ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 396020 רון אבן 20 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 1 גן מקלט עין אפק
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 387667 מימי רון 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 2 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 387666 לירז כברה 11 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 3 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 387665 מימי רון 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 4 חולות: רכס כורכר הבונים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 387663 לירז כברה 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 5 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 387662 דותן רותם 19 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 6 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 387256 יפתח סיני 14 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 7 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 387255 דותן רותם 9 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 8 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 387254 יעל אורגד 22 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 9 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 387253 דותן רותם 2 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 10 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 387248 לירז כברה 25 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 11 חולות: רצועת חוף צפוני זו כנראה הנקודה שדווחה ע"י מימי ב-2017
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 387246 לירז כברה 4 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 12 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 387239 דותן רותם 5 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 13 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 387238 דותן רותם 19 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 14 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 393360 דותן רותם 7 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 15 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 392877 אבנר רינות 5 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 16 חוף גלים - טירת כרמל
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 342121 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 341996 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 18 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 341852 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 19 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 326346 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 20 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344730 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 21 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 345879 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 22 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 346675 גדעון אורשן 3 במאי 1956 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 23 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 343026 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 24 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 326348 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 25 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 343054 מיכאל זהרי 19 באפריל 1956 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 26 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 345199 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 27 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 345903 ג.סמואלסון 11 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 28 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 341532 רבקה דולברגר 17 במאי 1951 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 29 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 343037 אלכסנדר איג 5 ביוני 1932 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 30 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 346980 רווק שוקה 25 בספטמבר 1979 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 31 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 346901 דניאלה טלמון 9 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 32 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 343840 יואב גרטמן 17 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 33 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344679 שיר ורד 4 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 34 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344580 שיר ורד 14 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 35 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 345144 יובל ספיר 15 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 36 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 365314 דותן רותם 16 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 37 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 343038 אלכסנדר איג 15 ביוני 1937 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 38 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 345904 מיכאל זהרי 1 באפריל 1958 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 39 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 345004 אורי פרגמן-ספיר 12 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 40 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 343882 יואב גרטמן 10 באוקטובר 1990 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 41 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 387664 מרב לבל 13 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 42 חולות: חולות נתניה
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 386058 דותן רותם 2 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 43 חוף גלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 386009 דותן רותם 9 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 44 חוף גלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 383513 יפתח סיני 1 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 45 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 383514 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 46 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 383515 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 47 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 383516 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 48 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 383517 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 49 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 383518 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 50 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 383519 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 51 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 383520 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 52 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 383521 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 53 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 383522 יפתח סיני 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 54 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 383523 יפתח סיני 1 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 55 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 383524 יפתח סיני 1 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 56 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 383525 יפתח סיני 1 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 57 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 378097 יפתח סיני 1 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 58 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372564 מימי רון 28 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 59 נתניה מזרח
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372578 בר שמש 3 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 60 ארסוף הנקודה בשדות, בית גידול לא מתאים. גם בחוף חיפשנו, כמעט ואין שם כורכר חשוף. כך שגם החוף אינו בית גידול מתאים למין
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372579 בר שמש 3 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 61 אפולוניה הנקודה עצמה בשדות, גם רכס הכורכר חולי ואינו מתאים למין
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 342127 מיכל בר יוסף 26 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 62 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 342142 מיכאל ברויידה 29 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 63 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372538 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 64 רמות הגליל: סלם צור
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 345182 יובל ספיר 14 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 65 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372497 מימי רון 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 66 מגדים נראית אוכלוסייה שרידית במגמת צמצום
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372475 מימי רון 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 67 כפר גלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372559 מימי רון 28 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 68 נתניה צפון הנקודה היא בשטח בנוי. חיפשנו בשטחי כורכר פתוחים מערבית לנקודה. נראה שהכורכר פריך מידי ולא מתאים. ייתכן שהתצפית הישנה היא מרכס הכורכר השני שהיום לא נותרו ממנו שטחים טבעיים בסמוך לנקודה.
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 347361 אביבה רבינוביץ' 29 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 69 רמות הגליל: סלם צור מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344509 יואב גרטמן 14 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 70 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344663 שיר ורד 14 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 71 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372530 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 72 איזור תעשיה נהריה הנקודה באיזור תעשייה בנוי. הלכנו עד החוף ובדרך יש הפרות קשות על הכורכר, כריית חול, דרכי רכב ועוד
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 346251 ג.אורשנסקי 2 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 73 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 346252 אביבה רבינוביץ' 11 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 74 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344411 נעמי גורדון 8 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 75 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 345003 חווה להב 14 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 76 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 360362 טליה אורון 29 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 77 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 360360 טליה אורון 29 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 78 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372498 בר שמש 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 79 מגדים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372488 מימי רון 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 80 החותרים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372484 בר שמש 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 81 החותרים שיא האוכלוסייה בנקודה האמצעית, לכן כדאי להעביר את הנתונים אליה
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372474 בר שמש 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 82 צפונית לעתלית הנקודה בשטח חולי בו רק אלמוות הכסף. מעט מזרחה יש מחשופי סלע, אך הם גירניים ולא נמצא בהם המין.
