ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שקד ערבי Amygdalus arabica 341138 עזרא אורית 13 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 1 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341149 שוקה רווק 1 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 2 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341143 אבי שמידע 10 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 3 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341150 רווק שוקה 1 בינואר 1980 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 4 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341106 תצפיות רת"ם 14 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 5 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341092 תצפיות רת"ם 14 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 6 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341127 עופר כהן 10 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 7 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341159 עוז גולן 14 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 8 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 358170 עמיחי גלעדי 19 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 9 עלווה מלאה; סןף פריחה
שקד ערבי Amygdalus arabica 341130 שיר ורד 6 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 10 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341146 רווק שוקה 26 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 11 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341142 שמיר צבי 23 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 12 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341141 שוקה רווק 7 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 13 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341140 לשם יוסי 17 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 14 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341117 מומו רון 9 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 15 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341134 שנקר משה 13 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 16 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341139 רווק שוקה 26 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 17 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341204 ירון עובדיה 6 בינואר 1995 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 18 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 341148 קריסטל יונית 20 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 19 מתוך נתוני רת"ם
שקד ערבי Amygdalus arabica 360184 עמיחי גלעדי 19 במרץ 2014 2 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 20 עלווה מלאה, סןף פריחה
שקד ערבי Amygdalus arabica 373194 שקד בחבוט 16 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 21
שקד ערבי Amygdalus arabica 373195 שקד בחבוט 16 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20arabica/ 22