 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 24 חולות: מישור חוף כרמלים
שברק ססגוני Ononis variegata 368593 יובל ספיר 13 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Ononis%20variegata/ 25 חולות: חולות פלמחים