ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 386356 יאיר אור 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 1 צומת נוב
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 386205 רננה לביא 14 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 2 דרום הגולן: מורדות ירמוך ייתכן ובשטח זה יוקמו מטעים.
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354775 יפתח סיני 3 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 3 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים הערכה מתיבשת
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344449 אורי פרגמן-ספיר 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 4 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344450 אבי שמידע 9 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 5 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359491 רעות לוריא 7 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 6 שדות צפונית לכוכב הירדן
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344941 מיכאל זהרי 30 ביוני 1945 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 7 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355597 יפתח סיני 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 8 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען עלים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354717 יפתח סיני 11 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 9 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים לא בפריחה עלים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354834 יפתח סיני 25 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 10 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען צומת גולני בולדרים ליד הכביש הערה בלבד
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355035 יפתח סיני 7 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 11 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשת צמחים נדירים עפולה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355279 אמיר טל 28 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 12 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355311 יפתח סיני 9 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 13 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חרשת בלפריה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355309 יפתח סיני 9 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 14 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשת בלפוריה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355379 יפתח סיני 13 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 15 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355425 יפתח סיני 27 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 16 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359477 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 17 צומת כוכב הירדן מעלה אלישע
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 360665 דר בן נתן 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 18 ענים - עירא: עמשא
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 340478 בוקר גילי 26 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 19 ענים - עירא: עמשא מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344526 שיר ורד 8 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 20 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344331 פ. פרנק 10 במאי 1950 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 21 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344555 ה.דוויס 22 במאי 1942 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 22 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 334474 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 23 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344556 תצפיות רת"ם 1 במאי 1966 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 24 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 334475 תצפיות רת"ם 1 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 25 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344465 יואב גרטמן 30 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 26 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 334464 תצפיות רת"ם 1 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 27 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344522 יצחק תור 29 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 28 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344328 אורי פרגמן-ספיר 9 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 29 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344430 אלכסנדר איג 8 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 30 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345014 כהן עוזי 5 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 31 דרום הגולן: מורדות עין גב מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344751 אלכסנדר איג 11 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 32 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345180 ד.שיצר וא.רבינו 23 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 33 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359854 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 34 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359436 דבורה שיצר 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 35 יער לביא (מזרחית לצומת גולני)
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359437 דבורה שיצר 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 36 יער לביא (מערבית לצומת גולני)
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345250 יצחק תור 29 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 37 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345131 אביבה רבינוביץ' 25 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 38 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344243 גבי אברהם 20 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 39 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359489 רעות לוריא 7 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 40 שדות צפונית לכוכב הירדן
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344287 שיצר דבורה 30 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 41 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344388 טוביה קושניר 10 במאי 1942 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 42 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344722 גרינקר 15 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 43 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344976 אורי פרגמן-ספיר 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 44 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344775 יואב גרטמן 26 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 45 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359446 מימי רון 20 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 46 הר יבניאל (גבעה צפונית)
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345228 עופר כהן 24 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 47 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 360666 דר בן נתן 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 48 ענים - עירא: עמשא
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 373524 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 49 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 373525 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 50 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 373526 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 51 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 373527 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 52 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370927 הדי בן אליהו 7 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 53 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370928 רועי פדרמן 22 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 54 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344464 יואב גרטמן 12 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 55 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 360234 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 56 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל משטח גדול מאוד
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 365359 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 57 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 360220 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 58 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל משטחים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344595 שיר ורד 22 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 59 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355474 יפתח סיני 16 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 60 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשתנעפלה עלית
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 343858 אילן זהרוני 19 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 61 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344103 אילן זהרוני 23 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 62 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344575 אילן ודבורה ש. 30 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 63 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344603 הגר לשנר 26 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 64 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355473 יפתח סיני 16 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 65 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשת עפולה עלית