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372486 מימי רון 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 83 החותרים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372479 מימי רון 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 84 כפר גלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372476 מימי רון 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 85 כפר גלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372453 מימי רון 16 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 86 הבונים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 370844 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 87 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 370845 דותן רותם 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 88 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 370843 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 89 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 360567 יובל ספיר 25 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 90 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 368496 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 91 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 368497 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 92 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 368430 דותן רותם 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 93 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 345116 גדי פולק 21 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 94 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 345115 שויצר רונן 24 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 95 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 345103 יובל ספיר 15 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 96 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344994 יובל ספיר 15 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 97 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344510 יואב גרטמן 28 בנובמבר 1998 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 98 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 365312 דותן רותם 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 99 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 365313 דותן רותם 4 באוגוסט 2006 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 100 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344648 שיר ורד 11 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 101 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 360624 יעל אורגד 3 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 102 חולות: מישור חוף כרמלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344662 שיר ורד 30 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 103 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 345117 יובל ספיר 15 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 104 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344928 גדעון אורשן 5 באפריל 1956 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 105 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372477 מימי רון 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 106 כפר גלים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372462 מימי רון 16 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 107 נווה ים יתכן שהשטח ישמש להרחבת יישובים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 343343 יואב גרטמן 21 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 108 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372563 מימי רון 28 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 109 נתניה מרכז בדקנו גם את מצוק הכורכר שממערב לנקודה אך הוא רובו מגונן או בנוי ומכיל צמחייה צפופה מאוד
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372562 מימי רון 28 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 110 נתניה מערב לא הייתה נקודה אך ראינו מהכביש בית גידול שיכול להתאים. זהו מחשוף כורכר קטנטן ששרד עם מעט הפרות (שאר המחשופים שלידו מופרים קשות), אך ממבט קרוב הכורכר נראה פריך מידי ואכן לא נמצא המין.
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372470 בר שמש 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 111 דרומית למגדים פרטים זקופים יחסית הנמצאים מחוץ לחגורת הרסס
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372548 מימי רון 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 112 דור-נחשולים הנקודה עצמה ליד כביש החוף בתוך מחצבה. ליד החוף יש בעיקר חולות, גם הכורכר מכוסה חול או מזבלה
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372543 מימי רון 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 113 הבונים, דרומית ליישוב רכס כורכר שלישי, צמחייה סבוכה. רחוק מהים
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344289 יואב גרטמן 10 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 114 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344915 מימי רון 7 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 115 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344452 יואב גרטמן 10 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 116 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372537 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 117 חוף בוסתן הגליל כמעט ואין כורכר באתר. הלכנו עד החוף וחיפשנו במחשופי כורכר קטנים. הרבה אלמוות הכסף
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372506 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 118 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372505 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 119 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372502 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 120 חוף ראש הנקרה
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 370846 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 121 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 370847 מימי רון 21 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 122 חולות: רצועת חוף צפוני בכורכר
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 370842 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 123 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 346028 אביבה רבינוביץ' 11 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 124 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 346250 אביבה רבינוביץ' 26 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 125 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 359567 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 126 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 329669 תצפיות רת"ם 5 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 127 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 365311 טליה אורון 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 128 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344930 הגר לשנר 12 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 129 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 378096 יפתח סיני 1 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 130 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344929 אבינועם דנין 3 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 131 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 378095 יפתח סיני 1 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 132 חולות: רצועת חוף צפוני
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 344500 חווה להב 12 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 133 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 347241 אביבה רבינוביץ' 24 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 134 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 347295 אביבה רבינוביץ' 29 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 135 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 346178 אביבה רבינוביץ' 11 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 136 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 346029 אביבה רבינוביץ' 31 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 137 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 347123 אבי שמידע 1 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 138 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372580 בר שמש 3 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 139 תל אביב שטח בנוי, גם החוף לא מתאים. חולי
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372544 מימי רון 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 140 צפונית לנחשולים הנקודה עצמה לא בבית גידול מתאים אלא בשדות, אך באתר הקמ יש בית גידול מתאים ברכס הכורכר הראשון בקו הרסס. נבדק גם הוא ולא נמצא המין
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372492 בר שמש 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 141 מגדים שטח כלוא בין הכביש למסילה
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372581 בר שמש 3 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 142 בת ים נבדק גם החוף, רובו חולי ולא מתאים למין
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372473 בר שמש 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 143 גבעת אולגה הנקודה בשטח בנוי. נעשה חיפוש בגבעת כורכר מופרת מצפון-מערב לנקודה ושולי מצוק כורכר מערבית לנקודה. חוץ משני אתרים אלו לא נראו באיזור בתי גידול מתאימים. שטחים אלו מופרים מאוד ולא נמצאו בהם נישות המתאימות לאלמוות א״י. ייתכן שכדאי לחפש צפונה יותר
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 372521 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 144 חוף אכזיב יתכן שזו טעות בזיהוי כי יש הרבה אלמוות הכסף. יתכן גם שהפיתוח של הטיילת פגע באוכלוסייה שכן היתה קיימת בעבר
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 384945 אראלה הרי 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 145 החוף הדרומי - חיפה
אלמוות ארץ-ישראלי Paronychia palaestina 385374 מימי רון 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Paronychia%20palaestina/ 146 חוף מגדים לא זיהוי ודאי כי אין פרחים פתוחים. נלקח איסוף