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344259 יאיר אור 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 66 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344596 מימי רון 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 67 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344529 מיכאל זהרי 24 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 68 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 343922 אילן זהרוני 27 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 69 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344280 נח נפתולסקי 11 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 70 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344330 נח נפתולסקי 12 במאי 1931 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 71 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344329 נח נפתולסקי 13 במאי 1929 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 72 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355282 אמיר טל 28 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 73 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355003 רועי שרייבר 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 74 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 360227 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 75 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344602 יואב גרטמן 30 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 76 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354239 בן רוזנברג 3 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 77 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355455 אמיר טל 11 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 78 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355036 יפתח סיני 7 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 79 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370932 מרב לבל 2 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 80 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355280 אמיר טל 28 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 81 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344410 אלכסנדר איג 23 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 82 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344470 יואב גרטמן 30 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 83 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345530 עופר כהן 2 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 84 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344223 מימי רון 8 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 85 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344942 אורי פרגמן-ספיר 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 86 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345447 יצחק תור 25 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 87 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355603 יפתח סיני 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 88 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355602 יפתח סיני 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 89 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370930 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 90 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355176 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 91 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355380 יפתח סיני 13 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 92 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355596 יפתח סיני 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 93 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען עלים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355378 יפתח סיני 13 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 94 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355598 יפתח סיני 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 95 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען עלים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345239 יצחק תור 20 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 96 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370933 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 97 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען כתם מופרד כמעט
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370929 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 98 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 373528 יפתח סיני 3 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 99 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה חוות השומר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345132 ג'ון דינסמור 7 במאי 1911 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 100 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370931 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 101 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370923 רועי פדרמן 14 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 102 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 365360 יפתח סוני 22 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 103 גליל תחתון מזרחי: נחל תבור
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370925 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 104 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355561 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 105 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר אסור המאגר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355551 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 106 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר עלים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355550 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 107 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344201 דני זהרי 7 ביולי 1949 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 108 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355547 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 109 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר עלים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370926 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 110 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344940 מיכאל זהרי 30 ביוני 1945 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 111 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344723 דני זהרי 28 במאי 1951 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 112 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354716 יפתח סיני 11 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 113 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפריחה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354729 יפתח סיני 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 114 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים הערכה בלבד בפריחה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354873 יפתח סיני 4 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 115 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים שתילה בערוגה בכוכב הירדן יש 9 מ2010
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355556 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 116 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בצד מזרחי
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355557 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 117 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים חלקת מעלה אלישע
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359474 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 118 מעלה אלישע, צפון מערבית לכוכב הירדן
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344912 יואב גרטמן 12 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 119 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344768 יואב גרטמן 17 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 120 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344779 אורי פרגמן-ספיר 1 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 121 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344771 אביבה רבינוביץ' 12 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 122 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 365362 דידי קפלן 1 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 123 גליל עליון מזרחי: כרם בן זמרה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344921 אורי פרגמן-ספיר 4 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 124 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344776 אורי פרגמן-ספיר 1 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 125 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 385159 אורי פרגמן-ספיר 7 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 126 יער עפולה עילית
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 385158 אורי פרגמן-ספיר 7 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 127 יער מבוא חמה צפונית לעין תאופיק
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 385165 יצחק כהן 8 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 128 יער יתיר מספר רב של פרטים מוכלאים עם שלהבית קצרת שיניים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 385360 בר שמש 1 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 129 הר יבניאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 385078 אסף חיים 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 130 דרום הגולן: נחלי גולן
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 385205 יאיר אור 12 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 131 יער מבוא חמה 8 גבעולים נראה שכולם קלון אחד
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 385150 דליה בונס 5 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 132 צומת גולני
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 340493 אבינועם דנין 16 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 133 מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 328954 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 134 מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 340492 אבינועם דנין 23 במאי 1970 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 135 מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 340490 אבינועם דנין 10 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 136 מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 340491 קולמאן 18 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 137 מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354238 בן רוזנברג 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 138
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 358025 עמוס סבח 18 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 139
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370924 אייל דרעי 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 140